Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

OSO MİMARLIK MARKA LOGOSUNU İÇ MEKAN ÖGESİNE DÖNÜŞTÜRDÜ

OSO Mimarlık, LAV Genel Müdürlük ofisi projesinde 2600 m²’lik alanda düzenlediği açık ofis kurgusunda marka logosunu bir iç mekan ögesine dönüştürmeyi başardı.

Global ölçekte kurumsal firmaların mimari ve iç mimari projelerinde fark yaratan çözümlere imza atan OSO Mimarlık tarafından kurum kimliğine entegre olacak şekilde tasarlanan LAV Genel Müdürlük ofisi, genel konsept kurgusunu markanın kendi kurumsal kimliğinden aldı.

Türkiye’nin önde gelen sofra cam üreticilerinden Gürallar’ın yeni markası “LAV” ve Gürallar Yönetim Kurulu’na ait ofis, 2600 m²’lik alanıyla Kartal’da konumlandı. Tasarımda açık ofis düzeninde, şeffaflığın maksimize edildiği ve marka kurumsal renklerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı bir konsept tercih edildi. 

Tasarım düzleminde imzası, kurumsal kimliğe vurgu yapan kurgular oluşturmasıyla ayrılan OSO Mimarlık, ofisin birçok yerinde karşımıza çıkan diyagonal çizgi dokusuyla marka logosunu bir iç mekan ögesine dönüştürdü.

AKUSTİK SORUNLAR VE TEKDÜZELİĞİN ÖNÜNE GEÇİLDİ

OSO Mimarlık, açık ofis şeklinde kurgulanan projenin hem plan kurgusunda yaptığı düzenlemelerle hem de özel malzeme kullanımıyla ofis iç mekanında oluşabilecek akustik sorunlar ve tekdüzelik gibi konuların önüne geçti. Bu doğrultuda, çalışma mekanlarının arasında, lounge ve kitaplıktan oluşan bir sosyalleşme alanı planladı ve ofis mekanında oluşabilecek tekdüzeliğin önüne geçti.

Mekanın tavanında, asma tavan niteliğinde yüksek yoğunluklu cam yünü paneller tercih eden OSO Mimarlık kurucuları, açık ofislerde sıklıkla yaşanan akustik problemlerin önüne geçerek, mekanda çalışanlar için gerekli optimum akustik konforu sağladı. 

Genel anlamda, tasarlanan ofis mekanında firma kimliği ve faaliyet alanı gözetilerek bu kimliği yansıtacak tasarım kararları projenin oluşturulmasında OSO Mimarlık için yönlendirici oldu. Kullanıcı profili ve ihtiyaçları da gözetilerek mekan kullanıcılarında aidiyet hissi oluşturulması hedeflendi.