Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

ÇATIDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI YAŞAR ŞENAL’DAN 2020 İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMESİ

“2020 ve gelecek dönemde tüm çalışmalarımızı dijital ortama aktarıp hedef kitle gruplarıyla daha kolay, zamandan ve mekândan bağımsız, daha hızlı iletişim sağlayacak yöntemleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca ihracat odaklı çalışmalara daha fazla yer vererek, sektörümüzün dâhil olabileceği potansiyel fırsatların belirlenmesi için çaba sarf edeceğiz.”

2018’in ikinci yarısından itibaren etkili olan üretimdeki gerileme maalesef 2019’da da devam etti. Üretimde yüzde 25’i aşan bir kayıp yaşandı. İnşaat işlerindeki azalma ve iç talepteki keskin daralma etkisini halen sürdürmektedir. Son dönemde yaşanan bu olumsuzluklara rağmen, negatif etkilerin azalarak dengelenme sürecine girileceği yönünde sinyaller gözlemlemekteyiz. Bu süreçte sektörümüzde de benzer ortamın sağlanması öncelikli beklentimiz olacak. İnşaat işleri mevcut seviyesi ocak ayındaki sert düşüşün ardından artış eğilimine girmiş ve mayısa kadar yükselmiş, haziranda uzun bayram tatili ve siyasi beklentilerle mevcut işlerde düşüş gerçekleşmişti. Temmuz-ekim döneminde ise, mevcut inşaat işleri seviyesi 13,5 puan artış gösterdi. Geçen yıllarla karşılaştırıldığında halen düşük kalmakla birlikte toparlanma eğilimi sürmektedir. Makroekonomik göstergeler ile mali göstergelerde sağlanan göreceli istikrar ve özellikle faiz oranlarındaki düşüşler, inşaat sektöründeki işleri de olumlu etkilemektedir.

ÇATIDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI YAŞAR ŞENAL

YALITIM SEKTÖRÜNDE HAREKETLİLİK BEKLİYORUZ

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 2019’un ilk 8 ayında yüzde 18,6 gerilemiş, yaklaşık beşte birlik bir kayıp ortaya çıkmıştır. Bu gerilemede iç pazardaki keskin daralma etkili olmaya devam etmektedir. İhracattaki miktar artışı ise, üretim kaybını telafi edememektedir… Binalar için enerji kimlik belgesi alımı zorunlu hale getirildi. Yalıtım sektörü açısından düşünüldüğünde konut sahipleri ya da müteahhitler binalarına 1 Ocak 2020’ye kadar enerji kimlik belgesi çıkartmak zorunda. Resmi olarak yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketleri tarafından verilen bu belgeler A’dan G’ye kadar tasnif edildi. Bu sebeple yalıtım sektöründe hareketlilik olacaktır. Yanı sıra kentsel dönüşüm ve renovasyon çalışmalarının da sektöre canlılık getireceğini düşünüyoruz.

