Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

CE Belgesi, AB pazarında serbest dolaşım sağlıyor

CE, Conformite Europeenne ifadesinin kısaltması olup, ürünlerin, ilgili EN standardına uygun olduğunun bir göstergesidir. Bununla birlikte ilgili ürünün, amacına uygun kullanıldığında, insana, hayvana, çevreye ve aynı ortamdaki diğer ürünlere zarar vermeyeceğini belirten bir simgedir. CE işareti, endüstriyel ürünlerin AB ortak pazarında serbest dolaşımında bir pasaport niteliği taşımaktadır. AB ortak pazarında ürünün arzına ve dolaşımına izin vermektedir CE işareti ürün üzerine iliştirilir. Üreticinin uygunluk beyanı olmadan ürüne CE işareti iliştirilememektedir.

Türkiye’de Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 08.09.2002 tarih ve 24870 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Ancak, Avrupa Komisyonu ile onaylanmış kuruluş görevlendirilmesi hususunda yaşanan belirsizlik nedeniyle, 1 Ocak 2007 tarihine kadar bir geçiş döneminin uygulanmasına karar verildi. Son olarak 01.01.2007 tarihinden itibaren piyasaya arz edilen yapı malzemelerinin CE İşareti taşıması zorunlu hale getirildi. Bu zorunluluk sadece Avrupa pazarına ürün satışını değil, yurt içerisindeki ürün satışlarını da kapsamaktadır. Tabi ki ürünlere CE işareti verilebilmesi için bu ürünlere ilişkin yeni AB standartlarının (EN-European Norm) Türk Standardı ile uyumlu hale getirilmesi gereği de ortaya çıktı.

ÜRETİCİLERİN ÖNÜNÜ AÇACAK

CE işareti, ülkemiz ürünlerinin Avrupa ülkelerinde dolaşımına izin vererek, dış dünyaya açılmayı hedefleyen üreticilerin önünü açacaktır.

Ülkemizde ise ürünlerde performans beyanının doğruluğu ve güvenilirliğinin daha sağlam bir zemine oturmuş olması da sevindiricidir. Tabi ki bunun için yönetmeliğe uyulması konusunda gerekli denetlemelerin ve gözlemlerin yapılması gerekmektedir.

Elbette üreticilerin piyasaya sundukları ürünler hakkında ortak bir dille, performans ve özellik beyan etmeleri tüketicinin işini kolaylaştıracaktır. Ancak tüketicinin de üreticinin beyanına göre kaliteli ve kalitesiz ürünü ayırt etme bilicine sahip olması gerekmektedir.

Yönetmeliğin yavaş uygulanması ya da eksik denetleme, gözlemleme sonucunda haksız rekabetin ortaya çıkması konusunda gerekli bazı önlemler alınmalıdır. Çünkü bu konunun Türkiye´de ne kadar denetlenebileceğine ilişkin soru işaretleri bulunmaktadır. Buna rağmen bu geçiş dönemi sonunda, ürünlerin belirlenmiş test standartları dahilinde pazarda yer almasının hem tüketici hem de uygulamacılar açısından çok daha verimli olacağı ortadadır. Bu gelişmelerin yanında, ülkemizde onaylanmış kuruluş eksikliklerinin tamamlanması ve sayısının artırılmasının gerektiğini de belirtmek gerekir. Bilindiği gibi sektörümüzün gelişmesine en büyük katkı STK’lar vasıtasıyla yapılmaktadır. Zira bu alanda sektör derneklerimizden İZODER’in yaptığı çalışmalar ile Türkiye’de CE belgesi verecek onaylanmış kuruluş çalışmaları yapılmış ve bu amaçla TEBAR AŞ kurulmuştur. Standart AŞ olarak, Avrupa Birliği uyum sürecinde Türkiye´nin atmış olduğu bu adımların sektörümüze ve ülkemize önemli katkılar sağlamasını ümit ediyoruz. ISO 9001 Kalite Sistemine uygun üretim yapan bir firma olarak, bu yeni sürece dahil olmak konusunda vakit kaybetmeden hazırlıklara başladık ve firma olarak üretimini yaptığımız Standart marka bitümlü örtüler, Kiremitaltı çatı örtüleri ve Sim Shingle çatı kaplama örtüleri için CE belgesi aldık.