Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Yük. Müh. Mimar Cafer Bozkurt Yük. Müh. Mimar Cafer Bozkurt: Projeleri

BURSA MERİNOS ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ VE PARKI

Cumhuriyet Tarihi içinde sanayileşmenin sembollerinden birisi olan Merinos Fabrikası ve çevresi, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden işlevlendirilerek kentin sosyal-kültürel ihtiyacına cevap verecek biçimde projelendirilmiştir. Yeni projelendirmede üç temel başlık yer almaktadır:

• Teknolojik, fonksiyonel ömrünü kaybetmiş bulunan eski Merinos Fabrikası Binası’nın yeniden işlevlendirilerek restorasyonu,

• 270.000 m2 alana yerleşen Merinos Projesi’nde, yaklaşık 210.000 m2’lik yeşil alanın kentin ve yakın çevresinin ihtiyacına dönük biçimde park olarak yeniden düzenlenmesi,

• Merinos Fabrika Binası ve Parkı ile bütünleşmiş, Bursa Kenti’nin günümüzdeki kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir Kültür Merkezi tasarımı.

İşveren: Bursa Büyükşehir Belediyesi

Tasarım: 2006-07

Uygulama: 2007-Devam ediyor

Toplam Arsa Alanı: 270.000 m2

Toplam İnşaat Alanı: 120.000 m2

Peyzaj Alanı: 210.000 m2

Mimari Proje: Cafer Bozkurt Mimarlık

Cafer BOZKURT Y.M.Mimar

Hasan ŞENER Y.M.Mimar

İlhami KURT Mimar

Hasan YİRMİBEŞOÐLU Y.Mimar

MALTEPE-DRAGOS SANAYİ ALANLARI KENTSEL TASARIM YARIŞMASI “DRAGOS PROMENAD”

Proje alanı ile yakın çevre dokusunun “arayüzü”, alanın canlılığını gece-gündüz sağlayacak ticaret-alışveriş, hizmet, kültür ve eğlence fonksiyonlarının yer aldığı lineer yapıda bir “Kentsel Buluşma Mekanı” olarak kurgulanmıştır.

Mevcut kentsel doku ile arayüzlerde, güney-kuzey doğrultusunda deniz yönünde açılmaları sağlayacak lineer karakterli bir kitle biçimlenişi benimsenmiştir. Sahil yolu üzerinde ise değeri yüksek noktalarda, landmark özellikli iki kule kitlesi önerilmiştir. Bu iki kuleden birisi otel kitlesi diğeri ise rezidans kitlesidir. Otel kitlesi şeffaf, rezidans kitlesi yarı şeffaf olarak tasarlanmıştır.

Konut, rezidans, ofis gibi program çeşitliliği, seçilen aks sistemi (8.000 x 8.00) ve düşey sirkülasyon çözümleri sayesinde aynı blok bünyesinde “esneklik” içinde talebe bağlı olarak çözüme kavuşturulabilecektir.

Kentsel tasarımda “bütünleştirme” konsepti çıkış noktası olarak benimsenmiştir. Ancak her alt bölge, ortak “çevre yolu” terklerinden sonra kendi başına imar edilebilir durumda olacaktır. Programın alt kotlardan itibaren yatay planda katmanlaşmış (garaj, ticaret, konut vb.) olması uygulama etapları sırasında dengesizlik oluşturmayacaktır.

İşveren: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Tasarım: 2008

Toplam Arsa Alanı: 314.000 m2

Toplam İnşaat Alanı: 650.000 m2

Mimari Proje: Cafer Bozkurt Mimarlık

Cafer BOZKURT Y.M.Mimar

Hasan ŞENER Y.M. Mimar

İ. Kerem ERGİNOÐLU Y. Mimar

Hasan C. ÇALIŞLAR Y. Mimar

SÜREYYA PAŞA KONSER VE OPERA SALONU

Süreyya Paşa Konser ve Opera Binası Kadıköy, Bahariye Caddesi’nde Süreyya İlmen Paşa tarafından 1923–1926 yılları arasında giriş kısmı Paris´in Champs-Elysee, iç kısmı ise klasik Alman tiyatrolarından etkilenerek yaptırıldı. Restorasyon Projesinde, yapı karakterini bozucu imalat ve fiziki tecavüzlerden temizlenerek Retitüsyon Projesindeki şekliyle düzenlenmiştir. Restorasyon projesinde de sahne arkası ve yan sahne tamamlanmıştır.

Genellikle tarihi binalara yeni eklentiler yapılmasına izin verilmemesine karşın, Koruma Kurulu tarafından şu düzenlemeler onay almıştır: Sahne arkasının yenilenmesi ve tamamlanması, sahne altının teknik oda ve sanatçı soyunma odaları olarak düzenlenmesi, orkestra çukuru oluşturulması, yan sahnelere yük asansörü ve merdiven eklenmesi, mevcut kiremit çatının, daha hafif metal kaplama çatı ile değiştirilmesi, yeni Deprem Yönetmeliği’ne göre tüm yapının güçlendirilmesi, tüm binaya daha önce olmayan havalandırma sisteminin yerleştirilmesi, opera salonu için yeni aydınlatma ve akustik tesisatın yerleştirilmesi.

İşveren: Kadıköy Belediyesi

Tasarım: 2006-07

Uygulama: 2007

Toplam Arsa Alanı: 3.000 m2

Toplam İnşaat Alanı: 5.500 m2

Mimari Proje: Cafer Bozkurt Mimarlık

Cafer BOZKURT Y.M.Mimar

İlhami KURT Mimar

ZORLU CENTER MİMARLIK VE KENTSEL TASARIM YARIŞMASI

Ana fikir, merkezi bir kentsel boşluğun etrafında bir bina grubu yaratmakdır. Özgün karakteri, Zorlu Center´ ı şehrin en önemli odak noktalarından biri haline getirecektir, İstanbullular ve dünyanın her tarafından gelecek ziyaretçiler için bir kent avlusu. Uzunlamasına yerleştirilmiş yapılar, bir canlılık ve modernizm hissi verir ve ziyaretçileri, kendilerini pek çok atraksiyonun beklediği kompleksin içine çeker.

Kamu binaları, merkezi boşluğun etrafında gruplanmıştır ve birbirlerine onunla bağlantılıdırlar. Rezidans binaları bu boşluğa biraz daha uzak ve daha kendine özel bir hisse sahip olan kent vahalarının etrafına yerleştirilmiştir. Kompleksin tamamı, köprü ve geçitlerle her yön ile bağlantılıdır. Kompleks, etrafını saran yeşil alanlar ile iç içe geçmiştir ve boğazın panoramik manzarasına doğru açılır.

Tasarım: 2007-08

Toplam Arsa Alanı: 84.000 m2

Toplam İnşaat Alanı: 582.000 m2

Mimari Proje:

Cafer BOZKURT Y.M.Mimar

Mete ARAT Y.M.Mimar

Cem ARAT Y.M.Mimar

Mimari Danışman:

Hasan ŞENER Y.M.Mimar