Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Bahçe çatılar

Çatıların yeşillendirilmesi insanlar için doğrudan veya dolaylı olarak birçok avantaj sağlamaktadır. Yeşil yaşam alanlarının genişlemesine olan katkısı, su tutma özelliğinden dolayı yağmur suyu drenaj sistemlerinin rahatlatılması, daha estetik ve daha sağlıklı bir çevre ile doğadan aldığımız faydalardan küçük bir kısmının da olsa doğaya iade edilebilmesi gibi avantajları ile sürdürülebilir yaşamımıza dair atılmış yeni adımlar olarak algılayabiliriz.

ÖZELLİKLERİ

Bahçe çatılar, kapladıkları alan içerisine düşen yağış miktarının nerdeyse hepsini muhafaza eder ve bu suyun büyük bir kısmı sonradan buharlaşır. Ayrıca bahçe çatılarda su yalıtım katmanı çatıyı ısıl şoklardan korur. Bu sayede kanalizasyon yükü azalır ve lokal alanın iyileştirilmesi ile doğaya fayda sağlanır.

Yeşil çatılarda sistem üçe ayrılır: Seyrek bitki dokulu bahçe çatılar (Ekstensif), Sık bitki dokulu bahçe çatılar (İntensif), Geniş ve sık bitki dokulu bahçe çatılar.

Seyrek bitki dokulu bahçe çatılar (Ekstensif); toplam tabaka yüksekliği 8 cm ile 25 cm arasında olan, üzerinde ot ve yaşam tarzı bitkilerle yeşillendirilen sistem ağırlığı olarak 50kg/m2 ile 300kg/m2 arasında olan ve su tutma kapasitesi %40 ile %92 arasında olan çatılardır. Ekstensif bahçe çatı tipini az bakım gerektiren çatı tipi olarak nitelendirebiliriz .

Sık bitki dokulu bahçe çatılar (İntensif); toplam tabaka kalınlığı 12 cm ile 100 cm arasında olan, odunsu, ağaçsı bitkiler ve çimen tarzı bitkiler ile yeşillendirilen, sistem ağırlığı 250 kg/m2 ile 1300 kg/m2 arasında olan, su tutma kapasitesi %70 ile %99 arasında olan çatılardır. İntensif bahçe çatı tipini, insanların kullanımına açık olması nedeni ile sık bakım gerektiren çatı tipi olarak nitelendirebiliriz.

Geniş ve sık bitki dokulu bahçe çatılar ise; toplam tabaka kalınlığı 10 cm ile 35 cm arası olan , sistem ağırlığı 110kg/m2 ile 360 kg/m2 arasında olan, ağaç ve ot gibi bitkilerin ekilebildiği, su tutma kapasiteleri %50 ile %90 arası olan çatılardır. Yine bu bahçe çatı tipide sık bakım gerektiren çatı tipi olarak

nitelendirilebilir.

BAHÇE ÇATILARDA KATMANLAR

Bahçe çatılarda katmanları şu şekilde ifade edebiliriz: Eğimli betonarme yüzey üzerine uygulanacak olan, bitki köklerine dayanıklı Focus Botanik Membran (Su Yalıtım Örtüsü), gerekli hallerde kullanılmak üzere, ayırıcı katman özelliği sağlayan, çürümeye dayanıklı ve düşük su tutma kapasitesi olan ısısal bağlı jeotekstil, Bonuspan PLATIN-S Isı Yalıtım Plakası, filtre katmanı ve bitki tabakası. Filtre katmanı; seyrek bitki dokulu bahçe çatılarda tek kat olarak, sık bitki dokulu bahçe çatılarda ise aralarında drenaj katmanı olacak şekilde çift kat olarak uygulanmaktadır. Drenaj katmanı, yıkanmış çakıl veya ince agregadan ya da özel şekillendirilmiş drenaj levhasından oluşturulmaktadır.

Bahçe çatılarda, su yalıtım örtüsü ve ısı yalıtım plakasının koruyuculuk işlevi önemli bir rol oynamaktadır. Bonuspan Platin-S Isı yalıtım levhaları ile koruyucu bir katman oluşturularak su yalıtım membranının köklere karşı olan direncine katkıda bulunulabilir. Bahçe çatılarda en önemli sorun, su yalıtımı için uygulanmış olan membranın bitki kökleri tarafından tahrip edilme olasılığıdır. Bu olasılığın önüne geçebilmek için bitki köklerine karşı dayanıklı olan, bahçe ve teras çatı detaylarına uygun olarak tasarlanmış Botanik membranlar kullanılmalıdır .

Eryap Plastik AŞ olarak üretmekte olduğumuz Focus Botanik Membranlar bu olasılığı tamamen yok etmektedir. Focus Botanik Membran sayesinde bitki kökleri, yalıtım katmanına yaklaşamamakta ve doğabilecek zararları tamamen ortadan kaldırmaktadır. Focus Botanik Membranlar, PP 300 Botanik ve PP 400 Botanik olarak 3 mm ve 4mm. kalınlıkta, polyester keçe taşıyıcılı APP Plastomerik katkılı bitümlü örtü şeklinde üretilmektedir. Yapıların bahçe teras çatılarında kullanıldığı gibi aynı zamanda, perde duvarlar ve temel gibi toprakla temas halinde bulunan bölümlerinde su geçirimsizlik elde etmek için ve her türlü toprakla temas eden ve esneklik gerektiren yüzeyde yapılacak olan su yalıtımlarında alt ve orta kat membran olarak kullanılabilmektedir.

Bahçe çatılar , belirtilen bu detay malzemelerinin kullanılması ile 45º eğime kadar uygulanabilmektedir .

Küresel ısınmaya karşı verilen mücadelede en önemli etkenlerden birisinin yeşil alanların korunması gerekliliği olduğunu unutmamak gerekir. Bilinçli çevrecilik anlayışından yola çıkılarak gelişmiş Avrupa ülkelerinden olan Almanya da olduğu gibi, ülkemizde de bu tip uygulamaların zorunlu imar planı haline getirilmesi, profesyonel olarak ısı ve su izolasyonu ürünleri imal eden firmaların ürün yelpazelerini yarına daha zengin olarak taşımasını ve bilincin yaygınlaşmasını beraberinde getirecektir.