Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

ARMSTRONG ASMA TAVANLAR DENEYİM EKONOMİSİ ÇAĞINDA FARK YARATIYOR

Deneyim ekonomisi çağında her ortamın aynı zamanda yeni bir deneyim sunması hedefleniyor. Akustik asma tavan çözümlerinin üretimi ve pazarlamasında uzman olan Armstrong Ceiling Solutions, asma tavanların tasarımı ile bu amaca ulaşılabilmesi noktasında önemli rol oynuyor.

Geçmişte her ortama belirli bir işlev karşılık geliyordu. Hastane tedavilerin yapıldığı bir yerdi, okul öğrenim yeriydi, ofis sadece işe adanan bir ortamdı. Bugün ise, bir mekân artık sadece bir mekân değil. Deneyim Ekonomisi çağında her ortam aynı zamanda yeni bir deneyim sunuyor. Mekânlar sosyal medya, Google gibi kanallarla dünyaya açılarak bu platformlardaki yorum, paylaşım ve değerlendirmelerle aynı zamanda sanal bir yansıma ve karşılık da elde ediyor. Bu değişim en standart ortak çevrenin bile paylaşım ve sürekli geri bildirim konusu haline geldiği, hafızalarda daha fazla yer ettiği bir dönemi de beraberinde getiriyor. Olumlu etkiler getiren bu gelişme, mekânların sorumlularını son kullanıcılar için giderek daha özel deneyimler oluşturmaya teşvik ederek, yapıcı rekabeti destekliyor. Örneğin eğitim sektöründe olumlu eleştiriler almak, öğrencileri ve yatırımcıları çekmeye katkı sağlar. Yine sağlık sektöründe, hastanelerin değerlendirilmesi hem konfor hem de hizmet kalitesine dayanır. Müşterilerin ziyaret süresini artırmayı hedefleyen perakende sektörüne ayrılmış mekânlar, her geçen gün eğlence ve zevk anları yaşanacak yerlere dönüşüyor. Bu bağlamda, tasarımcılardan ve mimarlardan beklenen, beklentileri daima yükselterek, deneyime değer katmalarıdır. Akustik asma tavan çözümlerinin üretimi ve pazarlamasında uzmanlaşmış bir şirket olan Armstrong Ceiling Solutions, asma tavanların tasarımının bu amaca ulaşmada nasıl merkezi bir rol üstlendiğine ilişkin derinlemesine bir bakış sunuyor.

ASMA TAVAN, MEKÂNDAKİ EN ÖNEMLİ MİMARİ ELEMANLAR ARASINDA

Asma tavanlar, titiz bir tasarım ve dikkatli malzeme seçimi yapıldığı takdirde; ışığı yayma, ortamdaki akustiği düzenleme, hava kalitesini iyileştirme ve fazlasını yapabilme performansı göstererek, basit ve işlevsel bir alanı, ilgi uyandırabilecek duyusal bir uyarıcıya dönüştürebilir. Bu açıdan asma tavan mekân içerisindeki en önemli mimari elemanlardan biridir. Duyuların etki alanında, ışık çok önemlidir. Asma tavanda ışık yansıması açısından üstün teknolojik performans garanti eden mineral fiber panellerle gerçekleştirilmiş modüler asma tavan tasarımları, mekân içerisinde kilit bir rol oynamaktadır. Panel yüzeyindeki saf beyaz renklendirme, genel bir huzur ve refah duygusu uyandırarak, içeridekilerin verimliliğini ve konsantrasyonunu artırır, odaların içine doğru kalibre edilmiş doğal ışık yayar.

MEKÂNIN GÖRSEL ALGISININ GÜZELLEŞTİRİLMESİNE KATKI SUNUYOR

Asma tavanlar benzer şekilde, ortamı keyifli hale getirmek için mekânların görsel algısını güzelleştirmeye katkıda bulunur. Ada tavan sistemleri hem tavanı gizlemeye hem de dinamik ortamları biçimlendirmeye imkân tanıyarak, aynı zamanda sesi doğru şekilde sönümleme veya yönlendirmeyi sağlar. Sınıflarda ve oditoryumlarda oldukça elzem olan, sesin yönlendirilmesi ve emilimi arasındaki akustik denge; öğretmenlerin sesinin duyulmasını ve öğrencilerin gürültüsünün sönümlenmesini sağlayarak daha etkili eğitim ortamını garanti eder. Ada tavanlar, mekânı daha konforlu hale getiren bir mimari eleman olarak da kullanabilir. Örneğin, hastaneleri daha samimi ve konuksever kılarken aynı zamanda mükemmel bir konsantrasyon seviyesi de sağlayarak kalabalık mekânlarda dahi gürültüyü azaltıp, hastane çalışanları için çalışmayı, hastalar için daha sakin bir ortam yaratmayı mümkün hale getirir. Bir arada bulunan farklı unsurlar arasındaki mükemmel denge, paylaşımın mekânlara değer kattığı ve Deneyim Ekonomisi için yeni ufuklar açtığı ortamda, mekânın fiziksel özelliklerinden ötesine çıkarmayı mümkün kılar.

