Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

İZODER sınav merkezi gün sayıyor

İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan yaptığı açıklamada: İZODER’in en önemli misyonu arasında yer alan belgeli ürün, kalifiye ve belgeli eleman sağlanması amacıyla sektörümüzde öncülük ederek 2007 yılında TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme TİC. A.Ş.’yi hayata geçirdik. Yalıtım malzemesi üreten kuruluşların test ihtiyaçlarının en kısa sürede ve en uygun maliyetle Türkiye’den sağlanması amacıyla kurulan TEBAR A.Ş., laboratuar alt yapısıyla CE belgelendirme konusunda sektör ürünlerimiz için hizmet veren ülkemizdeki en kapsamlı akredite kuruluş olduğunu özellikle belirtmek isterim. Geçtiğimiz günlerde başlattığımız test kabiliyet ve kapasitemizi artırıcı cihaz yatırımlarımızı da tamamlamak üzereyiz. Bugün itibari ile ülkemizde sadece TEBAR A.Ş. laboratuarında 78 adet önemli testi yapabilmekteyiz.

Hızla büyüyen sektörümüzün karşı karşıya kaldığı Kalite sorunları ve Haksız Rekabet konusunda bu alt yapımızdan çok kısa süre içinde başlatacağımız çok önemli bir projemiz için de faydalanacağız. Çevreye, insan sağlığına ve güvenli yapılar için standartlara uygun ürünü, ehil olmayan, yetersiz ellere bıraktığımızda sonucu çoğu zaman tüketicilerin yanında üreticilerimiz ve sektörümüz için de kötü sonuçlar doğurmakta hatta gelişimimizi engellemektedir. Bu yılsonuna doğru akredite olacak Sınav Merkezimiz de, sektör uygulayıcılarının müracaat edip, sınava girerek ilgili meslek standardına uygunluğu belgelenecektir. İZODER olarak bu noktada, bir kaç önemli konunun altını çizmek istiyoruz. Ülkemizdeki tüm sektörlere ait Meslek Standartlarının belirlenmesi, yeterliliklerinin hazırlanması ve belgelendirilmesinin kriterleri için tek yetkili kuruluş olan MYK- Mesleki Yeterlilik Kurumu son derece yüksek heyecan, şevk ve istekle çalışmakta, bizleri de motive etmektedir. Aynı heyecana ve isteğe sahip olduklarına inandığımız diğer Kamu muhataplarımızdan da bu ilgiyi beklediğimizi söylemek istiyoruz. Daha açıklıkla belirtmek isteriz ki “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” ile 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi beklenen belgeli personel süreci, 6 Temmuz 2011 tarih ve 2011/7 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genelgesi ile 2015 yılına ertelenmiş olması, bizim gibi Standardı ve Sınav Merkezi hazır olan sektörler için olumsuzluk yaratmaktadır. Sektörümüz için bu tarihin 2013’e alınmasının daha uygun olacağını düşünüyoruz.

Bu arada yürürlükte olan diğer bir olumlu Mevzuat’tan bahsetmemiz gerekir ki, bu da akredite Sınav Merkezlerimizden alınan belge sahibi kişileri istihdam eden kuruluşlar da teşvik edilmektedir. 25.12.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Torba Kanunu olarak da bilinen 6111 sayılı kanunun 74. maddesinde 4447 sayılı kanunda yapılan değişiklikler ile aşağıdaki teşvikler getirilmiştir.

Bu tür akredite Sınav Merkezlerinden belgeli personelin istihdamında,

a- Eğer personel 29 yaşın altında ise 48 ay

b- Eğer personel 29 yaşın üstünde ise 24 ay

c- Eğer personel kuruluşta, istihdam esnasında belgelenmiş ise 12 ay boyunca SSK İşveren Payı İşsizlik Sigortası fonu tarafından karşılanır.

Bu teşviklerden yararlanmak isteyen “Yalıtımcı” sıfatını belgelemesi, resmileştirmesi gerektiğinden Sınav Merkezi’mizin çok yoğun olacağını şimdiden söyleyebiliriz.