Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

NİMEÇATI YÖNETİM KURULU ÜYESİ SELÇUK AKTEPE’DEN 2020 İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMESİ

“2020 yılında 2019’da olduğu gibi öncelikle kadromuzu ve mevcut iş ortaklarımızı koruma hedefindeyiz. Sonrasında da sektörel gelişmelere göre, şirketimizin üç olan şube sayısını artırmak istiyoruz. 2020’nin sektörümüz açısından da toparlanma yılı olacağını düşünüyoruz.”

Nimeçatı, 2018’in son çeyreğinden itibaren daralma seyrindeki pazarı gözlemleyip, 2019’da da faaliyetlerini buna göre şekillendirdi. Kendimizi, yaşanan sektörel ve ekonomik olumsuzlukların akışına bırakmadan, kontrol edebildiğimiz her alanda dümenin başında olmaya özen göstererek 2019’da kalite ve satış odaklı olmaya devam ettik. Amacımız, riskleri minimize ederek, genel anlamda fonksiyonelliğimizi yitirmeyecek, hareket kabiliyetimizi kaybetmeyecek şekilde revizyonlar yapmak; bazı maliyetlerimizi gözden geçirip bunları minimum seviyeye indirmeye çalışmaktı. Nitekim öyle de yaptık. Şu an görülen o ki, başarılı da olduk. Çünkü biz her zaman sürdürülebilirliğin önemli olduğuna inandık, her fırsatta da bunu dile getirdik. Nimeçatı’nın 21 yıllık satış, uygulama dâhil 25 yılı aşkın sektör tecrübesinin ardındaki güçlerden biri de bu. “Büyümek yetmez, büyütmek de gerekir” ilkesi ve sorumluluğuyla hareket eden Nimeçatı, bunun bir yansıması olarak, “Moral bulmak yetmez, moral vermek de gerekir” dedi ve 2019’da da “Birlikte daha güçlüyüz” inancıyla oluşturduğu seyahatlerine devam etti.

DİJİTALLEŞMEYE DAHA DA ÖNEM VERECEĞİZ

2020 yılında 2019’da olduğu gibi öncelikle kadromuzu ve mevcut iş ortaklarımızı koruma hedefindeyiz. Sonrasında da sektörel gelişmelere göre, şirketimizin üç olan şube sayısını artırmak istiyoruz. Bu arada, ulaşılabilir olmanın önemli olduğunu çok önceden fark etmiş ve buna yatırım yapmış, gelinen noktada bunu başarmış bir firma olarak bu başarımızı da yeterli görmüyoruz. Bize gelebilecek ürün, uygulama, teknik destek ve danışmanlık taleplerine cevap verebilmemizde dijitalleşme önemli bir etken. Bu konuya 2020’de daha da önem vereceğiz. Altını çizmek istediğimiz bir nokta da, kentsel dönüşümle ilgili doğru planlama ve sürdürülebilir imalatların; deprem güvenliğinin olduğu, çevre ve şehirle uyumlu yapıların oluşması bakımından çok önemli olduğu. Nimeçatı, üç şubesiyle kentsel dönüşüm neticesinde doğacak ihtiyaçları çok rahat karşılayabilecek güçte. Hem stok miktarı olarak hem de ekiplerimizin ürün bilgisi ve tecrübesiyle bu alana hâkim olduğumuzu söyleyebiliriz.

2020’NİN TOPARLANMA YILI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Türkiye’de 2018’in ikinci yarısından itibaren görülmeye başlanan ve son çeyreğinde tam anlamıyla hissettiğimiz daralmanın etkilerini sektör olarak 2019’da da yaşadık. Şunu kabul etmek lazım ki, ülkemizde ekonomik dalgalanmalardan en çok etkilenen iki sektör var; biri otomotiv, diğeri de inşaat. Henüz sektör olarak 2018’in yaralarını 2019’da sarabildiğimizi söyleyemeyiz. Aksine, etkilerini özellikle yılın ilk yarısında oldukça fazla yaşadık. Yıl içinde kapanan, küçülen firmalar oldu. Bu durum, sektörü ve sektör çalışanlarını da olumsuz etkiledi. Hızlı aksiyon alabilen firmalar da yaşananlar karşısında kendilerince en doğru hamleyi yaptılar. Otomotiv ve inşaat, iyileşme dönemlerinde de en hızlı büyüyen sektörlerden olmayı başarıyor. 2020’nin sektörümüz açısından da toparlanma yılı olacağını düşünüyoruz. Artçı sarsıntılar olabilir. Bunlara da hazırlıklı olmak önemli.