DAHA FAZLA KREDİ

Tasarımda giderek daha sofistike konfigürasyonlar arayışına ek olarak, yapılar BREEAM ve Yeşil Bina sertifikalarına göre belirlenen inşaat standartlarına sahip olmayı da amaçlamaktadır. Sürdürülebilirlik protokollerini tanımlayan bu standartlar, binaların tasarımını, inşa edilmesini ve işlevini giderek daha fazla etkilemektedir. Projenin her aşaması, bu standartlara göre belirlenen kredilerle puanlanır. Örneğin binanın enerji performansından inovasyon seviyesine, yaşayanların refahından atık yönetimine tüm süreç puanlanarak, seçkin bir proje sadece iyi olan bir projeden ayrılarak ödüllendirilir. Bu süreçte de asma tavanlar önemli bir katkı sağlar. Görsel, akustik ve termal konfor, uçucu organik bileşiklerin azaltılması, geri dönüşüm ve hijyen; kredi elde etmeye, mekânı sürdürülebilir ve yaşanılabilir hale getirmeye katkıda bulunur. Deneyim Ekonomisi çağının da gerektirdiği gibi bu eğilim sadece görünüşle sınırlı kalmayan, ortamda hissedilen tecrübenin boyutunu da etkileyen, nesnel ve ölçülebilir faktörleri vurgulayan bir yaklaşım sağlar.

?? ?

ANTİ-SİSMİK ÇÖZÜMLER ASMA TAVANLARIN STABİLİTESİNİ ARTIRIR

Mimarların tasarımlarına temel gereksinimlerden başlamaları, yani maksimum güvenlik ve hijyeni garanti etmeleri esastır. İlk olarak, yangın riski değerlendirilmesi gereken birincil faktördür ve asma tavan sistemleri, yangına direnç ve tepki açısından yürürlükteki düzenlemelere uygun olmak zorundadır. Ayrıca, sismik risk bölgelerinde, Armstrong’un ESR-1308’e uygun Seismic RX süspansiyon sistemleri gibi anti-sismik çözümlerine başvurulması, asma tavanların stabilitesinin artırılmasına katkı sağlar. Bu önlemler, yüksek koruma ve güvenlik sağlamanın ana unsurlarıdır.

ORTAMLARIN TEMİZLİK VE HİJYEN GÜVENLİĞİNİ GARANTİ EDER

Hastaneler, okullar, halka açık yerler veya işyerleri gibi ortamlarda, bir diğer risk faktörü, bakteri ve virüslerin varlığı ile ilgilidir. Pasif inhibitörlerin seçimi, teknik olarak üstün performans garanti ederek, bu proliferasyonlara karşı bir ilk koruma sağlar. Bioguard mineral paneller buna bir örnektir. Küf, mantar ve mayaların üremesi ve yerleşimini engelleyebilen fungisitler içeren, özel antibakteriyel aktif boyalarla işlenmiş bu asma tavanlar, ortamların daha fazla temizlik ve hijyen güvenliğini garanti etmede gerçek bir destek sağlar. Bu bir iç mekândaki teknik performans konfigürasyonunun, kullanıcıların beklentilerini nasıl karşılayabileceğinin bir başka örneğidir. Deneyim Ekonomisi; seçimlerimizin ekosistem üzerindeki etkisini değerlendirerek sorumlu tüketime veya bireysel çıkarların ötesine gitmeye teşvik etmektedir. Geri dönüşüm programları ve enerji verimliliği yönetimi aracılığıyla sürdürülebilirlik puanı kazanmak, gittikçe daha yeşil bir stili teşvik ederek, bu eğilime ekstra ivme kazandırır. Bu sonuçların elde edilebileceği yöntemler arasında, Cradle to CradleTM sertifikalı çözümlere başvurmak bulunur. Cradle to CradleTM tüm tedarik zincirinin katılımını gerektiren ve beşikten beşiğe tüm döngüyü hesaplamayı gerektiren bir yaklaşımdır.

MEKÂN VE DENEYİMİN ORTAKLIĞI

Tasarım özünde, kullanıcı ve kullanıcı merkezli olmaya odaklanırsa, kullanıcı için yeni değerler yaratacak kaynakları harekete geçirebilir. Perakende sektörü piyasada farklılaşmak için hedef kitlesinin yaşam tarzını analiz ederek, satış ortamının tüm unsurlarını yani mimarisini, malzemelerini, yerleşim planını, dekorasyonunu, aydınlatma ve müzik gibi uyarıcılarını ayrıştırarak ön plana çıkar. Benzer şekilde ofislerde de insanlar kendi kişiliklerine uygun ortamlarda çalışmayı tercih ederler ya da hastanelerdeki mekânların özellikleri tedavi sürecinde önemli bir faktördür. Günümüzde her mekân aslında bir vitrindir. Görsel ve estetik algı, akustik performans ve çevre üzerindeki etki, mekânın nasıl algılanıp değerlendirildiğini belirleyen unsurlardır. Asma tavanlardan aksesuarlara, mobilyalardan cephelere kadar mekândaki her seçimden beklentiler yükseltilirse Deneyim Ekonomisi’nde göze çarpabilecek, paha biçilemez bir çalışma yaratılabilir.