Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU İNŞAAT DÜNYASI’NA KONUŞTU

“Yapımı tamamlandığında dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, ülkemizin önemli tarım, sanayi ve turizm bölgesi Trakya’yı ve Batı Anadolu’yu birbirine bağlayacak. Hem ülkemiz hem uluslararası konumumuz hem de mühendislik açısından büyük önem taşıyan ve Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri ile 1,5 saat süren ulaşımı, 6 dakikaya indirecek olan köprünün 18 Mart 2022 tarihinde hizmete girmesini öngörüyoruz. Tüm faaliyetlerin çevre duyarlılığı ön planda tutularak yürütüldüğü köprü sayesinde; taşıt işletme giderleri ve ekonomik kayıplar ortadan kalkacak, trafik, emisyon ve gürültü azalacak, kazalarla oluşan can ve mal kayıpları en aza inecek.”

“1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu” inşaatı Türkiye’nin 2023 vizyonu açısından nasıl bir rol üstlenecektir?

Kamu-Özel İşbirliği modeliyle yapımı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü, yaklaşık 3,1 milyar Avro toplam yatırım tutarı ile ülkemizin en büyük projelerinden birisidir. 1915 Çanakkale Köprüsü, toplam 101 kilometrelik Malkara-Çanakkale Otoyol hattının kilit noktasında yer almaktadır. Çanakkale Köprüsü tamamlandığında, ülkemizin önemli tarım, sanayi ve turizm bölgesi olan Trakya ve Batı Anadolu’yu birbirine bağlayacaktır. Ayrıca Avrupa Birliği ülkeleri ve özellikle Bulgaristan ve Yunanistan’dan gelen yük hareketlerinin hızlı bir şekilde Ege, Batı Anadolu ve Batı Akdeniz’e inmesini sağlayacak. 1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında, Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri ile 1,5 saat süren ulaşım, 6 dakikaya inecek. 1915 Çanakkale Köprüsü’nü de içeren Malkara-Çanakkale Otoyolu, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’yi Ege Bölgesi’ne bağlayan ana arter olacak. Marmara’nın kuzeyini, Kınalı-Tekirdağ, Çanakkale-Balıkesir Otoyolu ile batı ve güneyini Balıkesir-Bursa ve Kocaeli Otoyolları ile tüm Marmara’nın etrafındaki otoyol ringini tamamlayacak. Avrupa ve Trakya üzerinden, Ege ve İç Anadolu’nun batısına, Adana-Konya aksı ve Batı Akdeniz bölgelerine yönelecek karayolu trafiği için İstanbul Boğazı geçişine yeni bir alternatif olacak.

ADİL KARAİSMAİLOĞLU
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKAN
I

PROJE 2023 HEDEFLERİMİZE ULAŞMADA BÜYÜK ÖNEME SAHİP OLACAK

Proje, ihalesi tamamlanan ve planlanan diğer otoyollar ile birlikte değerlendirildiğinde özellikle Ege, İç Anadolu’nun batısı, Adana-Konya aksı ve Batı Akdeniz bölgeleri ile Trakya/Avrupa arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında, İstanbul Boğaz geçişine yeni bir alternatif oluşturacaktır. Aynı zamanda, mevcut Edirne-İstanbul-Ankara otoyol kesimi üzerindeki trafiğin de yönlendirilebileceği bir koridor olan Otoyol Projesi’nin tamamlanarak hayata geçirilmesiyle Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleriyle entegrasyonu sağlanacak. Otoyolun, Balıkesir civarında Gebze-İzmir Otoyolu’na bağlanması ile İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleri ile arasındaki mesafe kısalacak ve turizm sektöründe gelişme sağlanacaktır. Proje, özellikle dış ticaret ve turizm bakımından 2023 hedeflerimize ulaşmada büyük öneme sahip olacaktır. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki, karayolları tıpkı akarsular gibidir. Geçtikleri yerlerin canlanmasına destek olurlar.

DEV PROJELERİMİZİ BİRBİRİNE ENTEGRE ŞEKİLDE YAPIYORUZ

1915 Çanakkale Köprüsü, dünya ölçeğinde nasıl bir yere sahip olacak?

