Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Yeni Rota Afrika

Afrika pazarı hacim bakımından Kuzey Amerika ve Batı Avrupa pazarından, büyüme rakamları bakımından da Asya ve Latin Amerika ekonomilerinden hiç de aşağıda değil. Afrika´daki yatırım ortamları da Türk işadamları için çok cazip fırsatları barındırıyor. Elektrik, iş gücü gibi giderlerin çok düşük oranda olduğu, devlet tarafından desteklenen inşaat birimi vasıtasıyla da anahtar teslim fabrikalar yapılıyor.

AFRİKA TÜRK MÜTEAHHİTLERİ BEKLİYOR

Kıtanın kuzey kıyısında yer alan Tunus’un, geride kalan yıllarda ekonomik büyümesini hızlandırdığı ve bu eğilimin 2009’da da süreceği tahmin ediliyor. 2008 yılında Dünya Ekonomik Forumu’nda hazırlanan “Küresel Rekabet Gücü Raporu”, Tunus’un Afrika ve Arap ülkeleri arasında en yüksek rekabet gücüne sahip pazarlardan birisi olduğu tespitini yapıyor. Tunus’ta inşaat sektörünün durumuna kabaca bakıldığında da, endüstrinin ülke genelinde oldukça güçlü olduğu, ancak altyapı yatırımlarının bir adım öne çıktığı görülüyor.

MISIR’DA CİDDİ POTANSİYEL VAR

Öne çıkan diğer bir Afrika ülkesi Mısır’da da altyapı harcamaları inşaat sektörünün itici güçlerinin başında geliyor. Ancak biraz derine inildiğinde, Süveyş Kanalı’nın genişletilmesine yönelik 5 milyar dolarlık yatırımın asıl etken olduğu fark ediliyor. Ekonomik derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ülke ekonomisinin genel yapısı için verdiği notu “olumlu”ya çevirdi. Mısır, artık borçlu değil, alacaklı bir ülke olarak dikkat çekiyor. Güçlü ekonomi ve orta vade için geçerli olumlu tahminler, konut inşaatları alanında önemli yatırımların yapılmasını teşvik ediyor. Son yıllarda üretimini Mısır’a yönlendiren bazı Türk firmaları bunun en büyük örneği.

Sahra’nın altına inildiğinde, Kenya’nın bölgesel bir iş ve ticaret merkezi haline geldiği görülüyor. Giderek politikadan sıyrılan özel sektörün de katkısıyla, Doğu Afrika’nın en dinamik ekonomisi ortaya çıkıyor. Ülkedeki inşaat pazarının gücünü altyapı yatırımlarından aldığı söylenebilir. Kenya’yı çevreleyen ve denizle bağlantısı olmayan ülkeler için ticari malların ana giriş noktasını oluşturan Mombassa Limanı, bu noktada büyük rol oynuyor. İzlenen sağlam enerji politikaları, altyapı harcamalarını doruk noktasına çıkardı ve ülkeyi komşularının yaşadığı enerji sorunlarından arındırdı.

GÜNEY AFRİKA KONUT PAZARI ÇOK CANLI

Güney Afrika Cumhuriyeti ise, kıtada belki de en iyi ticaret ortamını sunan ülke. Kürenin en hızlı yurt içi enflasyon rakamlarına sahip olma yolunda ilerleseler de, mortgage oranlarının yükselmesiyle birlikte büyüme hızının düştüğü görülüyor. Ancak, ülkede yıldızı parlamakta olan siyah derili orta sınıflar, konut inşaatı sektöründe büyüme hızının korunmasını sağlayacak gibi görünüyor. Güney Afrika’da, aynı zamanda konut dışı binalara yönelik talep de artacak. Devletin altyapı harcamaları planlarında, ülke içerisinde imal edilen ürünlere gösterilen ilgi önemli rol oynuyor. Dünya çapında bir altyapı oluşturma gayreti içerisindeler ve 2010 Futbol Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olmaları da bunun en önemli nedenlerinden birisi. Sonuçta, ortaya modern bir ulaştırma sistemi ve geniş ölçekli enerji ağıyla ileri teknoloji ürünü bir telekomünikasyon şebekesi çıkıyor. Ancak ülke ekonomisi kapasite sınırlarına toslamaya devam ediyor. Böyle bir ortamda konut dışı özel inşaat sektöründe faaliyetlerin yakın ve orta vadede hızlanacağı tahmininde bulunursak da hiç yanılmayız gibi görünüyor. Altyapı harcamalarındaki artış hızı düşük olsa da, bölge ve dünya standartlarında yüksek bir seviyede kalmayı sürdürecek. Büyüme potansiyeli ve pazar hacmi dikkate alındığında, Güney Afrika’nın inşaat sektörü yatırımları bakımından Afrika’nın en iyi, dünyanın da önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını söyleyebiliriz.