Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

GF HAKAN PLASTİK’TEN GÜVENLİ VE HİJYENİK İÇME VE KULLANMA SUYU SİSTEMİ

GF Hakan Plastik, Hycleen Automation System sayesinde sıhhı tesisat otomasyonu ve güvenli su tedariğinde önemli bir adım atıyor. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi tesisat sistemlerinin temiz su kullanımı Hycleen Automation System ile kontrol altında tutuluyor.

GF Piping Systems (GFPS)’in içme suyu tesisatlarının otomasyonu için geliştirdiği Hycleen Automation System, özellikle büyük bina komplekslerinde içme suyu tesisatlarının planlanması, kurulumu, işletilmesi ve bakımını güvenilir ve basit bir şekilde destekliyor. Bir paket olarak sunulan sistem, tesisata giren suyun kontrolü, denetimi, raporlanması gibi özellikleri ile suyun hijyenik ve sağlıklı kullanımına olanak sağlıyor.

Uygun olmayan su sıcaklıkları, durgunluk ve biyofilm oluşumu nedeniyle bakterilerin oluşma riski artıyor. Bu nedenle, binalardaki içme suyu tesisatları dikkatle planlanmalı, tasarlanmalı ve çalıştırılmalı. Hycleen Automation System, planlamacılar için güvenli ve hızlı planlama, sistemi basit kurallara göre boyutlandırma, programlama ve karmaşık hesaplamalar olmadan hidrolik ayar imkanı sağlıyor.

BASİT KURULUM: TAK-ÇALIŞTIR

Sistem, sıhhi tesisatçılar için “Tak-Çalıştır” şeklinde güç ve veri için sadece bir kablo ile basit kurulum sunuyor. Bu şekilde hızlı ve yazılım destekli devreye alım söz konusu oluyor. Sistem yöneticileri için ise, düşük bakım maliyetli temiz içme suyu sistemi, düşük riskli uygulama ile kullanım ve güncelleme konularında avantajlar sunuyor.

HYCLEEN AUTOMATION SYSTEM BİLEŞENLERİ

Sistem; Master Box, vanalar, güç kaynağı ve veri iletim kablolarından oluşuyor. Hycleen Automation Master Box, kurulan sistemi tek kablo sayesinde (her 500 m) 50 denetleyiciye kadar kontrol edebiliyor. Devreye alma sırasında Master Box, sistemdeki tüm vanaları ve sensörleri kimliği ve türü ile algılamakta ve bunları uygun uygulamalara aktarmakta. Önceden tanımlanmış değerlerle sistem hemen çalışmaya hazır. Bununla birlikte, tüm parametreler yalnızca Master Box aracılığıyla değil, aynı zamanda bilgisayara, tablete veya akıllı telefona bağlantı yoluyla da bireysel ihtiyaçlara uygun bir şekilde uyarlanabiliyor.

LegioTherm 2T ve LegioTherm K vanaları, Master Box ile birlikte sistemin kalbinde yer alıyor. Önceden programlanmış parametrelere bağlı olarak çalışan vanalar, su sıcaklığı okumalarını algılayarak, değerleri Master Box’a aktarıyor. Özellikle büyük sıcak su dağıtım sistemlerinde – örneğin hastanelerde, otellerde, huzurevlerinde – durgunluk, pürüzlü yüzeyler ve 50 °C’nin altındaki sıcaklıklar, biyofilmlerin oluşumunu ve böylece Legionella’nın çoğalmasını teşvik edebiliyor. Legionella’nın önlenmesinde, yeterince yüksek sıcaklıklarda ve düzenli su değişimi büyük önem taşıyor. Vanalardan otomatik olarak elde edilen verilerle hassas hidrolik ayar kontrolü ile Lejyonella bakterisinin öldüğü kabul edilen 70 °C ile termal dezenfeksiyon yapılıyor.  

Türkiye’de Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi tesisat sistemlerinin temiz su kullanımı GFPS Hycleen Automation System ile kontrol altında tutuluyor.

HYCLEEN AUTOMATION SYSTEM İLE LEJYONER HASTALIĞINI ÖNLEMEK MÜMKÜN

İçme suyu dağıtım kurumlarının sorumluluğu yapılara alt yapının getirilmesi, suyun ulaştırılması, kurulu sistemin sağlıklı işletilmesi gibi konularla ilişkili. Suyun yapıya girmesi, sağlıklı ve güvenli su kullanımı sağlanması ise mekanik bir süreç. Bu sürecin doğru ürünlerle planlaması ve yöneltilmesi son derece önemli.

Lejyoner hastalığı, Legionella Pneumophila olarak adlandırılan bakterinin neden olduğu bir akciğer enfeksiyonu ve Legionella bakterisini içeren mikroskobik su damlacıklarının (aerosoller) solunması yoluyla oluşuyor. Bu bakteriler suda yaşar ve koşullar uygun hale geldiğinde çoğalır. Legionella cinsi bakterilerin yayılmasında rol oynayan en önemli kaynaklar ise, su dağıtım sistemleri oluyor. Lejyonella bakterisinin kontrolü, kullanım suyu tesisatında, suyun binaya girdiği noktadan itibaren su depoları, su ısıtıcıları, vanalar, musluk ağızları ve dağıtım borularının tüm çıkış noktalarına kadar olan bölgeyi kapsar. Bu nedenle özellikle hastaneler, turizm yapıları (oteller, tatil köyleri, spa’lar), kamu binaları, alışveriş merkezleri, bakımevleri, okullar veya ofisler gibi çok sayıda gelen ve giden dalgalı su tüketimi olan alanlarda sıhhi tesisat sistemlerinin doğru planlanması, düzenli kontrollerinin yapılması gerekiyor.

Resmi Gazete’de de yayınlanan Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te de hastalığın yaygın olarak görülebileceği alanlar için ayrı ayrı düzenlemeler yapıldı.