Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

TMB BAŞKANI YENİGÜN: EN BÜYÜK PAZARLARIMIZDAN LİBYA İLE YENİ BİR SAYFA AÇTIK

Libya’da 2011 yılında başlayan iç karışıklık ve sonrasında, ülkede faaliyet gösteren çok sayıda Türk inşaat firmasının uğradığı zararın teminine yönelik süren çalışmalarda önemli bir aşamaya gelindi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Planlama Bakanı Tahir El-Cuheymi arasında 13 Ağustos 2020 tarihinde Ankara’da imzalanan mutabakat zaptı, geçen yıl ülkede yeniden yaşanan güvenlik sorunları ile bu konuda sekteye uğrayan çalışmaların hızla başlayacağı bir süreç öngörüyor.

Libya’daki yarım kalmış projelerinin toplam tutarı 19 milyar ABD doları olan 100’ü aşkın üyesi bulunan Türkiye Müteahhitler Birliği’nin Başkanı Mithat Yenigün, Türk müteahhitleri için halen en büyük üçüncü pazar olan Libya’da sektörün haklarının korunmasının önemine işaret etti ve imzalanan mutabakat zaptı ile Libya ile yeni bir sayfanın açıldığını belirtti.  Yenigün, Türk inşaat sektörünün 1972’de yurtdışına ilk çıktığı pazar olan Libya’nın, ülkede yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle zaman zaman kesintiye uğrasa da yüzde 7,2’lik pay ile sektörün en çok iş üstlendiği üçüncü ülke konumunda olduğunu vurgulayarak; “Güvenliğin tesisi, politik ve ekonomik istikrarın sağlanmasıyla haklarının korunması halinde müteahhitlerimiz, ülkede yarım kalmış projelerini tamamlamaya ve yeni projeler almaya hazır ve isteklidir” dedi.

2011 YILINDAN BU YANA ÖDEMELER DEVAM ETTİ

Yenigün, Libya’da 2011 Şubat ayında başlayan iç karışıklık sırasında Türk müteahhitlik firmalarının, şantiyelerinin yakılarak yağmalanması sonucunda işlerini yarım bırakmak ve ülkede çalışan 25 bin kadar Türk işçisiyle Türkiye’ye geri dönmek zorunda kaldığını hatırlattı. Yenigün, “TMB üyesi olan 100’ü aşkın firmanın, Libya’daki yarım kalmış projelerinin toplam tutarı 19 milyar ABD dolarıdır. Bu çerçevede tahsil edilmemiş hakediş alacakları yaklaşık 1 milyar ABD doları, devam eden işlere ait avans ve kesin teminat tutarı 1,7 milyar ABD doları, tahmini makine, ekipman vb. envanter ile diğer zararlar toplamı 1,3 milyar ABD doları civarındadır. Aradan geçen sürede firmalarımız sigorta komisyonları, teminat mektubu ve akreditif komisyonları, taşeron temin sözleşmeleri ve diğer tazminatlar, diğer finansman giderleri ve şantiyelerdeki güvenlik giderleri gibi yüksek rakamlara ulaşan pek çok ödemeyi yapmaya devam etmiştir” şeklinde konuştu.

TİCARET BAKANIMIZA DESTEKLERİNDEN ÖTÜRÜ TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Türk müteahhitlerinin, ilgili Libya İşveren İdareleri ile ilişkilerini sürdürerek, Libya’ya dönmelerini sağlayacak ortamın oluşması yönünde her türlü çabayı gösterdiğine işaret eden Yenigün, sorunlara çözüm getirilmesi amacıyla geçen yıl iki ülke arasında TMB’nin de içinde yer aldığı bir Ortak Çalışma Grubu oluşturulduğunu hatırlatarak şöyle devam etti: “Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ve Libyalı mevkidaşının başkanlığında toplanan Çalışma Grubu Ankara ve Trablus’ta toplantılar gerçekleştirdi, ancak Libya’da yaşanan iç karışıklıklarla birlikte faaliyetleri kesintiye uğradı. Bununla birlikte Ticaret Bakanımızın destekleriyle firmalarımızın Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmalardan doğan haklarının korunması konusunda temaslarımız devam etti. Son olarak yeniden bir araya gelip ülkedeki projelerin devamı ve sorunların aşılması konusunda tarafları teşvik eden mutabakat zaptını imzalamaları sektörümüz için umut olmuştur. Sayın Bakanımıza süreçte sektörümüze gösterdikleri büyük destek için şükranlarımızı sunuyor, sorunların çözümüne yönelik çalışmaların yeniden başlayacak olmasından memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca Libyalı Bakan Sayın El-Cuheymi’nin sorunların çözümüne yönelik yapıcı tutumu ve Türk müteahhitlerini yerli ortak olarak gördüklerini belirterek ülkedeki 16 milyar ABD doları tutarındaki projeden pay almaya davet etmesi sevindiricidir.”

MUTABAKAT ZAPTINDA ÖNE ÇIKANLAR

Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat zaptında her iki hükümet, Türk yükleniciler tarafından üstlenilen projelerle ilgili olarak gerek hükümetlerin gerek onlarla ilişkili birimlerin vermiş olduğu tüm taahhütleri destekleyeceğini beyan etmiştir. Mutabakat Zaptı uyarınca; Türk müteahhitlerinin ülkedeki haklarının korunmasına yönelik 2019’da başlayan, ancak Libya’daki güvenlik sorunlarıyla sekteye uğrayan çalışmalar yeniden başlayacak. Bu çerçevede Libya’da işveren kurumlar ile iş üstlenen müteahhitlerin, mutabakat zaptının yürürlüğe girmesini takip eden 90 günde işlerin devamı veya hak ve borçlar hakkında uzlaşmaya varması mümkün olacak. Taraflar, müzakerelere başlanamaması, anlaşmaya varılamaması veya projenin sonlandırılması durumunda ise, mutabakat zaptının yürürlüğe girmesini takip eden 180 gün içerisinde kesin hesap hazırlayarak ilgili hak ve borçlar hususunda anlaşmaya varacak.