Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Yalıtımda yüksek performans

Son yıllarda, işlevsellik, çağdaş mimarlığın dayandığı temel tasarım ilkelerinden biri haline geldi. Yapı sektöründe, az enerji ile yüksek verimin önem kazanması, yalıtımı sağlayan ürünlerde, işlevselliğin biçime tercih edilmesine kaynak oluyor. Sürekli artan nüfus, çevre kirliliği, enerji maliyetleri ile tükenen doğal kaynaklar ve hızlı kentleşmeden doğan pek çok problem, yapı ve çevre bütünlüğünü bozuyor. Değişen koşullar yeni gereksinimleri doğurabildiği gibi modern mimarinin tasarım süreçlerinde kullanılan malzeme formlarında da farklılaşma gösteriyor. Optimize edilmiş, işlevsellik kazandırılmış formlar öne çıkarılıyor. Yapılarda kullanılan yalıtım malzemelerinde, tek bir ürün ile hızlı, estetik, uyumlu, güvenli çözümler isteniyor.

MİLYONLARCA YILLIK GEÇMİŞE SAHİP

Bitüm günümüzde, su yalıtım işlevselliğinde baz malzeme olarak kullanılıyor. M.Ö. 2800-1800 yılları arasında, Mezopotamya’nın kuzeyinde Batman-Raman bölgesinde yer alan ve tarihin en eski yerleşim bölgesi olan Demirköy’de, akarsu önlerine çekilen setlerde, çeşitli binaların yapımında, harç amaçlı olarak kullanıldığını Neolitik dönem bulgularından öğreniyoruz. Milyonlarca yıllık geçmişe dayanan geleneksel bitüm malzemesini, bugün modern mimarlığın gereksinimlerini karşılayacak oranda işlevsellik kazandırılmış yepyeni bir formda tasarlanmış olarak görüyoruz. Bu tasarım Poseidon ürününde, dinamik özgün bir form haline getirtiliyor. Poseidon, geleneksel modifiye bitümlü membranlardan farklı, yeni jenerasyon bir ürün. Bileşkesinde geleneksel modifiye bitüm (Okside, SBS ve APP) compound taşımayan elasto-plastomer bir ürün.

ENERJİ TÜKETİMİ AZALIYOR

Tüm fiziksel ve mekaniksel özellikleri ile yüksek performans gösteren bu ürün, doğa ile uyumluluğu, çevreci özelliği sayesinde, yalıtım sektörünün en önemli gereksinimini karşılayarak, bu konuda yıllardır süregelen problemlere çözüm getiriyor. Ürünün üst yüzeyine özel bir teknoloji ile lamine edilen film (Beyaz veya renklendirilmiş), solar reflektif özelliğe sahip olup binalarda enerji tüketimini azaltıyor ve konforlu bir ortam yaratıyor. Bu ürün, cool-roofing projesi kapsamında modern mimarlığın minimalist tarzına uygun, yalın, işlevsel bir form oluşturuyor.

TERS VE EÐİMLİ BETON ÇATILARDA UYGULANABİLİYOR

Yüksek mukavemet ve yırtılma direncine sahip olan ürün, tek kat uygulamalar için geliştirilmiş. Uygulama kolaylığı sağlayan ürün sayesinde işçilik giderleri de azalıyor. Uygulandığı yüzeye yüksek aderans sağlayan Poseidon, düşük sıcaklıklarda yüksek elastikiyet, yüksek sıcaklıklarda akmaya karşı direnç gösteriyor. Yapıların teras çatılarında kullanılabilen ürün, eğimli beton çatılarda da uygulanıyor. Poseidon PO 600, su yalıtımında tek kat membran olarak kullanılırken, perde duvarlarda, temellerde su ve rutubet geçirimsizlik elde etmek için öneriliyor. Çatı eğiminin % 5´ ten fazla olduğu durumlarda ise mineralli modelinin tek kat olarak kullanılması tavsiye ediliyor. Uygulama yapılacak yüzeyin toz, kir, pas, yağdan arındırılması ve gevşek parçaların kazınması gerekiyor. Uygulanacak yüzeye bağlı olarak gerekli hallerde, astar tatbik edilmesi ve tamamen kurumasının beklenmesi gerekiyor. Öte yandan rulo ürünlerin üstü kapalı mekanlarda ve dik bir şekilde depolanması tavsiye ediliyor. Eğer ruloların açıkta uzun bir süre depolanmaları gerekiyorsa, güneş ışınlarından korunmaları için üzerlerinin örtülmesi öneriliyor.