Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Dışişleri Bakanlığı Kongre Merkezi Binası

Son dönemlerde ulusal mimari proje yarışmalarındaki artış, nitelikli yapılar elde etme arayışını göstermektedir. Kamu kurumlarının seçtiği bu yöntem, sadece sonucunda ürün elde etmeye yönelik olmayan; kültür, sanat, bilim, çevre ve etik değerlerini dikkate alarak, günümüz mimarlığında örnek gösterilecek ekonomik ve işlevsel açıdan nitelikli ürünü sağlamayı amaçlayan bir çözüm yoludur. Bu çözümün üretilme süreci ise mimarlara mimarlığı yaşama, sorgulama, sınama ve eşit şartlarda fikir üretebilme olanağını tanımaktadır.

Dışişleri Bakanlığı´nın 5 Nisan 2008 tarihinde ilan edilen ve 18 Temmuz 2008 tarihinde sonuçlanan Dışişleri Bakanlığı Kongre Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması, Nisan 2008 tarihinden itibaren birbirini takip eden yarışma projelerinin son halkalarından biri olmasına rağmen 55 proje katılımının sağlandığı bir yarışma olmuştur. Yarışma konusu Dışişleri Bakanlığı’nın Çankaya Oran semtinde, 59.385 m2 büyüklüğündeki arsasının 20.000 m2´lik bölümünde tasarlanması düşünülen Kongre Merkezi Binasıdır. Programın ana kurgusunu Kongre Merkezi Binası oluşturmakla beraber; konukevi, Dışişleri şehitleri anısına yapılacak tören alanı ve barış temasının işlendiği anıt vurgusu programın belirleyici diğer önemli eksenlerini oluşturmaktadır. Şartnamede önemle vurgulanan bir diğer beklenti ise Kongre Merkezi Binası’nın bir prestij yapısı olarak ön plana çıkarılması isteğidir.

Toplu konut çevresi içerisinde bir kamu yapısı tasarlamak onun diğer yapılardan ayrışmasını gerektirmiştir. Yapının, hem kullanım hem de anlam değerleri olarak farklı olması, yapısal olarak da bir farklılık gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda, araziyle bütünleşmek, yer ile ilişki kurmak, çevresel bağlama karşı duruş sergilemek tasarımın ana fikri olarak belirginleşmiştir. Bu yüzden düşey yükselen çevreye zıt, yatayda – arazinin eğiminde eriyen üçgen bir saçak önerilmiş, programlar bu saçağın altında çözülmüştür. Üçgen formun geniş kenarından ana giriş sağlanmış ve bu kenar imar planında 25 m olarak belirtilen yola doğru yönlendirilmiştir. Yapıyı oluşturan ilk eleman yola doğru yönelen ve arazinin eğiminde eriyen, hem formuyla hem de yataylığıyla çevresiyle kontrast yaratan üçgen saçaktır.

İkinci ana eleman ise tören alanından başlayıp iç mekanla bütünleşen brüt beton duvardır. Bu duvar yataydaki hareketi ve akışı yönlendirmektedir. Dış mekanda; tören alanını tanımlayan duvarın üzerine, kaybettiğimiz diplomatların isimleri yazılmış, iç mekanda ise ana girişi ve fuayeyi tanımlayan, aynı zamanda sergi yüzeyi olarak kullanılabilen ve 400 kişilik kongre salonunu oluşturarak mekansal akışı tarifleyerek sonlanan bir eleman olarak kurgulanmıştır. Arazinin güneybatısına bakan konuk evini ve girişini kongre merkezinden yine aynı duvar ayırmaktadır.

Kuzeybatı yönündeki blokta akademi ve araştırma merkezi 2 kat olarak çözülmüştür. Yapıya bütüncül bir ifade kazandırmak, temsili değerini vurgulamak için konukevi kitlesi bu bütünün bir parçası olarak aynı çatı altında tasarlanmıştır. Konukevi ve yemekhane güneybatı manzarasına açılmaktadır. Yemekhane kafe ve VIP salonu, konukevinin altında çözülerek oluşturulan terasın bahçeye ve manzaraya açılımı sağlanmıştır.

Projenin bu nitelikleri jüri tarafından; ‘formun kararlı ve yalın olması, işlevsel iç düzen ve mekansal zenginlik içermesi, programın gerekliliklerinin kuzey güney doğrultusuna yerleştirilen üçgen form ve dik açılı plan düzeni ile sağlanması, yapıya yaya ve araç ulaşımının tüm mekanları kapsaması, olumlu dış mekan düzenlemeleri ve oluşturulan yeşil alanlar, yapının taşıyıcı aks düzeninin geometrik ve modüler olması şeklinde değerlendirilerek birincilik ödülüne değer bulunmuştur.

DIŞİŞLERİ BAKANLIÐI KONGRE MERKEZİ BİNASI

Projenin adı / ilçesi-ili: Dışişleri Bakanlığı Kongre Merkezi, Oran/Ankara

Mimarları: Orhan Ersan, Deniz Dokgöz, Ferhat Hacıalibeyoğlu

Şirket Adı: 2+1 Mimarlık

Proje Ekibi: Orhan Ersan, Deniz Dokgöz, Ferhat Hacıalibeyoğlu, Turgut Şakiroğlu, Emrah Akpınar, Gökhan Karaca, Suzan Bahtiyar

Statik proje: Fuat Topçu, İnş. Müh.

Mekanik Proje: Bülent Gürmen, Y.Mak. Müh.

Elektrik Proje: Kemal Güravşar, Elk. Müh.

Alt-yapı: Diyap Proje

Projelendirme Dönemi: 2009

Toplam yapı alanı: 17.100 m2