Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Kullanımdaki binalar için “pratik” su yalıtımı

Yalıtım bilincinin son zamanlarda yerleşmeye başladığı ülkemizde, ne yazık ki mevcut binaların büyük bir kısmında, su yalıtımı yapılmamış olduğu gibi, su yalıtımı yapılan çoğu binada uygulama yetersizlikleri (bilinçsiz malzeme seçimi, yanlış uygulama, koruma eksikliği vb.) nedeniyle istenen verim alınamamaktadır. Binaların kullanımda olması, bitişik nizam faktörü, çevreye verilen zararlar, çok yüksek maliyet gibi konular sebebiyle, bu binaların toprakla temas eden perde duvarlarında dışarıdan yalıtım imkânsız hale gelebilir. Bina kullanım konforu bakımından, negatif yönden su yalıtımı ihtiyacı doğar. Bu tip durumlarda kullanılabilecek ve ihtiyaca en iyi cevap verebilecek, en ekonomik su yalıtım ürünleri Kristalize Su Yalıtım Malzemeleri’dir. Kristalize su yalıtım malzemeleri yapı olarak, yüksek nitelikli çimento, silika ve nemle aktif hale gelen çeşitli kimyasal maddelerin karışımlarından oluşan yalıtım harçlarıdır. Ürünün içerdiği kimyasallar, uygulandığı beton yüzeyin içerisindeki çimentonun ihtiva ettiği serbest kireç ile birleşerek suda çözülmeyen kristaller oluşturur. Bu kristaller suyun sızdığı kapiler boşlukları tıkayarak su yalıtımı sağlarlar (Bkz. Şekil 1).

Kristalize su yalıtım malzemeleri, pozitif yönden, beton su depolarında, sarnıçlarda, yüzme havuzlarında, temel yalıtımında, sulama kanalları ve rögarlarda, beton borularda, su kanallarında, istinat ve perde duvarlarında, balkonlarda beton çiçeklik içlerinde, negatif yönden, bodrum kat duvarları ve temellerin içten yalıtımında, su depolarının dıştan yalıtımında, istinat duvarlarında, tünellerde, metro inşaatlarında, asansör boşluklarında kullanılabilirler.

AQUAFİX® Kristalize Su Yalıtım Malzemesi, yüksek nitelikli çimento, silika ve nemle aktif hale gelen çeşitli kimyasal maddelerin karışımlarından oluşan bir izolasyon harcıdır. İçerdiği kimyasal katkılar, betonun içerisindeki serbest kireç ile reaksiyona girerek betonun içerisine derinlemesine nüfuz eder, boşluk ve gözeneklerde çözünmeyen kristaller oluştururlar. Bu kristaller, kılcal yapıdan suyun geçişini engelleyerek tam bir yalıtım sağlarken hava ve su buharının geçişine mani olmadığından yapının nefes almasına imkân tanırlar.

AQUAFİX® Kristalize Su Yalıtım Malzemesi uygulandığı satıh ile bütünleşerek aşınmayan, yırtılmayan, delinmeyen, yüzeyden ayrılmayan, tam ve sürekli bir su yalıtımı sağlar. Donatı demiri ve betonunu sudan kaynaklanan aşınma etkilerine karşı korur. Suyla her temas ettiğinde koruyucu, çözünmeyen kristal oluşumu yeniden başlar ve bu şekilde yıllar boyunca su geçirimsizlik sağlanmış olur. Dolgu yapılmadan önce izolasyon levhası vb. gibi malzemelerle korunmasına gerek yoktur.

UYGULAMA ŞEKİLLERİ

AQUAFİX® Kristalize Su Yalıtım Harcı’nın uygulanacak olduğu yüzey, toz, yağ, boya kalıntıları, kür malzemeleri, silikon gibi su itici malzemelerden iyice temizlenmiş olmalıdır. Betonun zayıf olan kısımları varsa bu bölümler tamir edilmeli iyi tutunmamış sıva kaldırılmalı, yüzey düzgün ve sağlam bir hale getirilmelidir. Yüzeyde çatlaklar varsa önce temizlenmeli sonra statik çatlaklar yüksek mukavemetli rötre (büzülme) yapmayan tamir harcı ile tamir edilmelidir, dinamik (hareketli) çatlaklar ise poliüretan mastiklerle tamir edilmelidir. Yüzey kuru ise uygulama öncesinde bol su ile doyurulmalı ve uygulama esnasında nemli tutulmalıdır. Uygulama yapılacak beton, priz süresini tamamlamamış olsa da AQUAFİX® Kristalize Su Yalıtım Malzemesi için gerekli olan su kürü, betonda da hidratasyonu sağlayacağından harç, kalıp sökümünden hemen sonra uygulanabilir. İzolasyon yapılması istenen yerin özelliğine bağlı olarak AQUAFİX® Kristalize Su Yalıtım Malzemesi 4 farklı şekilde uygulanır.

