Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

CEPHEDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI ADİL BAŞTANOĞLU’DAN 2020 İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMESİ

“Yeni kurulan bir dernek olarak oluşturduğumuz yol haritamız ışığında faaliyetlerimizi sürdürüyor, cephe sektöründe sağlıklı uygulamaların yapılabilmesi ve yeniliklerin tanıtılması amacıyla düzenlediğimiz toplantılara devam ediyoruz. Belediyeler ve meslek odaları ile koordineli olarak cepheleri daha fonksiyonel, sağlam ve estetik hale sokmaya çabalayacağız.”

CEPHEDER yeni kurulan bir dernek olarak ilk senesinde öncelikle bir yol haritası oluşturdu. Bu yol haritasının ışığında sektöre hizmet vermek amacıyla çeşitli komisyonlar kurdu ve kendi içinde yapılanma faaliyetlerini gerçekleştirdi. Dernek, üyeleri ile koordineli şekilde, mimarlar odası ve ticaret odası işbirliğiyle cephe sektöründe sağlıklı uygulamalar yapılabilmesi ve yeniliklerin tanıtılması amacıyla Balıkesir ve İzmir’de toplantılar düzenledi. Bu toplantılara sektördeki mimarlar, müteahhitler ve uygulayıcı ihtisas firmaları katıldı. Belediyelerden seçim sonrasında randevu alındı. Dernekle işbirliği yapılması ve problemlerin ortak çözümüne ilişkin çalışılması hedeflendi. Çatı Cephe Konferansı düzenleyici derneklerden biri olarak yapılanma gereği ziyaretler gerçekleştirdik. 2020 Konferansı’nın Eskişehir’de yapılmasına karar verildi. Bu sebeple Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşüldü ve desteği alındı. Ankara’da Meslek Yeterlilik Kurumu ziyaret edilerek, çalışmalar ve birlikte yapılması gereken işler netleştirildi.

2019’DA YAPI MALZEMELERİ ALANINDA İHRACAT REKORLARI KIRILDI

2019, yaşanan durağan ekonomi nedeniyle bir atılım yılı olmadı. Ekonomik krize giren bazı firmalar sadece pazardaki yerini korumaya çalıştı. Oluşan daralmalar ve inşaat ruhsat sayısının azalmasıyla birlikte sektör frene bastı. Bu durumda iç pazarda oluşan etkiden kurtulmak için ihracata yönelme söz konusu oldu ve yapı malzemelerinde ihracat rekorları kırıldı. Bu durum yurtdışından malzeme talep edenlere yaradı.

DURAĞAN SÜREÇTEN ÇIKMAK İÇİN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER PLANLIYORUZ

CEPHEDER ile ilgili 2020 yılında öncelikle güçlenme planlıyoruz. Ayrıca sektörde olan durağan durumdan çıkış amacıyla çeşitli etkinlikler planlıyoruz. Bunların bir kısmı, üyelerin ihracata kolaylıkla yönelebilmesi gayesiyle yol gösterilmesi amacını taşıyor. Daha sonra bazı yenileme ve estetik çalışmaların tanıtımını hedefleyen akademik çalışmaları, uygulamayla birleştirecek etkinlikleri hayata geçirmek istiyoruz. Cephelerden enerji elde edilmesi, cephelerin kirlenmesi veya hasar görmelerinin önlenmesi gibi konular var. Antalya ve Eskişehir’de yapılacak toplantıların tarihleri belirlendi. 2020 yılında yapılacak konferansta cephe konusunda verimli çalışmalar çıkarılması için faaliyetlerimiz devam ediyor.

2020 YILININ 2019’DAN DAHA İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

İlerleyen dönemlerde cephe ve cephelerle oluşan siluetler için belediyeler ile cadde cadde çalışma yapmayı planlıyoruz. Belediyeler ve meslek odaları ile koordineli olarak cepheleri daha fonksiyonel, sağlam ve estetik hale sokmaya çabalayacağız. 2020’de önümüzde pozitif düşünmek için bir işaret yok, fakat en azından yerinden oynamış olan ülke ve komşu ülke politikalarının bir miktar yerine oturmuş olması, pozitif bir gelişmedir. Mevcut yapılarda ihtiyaçların ertelenebilmesinin bir süreci vardır. Bunu da dikkate alırsak birikmiş talep oluşabilir şeklinde düşünebiliriz. Savaşların biteceği ve yeni imar faaliyetlerinin olacağı yönünde büyük bir atılıma dair belirsizlik söz konusu, ancak 2019 yılı ile kıyaslarsak 2020’nin daha iyi olacağını söyleyebiliriz.