1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında, dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacaktır. Dünyadaki asıl önemine gelecek olursak, Uzakdoğu’dan Avrupa’ya kadar uzanan, yüzyıllar boyunca ticaret kervanlarının güzergâhı olarak yerini almış tarihi İpek Yolu’nun orta koridorda geliştirilmesi noktasına değinmemiz gerekecek. Hükümet olarak biz, orta koridordaki konumumuzu güçlendirmek amacıyla karayolu ve demiryolu ağlarının teşkil edilmesinin yanı sıra bölge ülkeleriyle entegrasyonu açısından da çalışıyoruz. Bu amaç doğrultusunda da Asya-Avrupa-Orta Doğu ekseninde çok yönlü ulaşım ağını geliştirmek için önemli adımlar atıyoruz. Ülke içerisinde doğu-batı ve kuzey-güney ekseninde ulaşım bağlantısını geliştirecek projeleri de hayata geçirdik. Hizmete alınan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı bu nedenle Çin’den ve Orta Asya’dan ülkemize ulaşan tüm yolları birleştiren bir altyapı olarak çok büyük önem taşıyor. Çin ve Avrupa arasındaki ticaret bugün, günde 1,5 milyar doları bulan boyutlara ulaştı. Bu ticaret akışının artarak devam etmesi ve 5-6 yıl içinde günde 2 milyar doları geçmesi bekleniyor. Bu kapsamda Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının tam kapasiteyle çalışabilmesi, bu hattın tamamlayıcısı olan yolların bitirilmesi hayati önem taşıyor. Bu nedenle, dev projelerimizi birbirine entegre şekilde yapıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü de bu noktada çok büyük öneme sahip. Tek başına Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, Kuzey Ege Limanı, Gebze Orhangazi-İzmir Otoyolu gibi mega projeleri birbirine bağlayarak, bu koridorun sağladığı yararı ve önemi de artıracak. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile Çanakkale Köprüsü, asırların hayali olan bir projedir. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, son on sekiz yılda tüm ulaşım modlarında yaptığımız büyük yatırımlar ile ülkemizin, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarıyla, Karadeniz ve Akdeniz havzaları arasında ulaşım açısından kilit noktada yer almasını istiyoruz.

18 MART 2022 TARİHİNDE HİZMETE GİRMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

“1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu”nun öngörülen tarihten önce hizmete gireceği açıklanmıştı. Çalışmalar ne durumda?

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu projesi, biraz önce de ifade ettiğim gibi hem ülkemiz açısından hem uluslararası konumumuz açısından hem de mühendislik açısından çok önemlidir. Proje kapsamında; 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yanı sıra, 2 adet yaklaşım viyadüğü, 4 adet betonarme viyadük, 6 adet alt ge-çit köprüsü, 6 adet hidrolik köprü, 43 adet üst geçit (1 adedi ekolojik), 40 adet alt geçit, 238 adet çeşitli ebatlarda menfez, 12 adet kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dâhil), 4 adet otoyol hizmet tesisi, 2 adet bakım işletme merkezi, 7 adet ücret toplama istasyonu inşa ediyoruz. Şu ana kadar tarama çalışmalarını tamamladık. Kule keson temellerinin konumlandırıldığı alandaki deniz tabanında zemin iyileştirmesi için güney kulede 165 adet, kuzey kulede ise 203 adet olmak üzere toplam 368 adet 2,5 m çapındaki çelik kazığın çakımını yaptık. Asya ve Avrupa kule temeli için çakıl yataklama ve tesviye çalışmalarını bitirdik. Asma köprünün en önemli yapı elemanlarından biri olan kule keson temellerin kuru havuzda ve ıslak havuzdaki imalat çalışmalarını tamamladık. Kulelerden gelecek yükleri kule keson temellere aktaracak çelik şaftları ürettik. Avrupa ve Asya kesonda çelik şaft montajlarını yaptık. Avrupa kule keson temelini yüzdürerek 10 Mayıs 2019 tarihinde, Asya kule keson temelini ise 25 Mayıs 2019 tarihinde yüzdürerek nihai konumlarına batırdık. Fabrikada tabliye ve ana kablo imalatlarına devam etmekteyiz. Bu kabloların ilkinin montajını 1 Ağustos 2019 tarihinde başlattık ve toplamda 32 adet çelik kule blokundan oluşan her iki kulede, son blokların montajını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans ile katılımıyla 16 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirdik. Kaynak çalışmaları ile her iki kulenin üst portallerinde yer alan ve üç parçadan oluşan üst bağ kirişinin iki parçasının montaj çalışmalarını da tamamladık. Çanakkale Köprüsü’nün 18 Mart 2022 tarihinde hizmete girmesi öngörülmektedir.