Kuru serpme: Soğuk derz uygulamalarında, yatay yüzeylerde direkt olarak toz halinde serpilir. Ayrıca zemin su seviyesinin yüksek olduğu durumlarda tesviye betonunun dökümünden hemen önce, döşeme betonu yüzeyine toz olarak da uygulanabilir. Kuru serpmede kullanım miktarı olarak 1 kg/m2 tavsiye edilir.

Sürme olarak: 1 ölçü su ile 2,25- 2,5 ölçü toz halinde AQUAFİX® Kristalize Su Yalıtım Malzemesi karıştırılırsa ürünün şerbeti elde edilir. Uygulama yapılacak zemin nemlendirilir ve şerbet, fırça ile 1 kat sürülür. 1. kat henüz kurumamışken, hava sıcaklığına bağlı olarak 3- 4 saat sonra 2. kat 1. kata dik gelecek şekilde sürülür. Negatif su basıncında, 2 katta toplam 2 kg/m2, pozitif su basıncında 2 katta toplam 1-2 kg/m2 kullanılması tavsiye edilir.

Sıvaya katılarak: 1 ölçü AQUAFİX® Kristalize Su Yalıtım Harcı, 2 ölçü kum karıştırılıp bu karışıma mala kıvamına gelinceye kadar su ilavesiyle elde edilir. Yüzeyden su akıntısı gelen deliklerin tıkanması işlemlerinde ve çok eski beton, tuğla duvar veya briketler için 2. kat olarak harcın şerbetinin uygulanması yerine 5-10 mm kalınlığında AQUAFİX® Kristalize Su Yalıtım Malzemesi uygulanması tavsiye edilir. 5 mm kalınlığında sıva için 2-3 kg/m2 ürün kullanılır.

Tıkama harcı olarak: 3-4 ölçü toz AQUAFİX® Kristalize Su Yalıtım Malzemesi ile 1 ölçü AQUAFİX® HARDENER Likit Tıkama Malzemesi karıştırılır ve deliklerin kapanmasında kullanılır. Bu karışım çok çabuk priz aldığından az miktarda hazırlanır, iyice karıştırılır ve hızla uygulanır. AQUAFİX® Kristalize Su Yalıtım Malzemesi ile tam bir su yalıtımı genellikle uygulamadan 7 gün sonra elde edilir.

AQUAFİX® Kristalize Su Yalıtım Malzemesi’nin uygulama sonrasında çabuk kuruması önlenmeli ve 5-7 gün nemli kalması sağlanmalıdır. Bunun için normal kürleme işleminde olduğu gibi su püskürtülmesi veya nemli çuval serilmesi faydalıdır. Ayrıca kür süresi boyunca harç, güneş, don, rüzgâr gibi hava etkilerine karşı korunmalıdır. Harcın uygulanmış olduğu zemine kür malzemesi, boya vs. sürülmemelidir. Boya yapılabilmesi için harç henüz yaşken üzerine sıva yapılmalı ve boya vs. sıvanın üzerine uygulanmalıdır.

En çok merak edilen konulardan biri de AQUAFİX® Kristalize Su Yalıtım Malzemesi’nin uygulandığı yüzeye seramik yapıştırıcıları kullanarak fayans ve seramik yerleştirilmesidir. AQUAFİX® Kristalize Su Yalıtım Malzemesi henüz yaşken üzerine direkt olarak seramik yapıştırıcı sürülerek kaplama yapılabilir. Eğer bu tür kaplamalar kürünü almış harç üzerine yapılmak isteniyorsa ya bir kat AQUAFİX® şerbet sürülerek yaş iken uygulama yapılır ya da yüzeyin üzerinde kalan kristaller su ile seyreltilmiş hidroklorik asit (çamaşır suyu) ile silinerek üzerine sıva yapılır. AQUAFİX® Kristalize Su Yalıtım Malzemesi’nin şerbet olarak sürülmesi, içindeki kristalleri yüzeyin içine taşınmasına yardımcı olan bir köprü görevi gördüğünden su ile seyreltilmiş hidroklorik asit ile yüzeyden temizleme işlemi ürünümüzün su yalıtım özelliğini kesinlikle etkilemez. Nemsiz ve kuru ortamda, mümkünse palet üzerinde en fazla 10 kat istif ile 12 ay depolama süresi bulunan AQUAFİX® Kristalize Su Yalıtım Malzemesi ürünümüzü tüm çimento bazlı ürünlerde olduğu gibi +5°C ila +35°C arasındaki sıcaklıklarda deri, göz ve ağızla temas ettirilmeden eldiven kullanılarak uygulanması gerekir.

Beton içerisindeki kapiler boşlukların fazla olması, kristalize su yalıtım malzemesinin nüfuz etme oranıyla doğru orantılıdır. Kristalize su yalıtım malzemesi, negatif yönden yalıtım yapan tek ürün olmakla birlikte, pozitif yönden de aynı derecede verimli olarak uygulanabilir. Ürün suyla her temas ettiğinde, koruyucu çözünmez kristal oluşumu yeniden başlar ve yıllar boyunca su geçirimsizlik sağlar. Zehirsiz olması sebebiyle, su depoları ve su kanallarında kullanılabilirler. Uygulanması ve kullanımı son derece kolay olmakla birlikte oldukça ekonomiktir.