Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Nefes alan çatılar

Konutlarda soğuk çatılar ısı tasarrufu sağlamak amacıyla kalın tabakalı yalıtım malzemeleriyle oluşturulur. Çatı mekanındaki soğuk ortam yoğuşmaya müsait koşullar oluşturur. Tüm bu faktörler bir arada, su buharının mekandaki hava akımı ile hareket etmesi nedeniyle, çatı kapağı, elektrik kabloları, merkezi ısıtma boruları veya tavandaki çatlaklar soğuk çatı mekanında yoğuşma olasılığı için büyük bir risk oluşturur. Yoğunlaşan nem çatı konstrüksiyonu ya da çatı arasından atılmadığı sürece, izolasyon ve konstrüksüyon malzeme veya elemanların zarar görmesine neden olacaktır.

Çatı uygulamalarında kiremit uygulamasının altında nefes alan su yalıtım örtüsü kullanarak, çatıda yüksek basınca maruz kalan ana taşıyıcı elemanların, özellikle mahya aşığının kiremit ile birleşim alanlarında, saçakta ve çatı çıkmalarında, yardımcı çatı örtü elemanlarının kullanılması ve kiremit ile birlikte kullanılabilen havalandırma elemanlarıyla çatının nefes alması sağlanabilmektedir. Kılıçoğlu “Çatıser” ürünüyle, yoğuşma problemine bir çözüm sunuyor.

Çatıser, çatıdaki kiremidin altına serilen bir su yalıtım malzemesidir. Çatıser’in görevi, çatının dış koşullar etkisi ile maruz kalacağı su ve nemin çatının üst yüzeyinden iç mekana geçmesini engellemektir.

Çatıser, sadece çatıdaki su yalıtımını yapmakla kalmaz, ayrıca çatının nefes almasını da sağlar. Bunun sebebi Çatıser’in buhara açık bir malzeme olmasıdır. Çatıser’in yapısı üç farklı teknolojik katmanın birleştirilmesinden oluşur. Bu üç katman;

1. En üstte suyu aşağıya geçirmeyen, koruyucu örtü,

2. Yüksek performanslı difüzyon membranı (buhar geçirgenliğini sağlayan kısım),

3. Taşıyıcı ve koruyucu alt desteği oluşturan son tabakadır.

Bu şekilde üç farklı yapı bileşimi, sonuç olarak tek bir örtü görüntüsünde Çatıser olarak karşımıza çıkar. Çatıser yağmur ve kar sularını içeriye almaz, fakat çatıda bulunan nemi, nefes alma özelliği sayesinde çatıdan dışarıya atar. Çatıser, böylece kiremidin altından, çatıya sızması muhtemel yağmur sularından binayı korurken, çatı arasının hava almasını sağlayarak, çatıdaki ahşap malzemelerin, varsa ısı yalıtımının çürümesini engeller.

Çatıser çatıdaki kiremidin alt yüzeyinin hava almasını sağladığı için, sonrasında, kiremidin altında olabilecek yoğuşma ve küf olaylarına mani olur.

KILIÇOÐLU UNİVERSAL HAVALANDIRMA ELEMANLARI

Kılıçoğlu “havalandırma elemanları” fonksiyonel olduğu kadar da estetiktir. Eteklik tabanının ondüleli olması tüm kiremitlerle uyumlu bir şekilde kilitlenmesine ve kullanılmasına imkân verirken, hangi Kılıçoğlu kiremiti kullanılırsa kullanılsın uyum problemi kesinlikle yaşanmamaktadır. Özel etekliği ile tam sızdırmazlık sağlanmaktadır.

Kılıçoğlu universal havalandırma çözümleri, hem kiremidin alt yüzeyinde havalandırılan bir hava tabakası yaratır hem de istendiği takdirde binadan yükselen havalandırma bacalarının bağlanmasına imkân verir.