Proje tamamlandığında ulaşım, sanayi, ticaret, hizmet sektörü vb. alanlarda ne tür avantajlara sahip olacağız?

Projenin sağlayacağı yararların bir kısmını biraz önce belirtmiştim. Konuyu biraz daha açacak olursak, bu dev proje tamamlandığı zaman, Avrupa ile Türkiye’nin batı ve güney bölgeleri arasında doğrudan bağlantı olacağının ve bu bölgelerde gelişmeyi hızlandıracağının altını çizmek isterim. Ayrıca, alternatif bir güzergâhın geliştirilmesiyle İstanbul’un trafik yükünü de azaltacak. Hizmete alınan Gebze-Orhangazi-Bursa-Balıkesir-İzmir Otoyolu ile entegre olarak Edirne-Kınalı-İstanbul-Ankara Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu ile de bağlanacaktır. Yapımına başlanan Kuzey Marmara Otoyolu ile de yine entegre olarak Marmara Bölgesi’nin otoyol ringini Çanakkale Köprüsü tamamlamış olacaktır. Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayarak; bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkân sunacaktır. Keza bu projeye sadece bir köprü ve otoyol olarak bakılmaması gerektiğini de vurgulamak isterim. Ulaşım ve erişim hizmetleri, ekonomik gelişmenin yanında köy-kent bütünleşmesini, kültür birliğini ve dengeli nüfus dağılımı gibi birçok sosyal faydayı sağlayan, tarım, turizm ve sanayinin altyapısını oluşturan stratejik bir sektördür. Sağlıklı ve yeterli bir ulaştırma sistemine sahip olmayan ülkelerin asla kalkınamayacakları da bir gerçektir. 1915 Çanakkale Köprüsü de bölgedeki tarım, turizm ve sanayi yatırımlarının ve bunun getireceği gelirin artmasına vesile olacaktır. Bölge ekonomisinin önemli oranda büyümesine, özellikle yeni yatırımların artmasına ve Çanakkale’nin sanayisi ve ticaretiyle büyüyen bir şehir olmasına katkı sağlayacaktır.

ADİL KARAİSMAİLOĞLU
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI

TÜM FAALİYETLER ÇEVRE DUYARLILIĞI ÖN PLANDA TUTULARAK YÜRÜTÜLÜYOR

Proje aynı zamanda, doğaya ve çevreye saygılı biçimde şekilleniyor. Bu noktada hangi hususlar gözetilerek çalışmalar sürdürülüyor?

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dâhil) kesimi” işi, çevreye son derece duyarlı bir projedir. Bu kapsamda faaliyetlerimiz de hassasiyetle yürütülmektedir. Örneğin Asma Köprü’nün temellerinin oturacağı zeminin güçlendirilmesi maksadıyla çakılan 368 adet çelik boru kazığın çakılması esnasında Çanakkale Boğazı’ndan geçen yunus balıklarının geçişleri, hem fizikî olarak hem de hafif akustik sonarlar ile takip edilmiş ve yunus balıklarının çalışma sahasına yaklaştıkları tespit edilir edilmez, deniz dibindeki kazık çakma sesinden rahatsız olup yön değiştirmemeleri için çalışmalar yunusların geçişi bitene kadar durdurulmuştur. Bu gözlem kazık çakım çalışmaları tamamlanana kadar her gün yapılmıştır. Bunun yanı sıra asma köprü yapım faaliyetlerinde deniz kıyısında veya açıkta yapılan çalışmalarda zarar görmemeleri için Pina olarak adlandırılan binden fazla deniz kabuklusu tek tek bulundukları yerden toplanarak, zarar görmeyecekleri ve kendilerine uygun yaşam koşullarına sahip bölgelere taşınmıştır. Hava kalitesi ölçümleri ve modelleme çalışmaları, gürültü ölçümleri ve modelleme çalışmaları, su kalitesi analizleri, biyoçeşitlilik saha çalışmaları, kuş gözlem çalışmaları, sera gazı emisyonlarının değerlendirilmesi, sosyo-ekonomik saha çalışmaları, mülakatlar, toplum ihtiyaçlarının belirlenmesi için vatandaşlarla, yerel halkla düzenli toplantılar, kültürel miras varlıklarının belirlenmesi adına saha

