Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Yangın yalıtımı can ve mal güvenliğini koruyor

Ev ve iş yerlerindeki her türlü mobilya, perde, masa, koltuk gibi eşyaların tümü yanıcıdır. Yangını besleyen ise oksijendir. Sönmemiş bir sigara, elektrik kontağı, hatta güneş ışınları, soba ve ocak gibi ısı kaynakları, yangının başlamasına sebep olabilir. Yanıcı olan eşyalarınızın ve oksijenin hayatın vazgeçilmez parçaları olduğu ve yanıcı maddeleri tutuşturabilecek enerji kaynaklarını sağlayabilecek teknolojik aletlerin çevremizi sardığı göz önüne alınırsa, aslında yaşanılan mekânlarda yangın çıkması olasılığı sanıldığı gibi düşük değildir. Türkiye’de yılda yaklaşık 60.000 yangın çıkmaktadır. Daha derin bir incelemede İstanbul’da 2008 yılı içerisinde 24.899 adet yangın çıktı. Bu, günde 68 yangın, saatte ise 2-3 yangın demektir. İstanbul’da rakam böyleyken, Londra’da bu rakam 13.776. İstanbul’da bu yangınlardan 12.856 tanesinde yangın çıkan binalar tamamen kullanışsız hale geldi. Londra’da ise yangın çıkan 13.776 yapıdan hiçbiri tamamen kullanışsız hale gelmezken, sadece 3.441 tanesi bakım onarım çalışmalarından sonra tekrar kullanılabilir hale getirildi.

Yangınlarda açığa çıkan ısı ve duman, yangının yayılmasına, dolayısıyla can ve mal kayıplarının artmasına neden olur. Herhangi bir mekânda yangının başlaması durumunda can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için, yangının zararlı etkilerinin diğer mahallere sıçramaması önem kazanmaktadır. Yangın oluşma riskinin azaltılması açısından bina içerisinde kullanılacak olan malzemelerin seçimi, yangının çıkmasına ve yayılmasına yapacağı katkı dikkate alınarak yapılmalıdır. Yangının ve zararlı etkilerinin mekânlar arasında yayılmasını engellemek veya sınırlandırmak için, belirli sürelerde yangına dayanıklılık gösteren çatı, duvar, döşeme, kapı, pencere gibi elemanlar kadar mekanik ve elektrik tesisatlarının da yangın kesici, yangına dayanıklı dolgu malzemeleri, yangın yastığı, yangın tuğlası gibi malzemelerle yalıtılması gereklidir. Yangın yalıtımı, yangının zararlı etkilerinin bina içinde ve komşu binalarda yayılmasını yavaşlatarak kişilerin yangın mahallinden güvenli bir şekilde tahliye edilmesine olanak sağlıyor ve can ve mal güvenliğini koruyor. Bina içerisinde konforlu yaşam koşullarının oluşturulması, insan sağlığı için ne kadar önemli ise, yapının dış etkenlere karşı korunması da, içerisinde yaşadığımız, sağlam ve uzun ömürlü olmasını beklediğimiz yapılar için aynı öneme sahiptir.

YANGIN YALITIMI BİNANIN ÇÖKMESİNİ ENGELLİYOR

Doğru olarak yapılacak yangın yalıtımı; yangınlarda açığa çıkan ısı ve dumanın yayılmasını geciktirerek, yangına maruz kalan kişilerin binayı yangının olumsuz etkilerine maruz kalmadan terk edebilmeleri için imkân ve zaman sağlar. Yangın çıkan mahalde ısınan gazların yükselmesi sonucu sıcaklık tavanda 1000 derece seviyelerine ulaşır. Betonarmenin 500 derecenin üzerinde dayanımı 1/3 oranında düşer. Dolayısıyla yangın sırasında açığa çıkan ısıyla bina çökebilir. Yangın yalıtımı, yangınlarda oluşan yüksek sıcaklık etkisi ile yapının kısmen veya tamamen çökmesini engeller. Yangınlarda meydana gelen can kayıpları çoğunlukla duman nedeniyle (zehirli gaz soluma ya da karbonmonoksit zehirlenmesi) olmaktadır. Karbonmonoksit zehirlenmelerinin halk içindeki diğer adı kan zehirlenmesidir. Yangın yalıtımı; yapı içerisindeki yangının, dolayısıyla zehirli gazların yayılmasını geciktirerek can kayıplarını azaltıyor. Bunların yanı sıra yangının civardaki binalara yayılmasını sınırlandırarak itfaiye görevlilerinin daha emniyetli bir şekilde yangına müdahale etmelerine olanak sağlıyor.

