Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Titanyumlu çinko her yapı tipine hitap ediyor…

Ürünlerde kullanılan titanyumlu çinko ile dünya çapında sektör lideri olan RHEINZINK, çatı- cephe kaplamalarında ve yağmur indirme sistemlerinde faaliyet gösteren bir Alman firması. Ürün özellikleri bakımından metal kaplamalar sınıfında yer alıyor. Çatı sektörünün, tüm kaplama türleri açısından ele alındığında toplam 95.000.000 m2´lik büyüklüğe sahip olduğu tahmin edilmekle beraber metal kaplamalar bunun ancak dörtte birini oluşturuyor. Bu değer içerisindeki en büyük pay ülkemiz için geleneksel tabir edilen kil şeklinde toprağa dayalı örtüler. %50-55 oranında kil esaslı kiremit sektöründen sonra yaklaşık %25´lik oranla metal kaplamalar geliyor. Metal kaplamalar içerisinde birçok ürün cinsi ve kullanım grubu bulunuyor. Bunlar içerisinde en büyük oran sandviç panel ve trapez kaplamalara ait. Uygulama kolaylığı ve hızı bakımından sanayi yapılarında tercih edilen bu ürünler, son yıllarda artan yatırım olanaklarına bağlı olarak arttı. Firmamızın faaliyet gösterdiği metal kaplamalar sektöründeki titanyumlu çinkonun payı oldukça düşük. Bunun nedeni ürünümüzün sektör için yeni bir malzeme olmasından kaynaklanıyor. Özellikle Avrupa’da standart kabul edilen metal kaplamalar içerisinde titanyumlu çinkonun yadsınamaz bir payı bulunuyor. Ancak ülkemiz için bahsi geçen oranların değişimi tamamıyla zamana bağlı.

KALİTEYE VERİLEN ÖNEM ARTIYOR

İnşaatın her alanında olduğu gibi çatı sektöründe de kaliteye verilen önem her geçen gün artış gösteriyor. Uluslararası kalite normlarına uygun şekilde üretimi yapılan her ürün hak ettiği payı alacak. Titanyumlu çinko da bu sınıflamaya uyan en gelişmiş örneklerden birisi. Çinkonun sahip olduğu mükemmel korozyon direnci sayesinde ortalama 100 – 120 yıllık dayanım süresine ulaşıyor. Titanyum ve bakır alaşımları sayesinde ise çok daha estetik ve kolay işlenebilir formların ortaya çıkması sağlanıyor. Uzun kullanım ömrü, bakım gerektirmemesi ve estetik değerleri sebebiyle “geleceğin malzemesi” olarak nitelendirilen titanyumlu çinko, kullanıldığı her nokta için en iyi malzeme olarak tanımlanıyor. RHEINZINK’in her türlü talebe yanıt verebilen bir ürün olması ve metalin uygulanabileceği her alanda kullanılabilmesi önemli bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle günümüz ekonomik koşulları ele alındığında, yatırım maliyeti – toplam maliyet ve verimlilik analizlerine azami seviyede uygunluk sağlayan ender malzemelerden birisi.

KRİZİ FIRSATA DÖNÜŞTÜRMELİYİZ

Küresel anlamda yaşanan durgunluk elbette ilk safhada mevcut yatırımları olumsuz yönde etkileyecek. Ancak söz konusu durgunluğun dış kaynaklı olması ve global anlamda gerçekleştirilen önlemlerle, olumsuz etkilerin uzun vadeye yayılmış halde ve daha az hasarla yansıması mümkün görünüyor. Bu dönemde RHEINZINK olarak büyüme planlamamızda herhangi bir değişiklik yer almıyor. Piyasadaki durgunluğun derinleşmesi halinde dahi, gider azaltılması yönündeki hamleler yerine özellikle pazarlama aktivitelerine ağırlık vererek uzun vadedeki kazanımların çoğaltılmasına yön vereceğiz.