Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.
Etiket

KÜB

DİJİTALLEŞME, VERİMLİLİK VE RİSK YÖNETİMİNİ DOĞRU YAPAN FİRMALAR ÖNE ÇIKACAK

“Ülkemiz hem hazır beton üretimi kapasitesi hem de kimyasal katkı kullanım oranları konusunda yıllar içerisinde çok önemli aşamalar kaydetti. Teknoloji, bilgi birikimi ve üretim kapasitesi açısından dünya ile rekabet edebilir düzeyde olan Türkiye, beton katkıları üretimi alanında yerli ve yabancı birçok firmanın yer aldığı önemli bir pazara sahip. Üreticilerimiz faaliyetlerini sürdürürken, teknoloji, know-how ve Ar-Ge konularında donanımlarını yükselterek, tüketici bilincinin de artmasını hedefliyor... Sektörümüz açısından