Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Solar sistemler enerji verimliliğini artırıyor

Dünyanın içinde bulunduğu ekolojik durumda yenilenebilir enerjiye olan gereksinim her gün artıyor. Farklı yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş ise bilinirliğiyle önde geliyor.

Güneş enerjisi, fosil ve nükleer gibi sınırlı ve yakın zamanda tükenecek enerjilere nazaran sonsuz miktarda mevcuttur. Çevreyi kirletmez. Kullanılan sistem elemanlarının ömürleri on yıllarla ölçülür. Her yerde üretilebilir, (ticari kullanım dışında) iletim hatlarına ihtiyaç göstermez. Bireysel, ülkesel ve coğrafi olarak enerji bağımsızlığı sağlar. Büyük enerji üreticilerinin oluşturduğu tekelleri fonksiyon dışı bırakarak, enerji fiyatlarının düşme trendine girmesine yol açar. Politik ve ekonomik bunalımlardan etkilenmez. Güneş enerjisi ile karmaşık teknolojilere ihtiyaç duyulmaz ve işletme masrafları azdır.

SICAK SU VE ISINMA İÇİN SOLARTERMİK SİSTEMLER

Solartermik sistemlerin kullanım amacı, sıcak su ve ısınma ihtiyacının bir kısmını güneş enerjisinden sağlayarak doğal gaz veya bunun gibi fosil yakıtlardan tasarruf etmektir. Solartermik sistemlerin en yaygın kullanıldığı alan evlerdeki kullanım suyu ısıtmasıdır. Bu şekilde yıllık bazda, sabit günlük sıcak su ihtiyacının büyük bir bölümü, yazın ise tamamı güneş enerjisinden karşılanabilir. Sisteme doğal gaz kombisi gibi konvansiyonel bir ısı kaynağı da eklenerek, kışın, uzun süren kötü hava şartlarında da kesintisiz sıcak su konforu sağlanır. Türkiye şartlarında 4 kişilik bir ailenin sıcak su ihtiyacını karşılamak için 4m2 kolektör yüzey alanı yeterlidir. Solar karşılama oranı bu durumda yıllık bazda kuzeyde % 75, güneyde ise % 85 civarında olur. Yaz aylarında özellikle havuz ısıtmasında, kolektörlerden gelen ısı enerjisi direk kullanıldığından solar kullanım oranı yüksektir.

EVLERDE ISINMAYA DESTEK

Sıcak su eldesinin yanı sıra solartermik sistemler, evlerde ısınmaya destek olarak da kullanılırlar. Fakat solar kullanım oranı burada, ısınma ihtiyacının, güneşin zayıf olduğu kış aylarında yüksek olmasından dolayı düşüktür. Bu nedenle bu düşük enerji kazanımını en yüksek oranda ısınmaya yansıtabilmek için büyük radyatör yüzeyleri veya yerden ısıtma tesisatları tercih edilmelidir. İyi bir bina yalıtımı da şarttır. Böyle bir sistem, yıl içinde ısınmaya en büyük katkıyı, kıştan yaza ve yazdan kışa geçiş ayları olan mart, nisan, mayıs, eylül ve ekimde yapar. Geri kalan kış aylarında ise büyük oranda konvansiyonel bir ısı kaynağı olarak gerekli ısı enerjisini sağlar. Isıtılacak faydalı alan arttıkça, bunu solartermik bir sistemden karşılayabilme oranı azalır.

Türkiye şartlarında bir bina içindeki 100m2’lik faydalı ısıtılacak alana sıcak su eldesi ve ısınma desteği sağlayacak bir sistem için gerekli kolektör alanı 12m2´dir. Bu şekilde ısınma ihtiyacının yıllık %30-40 kadarı güneşten sağlanır.