EĞİTİMLERİMİZ 2020 YILINDA DA DEVAM EDECEK

Haziran 2019’da düzenlediğimiz 2. Ulusal Çatıcılar Yarışması, ‘Türkiye’de bina çatılarının doğru malzemelerle, yetkin uygulamacılarla, standartlara ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak oluşturulmasına dikkat çekmeyi’, ‘alanında başarılı ve ihtisas sahibi uygulamacıların ödüllendirilmesi yoluyla iyi uygulamaları özendirmeyi ve yaygınlaştırmayı’, ‘uygulamacı, işveren ve son kullanıcıları bilinçlendirerek, sektöre çok yönlü katkı sağlamayı’ amaçlamaktadır. Türkiye’nin ilk kadın çatıcıları da bu yıl ilk kez yarışmaya katılarak başarılı bir performans sergiledi. Ayrıca 18 Haziran – 21 Haziran 2019 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlediğimiz “ÇATIDER Montaj Günleri” etkinliği gerçekleştirildi. Çatı sektöründe yer alan yeniliklerin uygulamalı olarak paylaşıldığı atölye çalışması niteliğinde olan etkinliğin; mimar, mühendis, öğrenci ve sektör profesyonelleri için hem eğitim hem de yeni uygulamaların sektöre tanıtımı açısından yarar sağlaması amaçlandı. Yerel yönetimlerle bir araya gelerek derneğimizi tanıtmak, işbirliği olanaklarını araştırarak ortak çalışmalara imza atmak adına büyükşehir belediyesi ziyaretlerimize başladık. Bir sivil toplum örgütü olarak şehircilik anlayışını daha modern, sağlıklı ve ileri düzeye taşımayı hedefliyoruz. ÇATIDER’in her yıl mimarlık fakültelerinin “Yapı Malzemeleri” ve “Yapı ve Yapım Yöntemleri” dersleri kapsamında düzenlendiği, ‘Uygulamalı Çatı Kaplama Malzemeleri ve Çatı Sistemleri Eğitimleri’ni 2020 yılında da sürdürmeyi planlıyoruz.

İHRACAT ODAKLI ÇALIŞMALARA DAHA FAZLA YER VERECEĞİZ

Yalıtım ve inşaat malzemeleri sanayisi son bir yılda yaşanan keskin düşüşün ardından toparlanma eğilimi sergilemektedir. Ancak toparlanma kademeli ve yavaş gerçekleşmektedir. Ekim ayı sonuçları da tek başına faaliyetlerdeki artışın güven ve beklentilerde kalıcı iyileşme yaratmak için yeterli olmayacağını göstermiştir. Toparlanmanın hızlanması için inşaat sektöründeki sorunların çözülmesi gerekmektedir. Önümüzdeki dönemde, sektörümüzdeki daralma ve beraberinde görülen talep düşüklüğü ile finansman zorluklarını aşmak üzere ihracat odaklı çalışmalara daha fazla yer vererek, sektörümüzün dâhil olabileceği potansiyel fırsatların belirlenmesine çaba sarf edeceğiz. Devam eden ve kısa bir süre önce yeniden düzenlenen kentsel dönüşüm eylem planını takip ederek dönüşüm uygulamalarıyla birlikte yenileme ve restorasyon projelerine daha fazla odaklanarak sektörümüze katkı sağlanmasına çalışacağız. Yanı sıra 2020 Ekim ayında düzenlemeyi planladığımız 10. Çatı ve Cephe Konferansı için de çalışmalarımız sürüyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde gerçekleştirmeyi planladığımız konferans için karşılıklı görüşmelerimiz devam ediyor. Yine yerel yönetimlerle bir araya gelerek derneğimizi tanıtmak, işbirliği olanaklarını araştırarak ortak çalışmalara imza atmak adına büyükşehir belediyesi ziyaretlerimizi sürdüreceğiz.

TÜM ÇALIŞMALARIMIZI DİJİTAL ORTAMA AKTARACAĞIZ

2020 ve gelecek dönemde tüm çalışmalarımızı dijital ortama aktarıp hedef kitle grupları ile daha kolay, zamandan ve mekândan bağımsız şekilde daha hızlı iletişim sağlayacak yöntemleri gerçekleştirmek üzerine çalışacağız. Her türlü proje, etkinlik ve çalışmalarımızı üyelerimize çok daha güçlü şekilde ulaştırmayı planlıyoruz. Bu kapsamda; “Yapı Okulu”, “Çatı & Cephe Konferansı”, “Çatı Ustaları Yarışması” ve “Üniversite Eğitimleri” gibi oldukça kapsamlı ancak farklı mecralarda yer alan çalışmaları ortak bir zeminde toplayarak, mevcut altyapımızı geliştirmeyi ve mobil uygulamalar şeklinde tüm üyelerimizin ve hedef kitle kullanıcılarının kullanımına sunmayı hedeflemekteyiz.