gözlemleri ve arkeolojik-jeofizik çalışmalar yapılmıştır. Kısacası sizin de belirttiğiniz gibi bu proje doğaya ve çevreye saygılı biçimde şekilleniyor. Çanakkale Köprüsü tamamlanıp hizmete girdiğinde; taşıt işletme giderleri ve ekonomik kayıplar ortadan kalkacak, trafik sıkışıklığı, emisyon artışları ve gürültü kirliliği azalacak, trafik kazaları ile oluşan can ve mal kayıpları en aza inecek.

Böylesi önemli ve kıymetli bir projenin Bakanlığınız dönemine denk gelmesi sizin açınızdan nasıl bir öneme sahip?

Bildiğiniz gibi uzun yıllar boyunca İstanbul’da, bu güzel şehrin ulaşım altyapısını geleceğe taşımak için canla başla mücadele ettim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptığım süre boyunca da birçok projeyi başlatmanın ve tamamlamanın gururunu yaşadık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı olarak göreve başladığım daha sonra da Bakan olarak bu göreve layık görüldüğüm ilk günden beri de canla başla çalışıyoruz. Ülkemizin gelişmesine katkı sağlamak, insanımızın yaşam standardını yükseltmek, hizmetlerimizi adil, herkes için erişilebilir şekilde yurt sathına sunmak için bugünün işini yarına bırakmadan, ulaştırma konusunda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki Türkiye’nin yarını bugününden mutlaka daha iyi olacak. Görevde olduğum geçen süre içerisinde de çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu bilinçle hareket ettik ve bu şekilde yapılan çalışmalar da bugün sonuçlarını ortaya koymuş durumda. Çalışmalarımız esnasında Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük desteğini alıyoruz. Bu ülkenin yarınları için atılan her projede büyük heyecan duyuyoruz. Hiç kimsenin yapımına cesaret dahi edemediği İstanbul Boğazı’nın iki katı uzunluğundaki Çanakkale Boğazı’nın iki yakasını birleştirecek bir köprüyü yapmak ise bizleri gerçekten mutlu etti. Keza böylesine önemli ve büyük bir projeyi hayata geçirmek her insanın başına gelmez. Bu nedenle bu projeyi gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz, adım adım sona yaklaşmasını da mutlulukla izliyoruz.

EDİRNE’DEN ŞANLIURFA’YA KESİNTİSİZ BAĞLANTI SAĞLAYACAK OTOYOL 2020’DE TAMAMLANACAK

Bakanlığın çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini biliyoruz. Bu kapsamda 2020 yılının kalanında ve gelecek döneme dair hedefleriniz arasında neler olacak? Hangi projeleri hayata geçireceksiniz?

Şu an 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de dâhil olduğu Malkara-Çanakkale kesimi ile birlikte, karayollarımızda yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı kesimleri ile Ankara-Niğde Otoyolu’nda (330 km) YİD modeli ile yapım çalışmalarına devam edilmekte. Edirne’den Şanlıurfa’ya kesintisiz otoyol bağlantısını sağlayacak bu otoyolu 2020 yılında tamamlamayı hedefliyoruz.

