Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Mersin yeni bir simge kazanıyor…

Proje alanı Mersin Silifke Anayolu üzerinde bulunmaktadır. Yola verdiği uzun ön cephesi, park alanına açılan arka cephesi ve akıllarda kalıcı simgesel karakteri yapının ana özelliklerindendir. Yapı gerek imar gerekse özel hastane yönetmeliklerinin katı kuralları arasında kendine has biçimsel bir estetiğe ve akışkan, sıkıcılıktan uzak, ferah ve yaşanılası bir mekân organizasyonuna sahiptir.

8 katlı olarak planlanan yapı, yaklaşık 750 m2 taban alanı üzerine kurgulanmıştır. Otopark, sığınak ve servisler 2. bodrum katta; laboratuar, görüntüleme birimleri, morg ve personel hizmetleri 1. bodrum katta; ana giriş, danışma ve acil servisi ve birimleri giriş katta; tüm poliklinikler 1. katta; hasta odaları 2. ve 3. katta; ameliyathane, kadın doğum servisi, yetişkin ve çocuk yoğun bakım birimleri 4. katta ve yönetim ile kafeterya ise bir kısmı da teras olarak kullanılan çatı katında yer almaktadır. Yapının temel yatay ve dikey dolaşımı acil ve ana giriş olarak planlanan 2 ayrı giriş üzerine planlanmıştır.

Yapı trafik akış yönünü ve iç mekân organizasyonlarını dikkate alarak ön cephesinde akıllarda kalıcı simgesel bir görünüm yaratmayı amaçlayan bilinçli bir kırılma hareketi yapmaktadır. Bu kısmın Mersin içerisinde kullanımına çok rastlanılmayan ahşap kaplama ile desteklenmesi simgesel özelliğini artırmaktadır. Yapının iç organizasyonundan kaynaklı ortaya çıkardığı doluluk ve boşluk dengesi dış cephedeki kompozisyonda da kendini hissettirmektedir. Çekme mesafelerinin çökük bahçeler şeklinde yorumlanması hem yeşil alan gereksiniminin mütevazı bir şekilde sağlanmasını hem de bodrum kattaki mekânların gerekli sağlık ve yaşam standartlarına ulaşmasını olanaklı kılmıştır. Her iki tarafında açık olarak kullanılan yangın merdivenleri ise mono blok özelliği olan bu yapının ağır etkisini hafifletmekte ve yapıya bitiş noktalarında net çözümler sunmaktadır.