Yangın yalıtımı; binanın taşıyıcı kısımlarına, güvenli tahliye amacıyla oluşturulan kaçış yollarının duvar, döşeme, tavan, kapı ve varsa pencerelerine, bina içerisinde tavan ve taban döşemesi de dahil olmak üzere her yanı belirli bir süre boyunca yangına karşı dayanıklı olması gereken bölümlere, dışarıdan yangının sıçramaması için çatı ve cephelere, kazan dairesi gibi patlama riski olan yerlere, duman ve ısının yayılmaması için hava kanallarına, tesisatların duvar ve döşemeleri delip geçtiği bölgelere uygulanır.

KONUT SATIN ALIRKEN YANGIN YALITIMI İLE İLGİLİ SORMANIZ GEREKEN SORULAR

Yıllar boyu yaptığınız birikimi en iyi şekilde değerlendirmek için,

“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” şartlarına uygun olarak cevap bulmanız gereken soruları şöyle sıralayabiliriz:

1. Binanın taşıyıcı kısımları olan kolon ve kirişlerde yangın yalıtımı önlemleri alınmış mı?

2. Daireler arasında yangının yayılmaması için herhangi bir önlem alınmış mı?

3. Tesisatların duvar ve döşemeyi delip geçtiği yerlerde herhangi bir yangın yalıtımı önlemi alınmış mı?

4. Komşu binalardan yangının sıçramaması için herhangi bir önlem alınmış mı?

5. Yangın anında güvenli bir şekilde tahliyeye olanak sağlayacak olan yangına karşı korunumlu kaçış yolları inşa edilmiş mi?

6. Kaçış yolları, yönlendirme levhaları ile belirtilmiş mi?

7. Bina içerisinde yangın merdiveni bulunuyor mu? Bina içerisinde yangın merdiveni varsa yangın merdivenini çevreleyen duvarlarda yangın yalıtımı yapılmış mı?

8. Yangın merdivenine açılan kapılar kaçış yönüne doğru iterek açılacak biçimde inşa edilmiş mi? Yangın merdivenine açılan kapılar otomatik olarak arkanızdan kapanıyor mu?

9. Kazan dairesinde yangın yalıtımı önlemleri alınmış mı?

Binada yangın algılama, uyarı ve söndürme sistemleri bulunuyor mu?

YANGIN YALITIMI NASIL YAPILIR?

Isı geçişlerine karşı yüksek direnç gösteren taşyünü, camyünü, perlit ve benzeri TS EN 13501-1 Standardına göre A sınıfı yanmaz malzemeler, bünyesindeki suyu serbest bırakan alçı levha, elyaflı çimento levha gibi yanmayan malzemeler; yapının duvarlarına, tavanlarına, döşemelerine ve hava kanallarına uygulanır.

Tesisatların duvar, döşeme ve tavanları deldiği yerlerde; ısı ile genleşen entümesan özellikli yangın kesiciler veya çok yavaş yanan özel mastik, harç, tuğla, köpük veya yastıklar kullanılarak alev ve dumanın yayılması önlenir.

Yangından kaçış koridorlarında özel kapı ve cam fitilleri, pencerelerde yangına dayanıklı özel cam üniteleri kullanılır.