FOTOVOLTAİK SİSTEMLERLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİLİYOR

Fotovoltaik Sistemler güneş ışığından elektrik enerjisi üretirler. Ada ve şebekeye bağlı olmak üzere 2 tip fotovoltaik sistem vardır. Ada tipi sistemler şebeke hattının bulunmadığı, devamlı ya da sezonluk elektrik enerjisi ihtiyacı olan yerlerde kullanılır. Başlıca ekipmanları, solar modül, regülatör; batarya grubu ve invertördür. Batarya grubu büyük seçilerek bulutlu veya kötü hava şartlarında da alıcılara elektrik sağlanır. Kullanılacak ekipman sayısını minimumda tutmak için sistemin enerji sağlayacağı elektrikli cihazlar A sınıfı enerji tüketimine sahip olmalıdır.

Optimum eğim açısı ve yön verilmiş 8m2 solar modül alanı en düşük güneş ışınımının olduğu kış aylarında Türkiye şartlarında bir günde, A sınıfı enerji tüketimli ev tipi bir buzdolabını tüm gün ve bunun yanında 1 adet tasarruflu ampulü (23W elektrik, 120W aydınlatma gücü), 1 adet 37 ekran TV’yi, 1 adet uydu alıcısını ve 1 adet diz üstü bilgisayarı günde 3’er saat çalıştırabilecek ortalama enerjiyi üretir. Yaz aylarında ise bu enerji 2 kat artar. Ada tipi sistemlerde, üretilecek enerji miktarı arttığında depolama ihtiyacı da artacağından, bu durumda ekstra depolama ekipmanına ihtiyaç duymayan, bir anlamda şebekeyi batarya grubu olarak kullanan, şebekeye bağlı fotovoltaik sistemler öne çıkar.

Solar modüllerin gün boyu ürettiği enerji, şebeke invertörleri vasıtasıyla ek bir elektrik sayacı üzerinden şebekeye basılır, fakat çalıştırılacak cihazlara elektrik enerjisinin sağlanmasını günün her saatinde yine şebeke garanti eder. Elektrik dağıtım şirketleri ya da devlet, şebekeye basılan enerjinin kilovat saatini (kWh) belirli bir tarife üzerinden satın alır. Bu şekilde, tüketilen elektriğin toplam fiyatından, üretilen elektriğin toplam fiyatı çıkarılarak elektrik giderlerinde projelendirmeye göre, yıllık bazda azaltılma, tamamen sıfırlanma ya da kâr etme durumları ortaya çıkar. Kâr durumunda elektrik abonesi, meblağın kendisine direkt ödenmesi ya da ödenecek meblağ karşılığı kadar ücretsiz şebeke elektriği kullanma seçenekleri arasında tercih yapar.

Optimum eğim açısı ve yön verilmiş 8m2 solar modül alanı Türkiye güneşlenme şartlarında şebekeye yılda ortalama 1400kWh enerji basar. Türkiye’de 2005 yılında kabul edilen Yenilenebilir Enerji Kanunu’nun (YEK) yönetmeliği henüz çıkmadığı için devlet ya da enerji dağıtım şirketleri, abone tarafından şebekeye basılan enerjiyi satın almamaktadır. Bu durumda projelendirmeler, elektrik giderlerinin azaltılması yönünde yapılır ve abone, gündüzleri şebekeden çekeceği enerjiden tasarruf eder.

Yukarıda anlattığımız solar kolektör ve solar modüller Alman Roto’nun üretimleriyle birbirleriyle kombine olabilirler ve çatı üzerinde entegrasyon yaratırlar. Roto Sunroof solar sistemleriyle çatı üzerinde çözümler üretilir. Çatı içine entegrasyon, çatı üstü montaja göre estetik ve teknik olarak daha iddialı bir versiyondur. Bu montaj tarzı sayesinde fotovoltaik modüller veya solar kolektörler alışılagelmiş çatı kaplamalarının yerini alır. Özel eteklikler ve yardımcı ekipmanlar, çatınızda gözü rahatsız etmeyen şık detaylar yaratır. Kablolar ve borular, gizleme saclarının etekliklerin altına döşenmek suretiyle hava şartlarından korunur, çatı modern ve pürüzsüz bir görünüş kazanır. Buradaki tek şart, çatının düz ve uygun eğimde olmasıdır.