Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

İzmir Büyük Efes Oteli – Has Mimarlık İzmir’de Simge Bir Yapı: Büyük Efes Oteli

İzmir’de bulunan Büyük Efes Oteli yapımından yaklaşık 40 yıl sonra yenilendi. İzmir Körfezi’ne bakan ve şehrin çok merkezi bir noktasında yer alan otelin ilk avan projesi 1950’li yıllarda Prof. Paul Bonatz tarafından hazırlanmıştı. Sonraki yıllarda ilk proje, Mimar Fatin Uran tarafından yeniden düzenlenmiş ve yapı iki blok halinde tamamlanarak 1964 yılında işletmeye açılmıştı. Otele sonraki yıllarda bir yatak bloğu ile bir kongre merkezi eklenecektir.

Otelin sahibi T.C. Emekli Sandığı idi ve işletmesini de aynı kurum yapıyordu. 2002 yılında otelin yenilenmesine karar verildi. Yeni projelerin hazırlanması için Ocak 2003’te Has Mimarlık-Nbbj iş ortaklığı görevlendirildi. Bu ortaklar verimli bir çalışmayla projeleri 8 ay gibi bir sürede tamamladı; ancak bu arada, Hükümet, Emekli Sandığı’nın sahip olduğu bütün otellerin özelleştirme kapsamında satılmasına karar verdi. Otelin satılması bir hayli zaman aldı.

2006 yılı başında oteli satın alan yatırımcı grup, “Tahincioğlu – MV – Nida” bir yandan daha önce Emekli Sandığı ile anlaşmış olan işletmeci Swissôtel ile işbirliği yapma ve aynı zamanda HAS Mimarlık – Nbbj projelerini uygulamaya karar verdi. Ancak daha önce bir tatil oteli olarak ele alınmış tasarımın bu kez bir iş oteline dönüştürülmesi isteniyordu. Kongre Merkezi otel tasarımının dışında tutularak başka bir mimarlık firmasına verildi.

İZMİR’İN EFES’İ

Yeni mimari projeler hazırlanırken en çok Büyük Efes Oteli’nin İzmir için taşıdığı anlam ve önem üzerinde duruldu. İzmir’in çok önemli bir noktasında yer alan otel, şehrin çok benimsenmiş mimari simgelerden biri, belki de en önemlisiydi. Bu nedenle, mimarisiyle Uluslararası üslubun güzel örneklerinden birini de oluşturan mevcut otelin kütlelerine ve cephe karakterine müdahalede bulunulmaması daha başlangıçta ilke olarak benimsendi. Otelin özellikle cephelerinde yer alan dik açılı ızgara sistemi tasarımın vazgeçilmez bir öğesi haline gelmiş ve tasarım süreci boyunca binanın birçok yerinde tekrarlanarak vurgulanmıştır.

ATATÜRK ANITI-OTEL GİRİŞİ EKSENİ

HAS-nbbj’in daha ilk tasarım toplantılarında, otelin vaziyet planına kent ölçeğinde yaklaşıldığında, Cumhuriyet Meydanı’ndaki ünlü Atatürk Anıtı ile Efes Oteli’nin deniz tarafındaki ana bloğunun aynı eksen üzerinde olduğu saptandı.

Bu bulgudan yola çıkılarak, daha önce ilk iki bloğun birleştiği köşede yer alan ana girişin, denize ve Cumhuriyet Anıtı’na bakan ana bloğun orta eksenine getirilmesi ilke olarak benimsendi. Ayrıca giriş holü, ön ve arka bahçeler arasında görsel bağlantı sağlayacak şekilde saydamlaştırıldı. Girişte asma kat kısmen yıkılarak, iki kat yüksekliğinde daha ferah bir mekân elde edilmeye çalışıldı. Otelin ana girişinde yapılan bu önemli değişiklik sayesinde, Cumhuriyet Meydanı ve merkezindeki Atatürk Anıtı’yla otelin ön ve iç bahçesi görsel yoldan bağlanmış oldu.

GİRİŞ HOLÜ VE LOBİ

Otelin böylece düzenlenen yeni girişinde ana binanın cephesi boyunca, gelenleri yeni girişe yönlendiren belirleyici bir saçak tasarlandı. Saçak, otelin ana girişindeki iki kat boyunca yükselen giriş holü içinde de devam ettirildi. Bu şekilde, iç-dış bağlantısı ile giriş ekseninin ve saydamlık ilkesinin vurgulanması sağlandı.

TOPRAK RENGİ DUVAR

Önde Cumhuriyet Meydanı tarafından başlayıp, yapının içinden geçerek arka

bahçeye uzanan toprak rengi bir duvar otelin yeni tasarımının simgesi olarak benimsendi. İki kat yüksekliğindeki bu duvarla ön bahçe ve iç bahçe arasındaki süreklilik ve bağlantı vurgulandı. Ayrıca bu duvar otelin içe dönük özel yaşantısıyla dışa açık yaşantıyı (Kongre Merkezi, lokantalar vb.) birbirinden ayıracaktı. Duvarda kullanılan renk, geometrik hatlar ve doluluk-boşluklar, kompleksin özgün modernist geometrisine çağdaş bir yanıt oluşturdu. Duvarın dokusu, otelin çeşitli mekânlarında da kullanıldı.

DENİZ VE TOPRAK RENKLERİ CEPHEYE YANSIYOR

Özel ve ortak alanların birbirinden ayrılması için karayı ve denizi simgeleyen toprak rengi ve turkuvaz kullanıldı. Ortak alanlara doğru giderken görülen bütün duvarlar toprak renginde, özel alanlara giderken görülen duvarlar ise turkuvaz olarak tasarlandı. Bu renkler balkon duvarlarında da hem “Uluslararası Üslup”un beyazlığına çağdaş bir yorum eklemek hem de yönlenmeyi vurgulamak amacıyla kullanılmıştır.

YALINLIK

Otelin mimari karakteriyle bütünleşen, olabildiğince yalın mimarlık çözümleri arandı. Konukların oteldeki gereksinimleri ve dolaşımları bir senaryo halinde incelendi ve tasarım buna göre oluşturuldu. Bu amaçla, genel mekânlarda olduğu gibi odalarda da gereksiz ayrıntı ve aksesuarlardan kaçınıldı.

İZMİR BÜYÜK EFES OTELİ

Mimari Tasarım:

Has Mimarlık / nbbj

Has Mimarlık Proje Ekibi:

A. Hayzuran Hasol, Doğan Hasol, Ayşe Hasol Erktin, Adviye Lohse, İlayda Selçuk, Burak Ünder, Çiğdem Odabaş, Mahmut Turhan, Seyhan Özyurt, Erhan Özkan

nbbj Proje Ekibi: Rysia Suchecka, Ahmet Oktay Çini, Steven Ruef, Joey Myers, Fred E. Weingand, Karen Miller, Edwin R. Mickelson, Jennifer Luks

Strüktür Mühendisliği ve güçlendirme: Balkar İnşaat ve Müşavirlik

Mekanik Tesisat-Alt Yapı: Tekfen Mühendislik

Elektrik Tesisatı: Enmar Mühendislik Müşavirlik

Peyzaj Tasarımı:

English Gardens Peyzaj Planlama