Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Arjantin´de fonksiyonel bir yapı

Net 8,000 m2 inşaat zemin alanı üzerinde, 45 kat ve kapalı alanı 50,000 m2 olan projenin tanziminde, arsasının her yönünde 9 metreye varan kot farkları ve arsanın geometrik formu, gerek arsaya, gerekse yön, ulaşım ve manzaraya açılımın, istenen konsepte uyarlığına, fonksiyonların müstakil işlev ve entegrasyonuna büyük önem verilerek, proje hazırlanmıştır.

Tüm kitleye ve müstakil olarak dışa da hizmet verecek mekanlar, kot farkları ile manzaraya açılan ve tabiata entegre olan hacimler olarak düşünülmüş ve açık–kapalı alanları, sosyal ilişkileri istenecek ebatlar olarak açık-kapalı ve birbirlerine intimite teşkil edecek planlama esasları ile düzenlenmiştir. Zemine eriyerek entegre olan kitlede, örtüler, tabiatın devamı olarak düşünülmüş ve açık-örtülü istirahat ve gezi alanları olarak peyzajları hazırlanmıştır.

Üç katta sosyal tesisleri, iki katta idari mekanları, girişleri, otuz katında dört tip +5 yıldızlı otel odalarını ve son on katında, bir bölümü dubleks home-office, rezidans planlamalarını,

kaskadlar olarak tanzim ile, özel bahçe ve dublexlerin havuzları olarak düzenlenmiştir.

Güney-Doğu, Güney-Batı yönlerine açınımı ile tertiplenen planlama, tüm fonksiyonların manzaraya ve gün ışığına açınımını eşit kılmaktadır. Kitlenin ön bölümünde, düşen arazi kotlarına uyularak, tripleks, dubleks ve zemine oturan, özel alışveriş mekanları, istenilen elastisite verilerek planlanmıştır. Planlama genelinde arsanın formuna ve kullanım amaçlarına uygun, gereğinde elastisite temin edecek şekilde aks/eşit modüler sistem ile ve bu sistemin üç boyutta da işlevselliği düşünülerek yapılmıştır.

Form ve bitkisel entegrasyonu, kitlenin yükselişine uygun şekilde ve zemine yaklaştıkça artan ve entegre olan eğilim ve yeşil alanlar düzenlenerek düşünülmüştür. İnsan-tabiat ilişkisinin ve mekanların zengin koordinasyonunun getireceği psikolojik ve fiziksel artıların insan yaşamına müsbet katkıları her yönü ile dikkate alınmıştır. Konstrüksiyon, teknik, enerji iktisadı, emniyet ve kontrol sistemleri, projenin uygulama çalışmalarında hazırlanmaktadır.

ARJANTİN MAR DEL PLATA MULTI-PURPOSE BUILDING

Mimari Proje: Prof. Metin Hepgüler, ITAC CORPORATION

Proje Tipi: Çok Amaçlı Bina

(Çarşı, Sosyal Tesisler, Otel, Rezidans)

Proje Tarihi: Mayıs – Temmuz 2009

İnşaat Alanı: 8.000 m2

Toplam İnşaat Alanı: 50.000 m2