ŞEHİR İÇİ RAYLI SİSTEM TAŞIMACILIĞINA DESTEKLERİMİZ DEVAM EDİYOR

Demiryollarımızda şu anda Ankara-İzmir ve Ankara-Sivas arasında toplam 1.889 km Yüksek Hızlı Tren Hattı yapımına devam ediyoruz. YHT, artık rotasını İzmir, Sivas ve Erzincan’a kırmıştır. Kapsayıcılığı her geçen gün daha da artacaktır. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu hattının 2020, çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülmekte olan Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Demiryolu hattının Polatlı-Afyonkarahisar kesiminin 2022, Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir kesiminin 2023 ve Bursa-Osmaneli (Bilecik) hattının ise 2023 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. Konya-Karaman-Niğde-Mersin-Adana, Osmaniye-Gaziantep, Çerkezköy-Kapıkule gibi kesimlerde 1.626 km hızlı demiryolu hattında da yapım çalışmalarını sürdürüyoruz. Uluslararası düzeyde rekabet gücü kazanmak için Milli Elektrikli ve Dizel Tren Setleri çalışmalarımıza devam ediyoruz. Milli Yüksek Hızlı Tren projesinin ise, Sanayi İşbirliği Programı ile gerçekleştirilmesi yönündeki çalışmalarımız sürüyor. Bakanlık olarak şehir içi raylı sistem taşımacılığına desteklerimiz devam ediyor. Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Ankara, Konya, Kocaeli, Kayseri, Gaziantep, Bursa, Erzurum ve Erzincan’da raylı sistem projelerimiz bulunuyor.

YENİ HAVALİMANLARI HAYATA GEÇİRİLECEK

Rize-Artvin Havalimanı inşaatı da hızla devam etmektedir. 2022 yılında tamamlanması planlanan havalimanının inşaat işlerini 2020 yılı sonunda tamamlamak için büyük gayretle çalışıyoruz. Yozgat Havalimanı Altyapı Tesisleri İnşaatı devam etmekte olup, üstyapı işleri uygulama projeleri teminine yönelik çalışmalar da tamamlandı. Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nın da üstyapı işleri uygulama projeleri teminine yönelik çalışmalar tamamlandı. İhalesine yakın zamanda çıkacağız. Gaziantep, Samsun Çarşamba, Kapadokya ve Kayseri havalimanlarının terminal binası projelerini de hayata geçirmeyi planlıyoruz. Denizcilik alanında ise, Karadeniz’de önemli bir ihtiyacı giderecek olan Filyos Limanı inşaatı devam ediyor.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK AR-GE PROJESİ TÜRKSAT 6A, 2022’DE HİZMETE GİRECEK

Genişbant kapasitesi bilgi toplumuna geçişin temel altyapısı. Bu sebeple “Her Yerden Herkese Genişbant” hedefi ile Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı’nı yürürlüğe koyduk. Genişbant altyapısının yaygınlaştırılması, kapasite, hız ve talebin artırılması ve fiber erişiminin yaygınlaştırılması olarak hedeflerimizi belirledik. Bu doğrultuda çalışmalarımıza 2020 yılında da devam edeceğiz. İstanbul Küçük Çamlıca Kulesi’ni de hizmete sunmak için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Uydu haberleşme alanında Türksat’ın yaptığı yatırımlar ile Asya, Avrupa ve Afrika’da 118 ülkede yaşayan 3 milyar insana ulaşan uydu kapasitesine eriştik. Üretimi devam eden Türksat 5A’nın 2020, 5B’nin 2021 yılında uzaya fırlatılmasını ve hizmete alınmasını hedefliyoruz. Böylece dünyada sadece 5 ülkenin (Türkiye, İsveç, Fransa, Japonya, İsrail) kullanım hakkına sahip olduğu yeni ku frekans bant aralığında da hizmet sunacağız. Türkiye’nin en büyük Ar-Ge projesi Yerli Haberleşme Uydusu Türksat 6A da 2022 yılında hizmet vermeye başlayacak. Covid-19 salgınını başarıyla atlatan Türkiye, özellikle ulaşım-iletişim başta olmak üzere tüm sektörlerdeki gelişmelerle şaha kalkacaktır. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve sektörler arası eşgüdüm ve koordinasyon sayesinde ülkemiz, Cumhuriyetimizin yüzüncü kuruluş yıldönümünde bölgesinde lider, dünyada en güçlü ülkelerden birisi olacaktır.