Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

TUKDER krize baş kaldırıyor

Tuğla ve kiremit sanayisi yaygın olarak inşaat sektöründe kullanılan malzemeler üretiyor ve inşaat sektörünün ‘olmazsa olmaz’ kalemleri arasında yer alıyor. Tüm ülke geneline dağılmış bir sanayi kolu olup, hammaddenin kolay temin edildiği bölgelerde kümeleşme eğilimi gösteriyor. Yaklaşık 330 adet tuğla, 70 adet kiremit fabrikası ile ülkemizin her noktasına hizmet sunuluyor ve taleplere cevap verilebiliyor.

2008 yılına damgasını vuran küresel ekonomik kriz, tuğla ve kiremit sanayicilerimizi de içine aldı. 2008 yılının son çeyreğinde görülen daralma ve fiyatlardaki düşüş, bazı bölgelerdeki sanayicilerimizi kapasite kullanım oranlarını düşürmeye, bazı bölgelerdeki sanayicilerimizi ise üretime ara vermeye zorladı. Bununla birlikte, 29 Mart yerel seçimlerine doğru başlanan konutların tamamlanması ihtiyacı hareketliliğe sebep oldu. 2009 yılının ilk çeyreğinde alınan ekonomik tedbirler daralmanın hızını az da olsa kesti, bu da kapasite kullanım oranının artmasına katkı sağladı. Ancak, 2009 yılının global krizin gölgesinde geçmesi beklenmekte, uluslararası süreçte krizin yönünün ülkemizi de etkileyeceği düşünülmektedir.

Tuğla ve kiremidin tarihçesi insanoğlunun varoluşuna kadar dayanıyor. Ancak, teknolojik gelişmelere paralel olarak, piyasaya sunulan alternatif malzemeler, sektörümüzü yeni arayışlar içine itti. Üretim teknolojilerini yenileme ihtiyacı gündeme geldi, kaliteyi ön plana çıkardı, sistem çözümlerine yöneldi.

AB sürecinde Derneğimiz; çıkan yeni yasalar ile Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uyum sağlanması ve CE işaretlemesine geçiş aşamasında sektörümüzle birlikte hareket etti. Ancak, piyasada bu kavramların tam oturmaması ve yapılan yanlış uygulamalar sanayicilerimizi sıkıntıya sokuyor, düşük fiyatlı malzemelerin tercih edilmesi ise ayrı bir sorun yaratıyor.

Derneğimiz, sektörümüzün yaşadığı sorunların giderilmesinde en önemli adımın eğitim olduğuna inanıyor. Bu amaçla da, hem geleceğin mimar ve mühendisleri olacak yüksek öğrenim kurumu öğrencilerine, hem de ilgili kurum ve kuruluşlara seminerler düzenliyor. Bu seminerlerde tuğla ve kiremitle birlikte, ilgili standartlar, yönetmelikler, uygulama detayları anlatılmakta, yapılan yanlış uygulamalar ise ilgili yönetmelik maddeleri referans gösterilerek açıklanıyor. Ayrıca, sektör elemanlarına, yeni tuğla ve kiremit standartları, kalite yönetim sistemi, laboratuvar uygulamaları konulu eğitimler de veriliyor. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarla irtibat halinde olan derneğimiz, sektörümüzü yakından ilgilendiren konularda müdahil oluyor, görüşlerini paylaşıyor ve gerektiğinde yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra duvar ve çatı ustası eğitimleri, Türkiye Eğitim Şantiyesi (TES) ile yapılan protokol çerçevesinde, pilot il olarak seçtiğimiz Çorum’da başlayacak. Yurt geneline yaymayı hedeflediğimiz bu proje ile Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalı ustaların şantiyelerde tercih edilmesi sağlanacak.

Derneğimiz sektörümüzün ihtiyacı olduğuna inandığımız, bağımsız kalite kontrol ve Ar-Ge çalışmalarını yürütecek laboratuvar kurulumu için gerekli tüzük değişikliğini yaparak ilk adımını attı ve bu konudaki faaliyetlerini sürdürme çabası içerisinde.

Öte yandan inşaat sektöründe, amacına uygun ve kaliteli ürünlerin tercihi sağlanmakla birlikte, insan sağlığı ve konforu da göz ardı edilmemeli. Doğal, estetik, uzun ömürlü, ısı depolama özelliğine sahip, konforlu ortamlar sunan tuğlalar ile çatılarımızı süsleyen kil kiremitler asırlardır kullanılıyor ve yaşamımızın vazgeçilmezi olarak kullanılmaya da devam edecektir.