Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Emre Arolat: Projeleri

FOLKART NARLIDERE KONUTLARI

Folkart Narlıdere Projesi’nde, arazinin bulunduğu alanın topografik durumu, mevcut yapısal örüntüler, ulaşım ve yoğunluk gibi kentsel özellikler ile yörenin sosyolojik yapısı irdelenerek yorumlandı. Müstakbel kullanıcının çevresiyle kuracağı ilişkilerin hesaba katılması ile oluşturulan yapısal filtreler, projenin ayırt edici özelliği olarak bu yorumun ışığında tasarlandı. Hem yatayda hem de düşeyde alışıldık ölçülerin çok üzerinde yoğunlaştırılmış olan doğal doku, filtrelerin ana malzemesi olarak öncelendi ve bu bağlamda yapıların ayrılmaz bir uzvuna dönüştürüldü.

Yapıların dış yüzeylerinde, genel mimari yönelimlerin bir devamı olarak taş ve ahşap gibi doğal malzemelerle çıplak betondan oluşan bir artikülasyon kurgulandı. Bu tür malzemelerin zaman içindeki performanslarının, tasarım tandanslı özellikleri ile “yeni” gündemler oluşturmayı hedefleyen bu projeyi, aynı zamanda “güzel eskiyen” bir komplekse dönüştüreceği öngörüldü.

Mimari Proje: EAA – EMRE AROLAT ARCHİTECTS

Proje sorumlusu: EDA YAZKURT

Proje ekibi: GONCA PAŞOLAR, GÖZDE SAZAK, SELİN BİÇER, MERT KIRAL, EFE GÖZEN, BENAY GÜRSOY, SEVGİ YENER, DİDEM CENGİZ, GAMZE DOÐAN

Proje yeri: NARLIDERE-İZMİR, TÜRKİYE

Proje tarihi: 2006

Yapım tarihi: 2007-2008

Toplam inşaat alanı: 70.000 M2

İşveren: FOLKART YAPI

Yapımcı: FOLKART YAPI

Statik proje: BALKAR

Mekanik proje: BETA TEKNİK

Elektrik proje: HB TEKNİK

Tesis yönetim: YKS

Maket: EAA

GÖKTÜRK ARKETİP KONUTLARI

Bu tür yerleşme projelerinde daha önce de önemseyerek hesaba kattığımız, özel ve ortak alanların, yaya ve taşıt alanlarının kendi aralarındaki tansiyon ve ilişkiler, kullanılan ana yapı malzemelerinin ve peyzajın belirgin ögelerinin zaman içindeki performansları, kullanım dönemindeki genel giderlerin optimizasyonu gibi ölçütler, bu tasarımın da ana koşullayıcıları oldular. Düzenli bir taşıyıcı sisteme oturan, ortak kat holü, daire içi servis ve ıslak alanlar, koridor, esas alanlar ve teraslar sıralaması ile geliştirilen doğrusal planimetrinin, her farklı büyüklükteki konut biriminde kesintisiz bir biçimde sürdürülmesiyle, dairelerin gün ışığından en iyi şekilde yararlanmaları sağlandı. Doğu-batı yönünde yerleştirilen doğrusal blokların orta bölümlerde gevşetilerek kopartılmasıyla kuzey-güney yönünde cazip bir ortak alana dönüşen derin boşluk, ana peyzaj kotunun bir altında düzenlenen sosyal tesisle de sağlam bir ilişki kurarken, bloklar arasında bırakılan boşluklar, özel bahçeler olarak düzenlendi. Bu gevşeme ve kopmalar, üst katlarda da daireler tarafından kullanılan üzeri kapalı geniş terasların oluşturulmasına olanak verdi. Ana yüzey tanımlayıcıları, doğal taş, ahşap ve çıplak beton gibi, zaman içinde “iyi eskiyen” malzemelerden oluşturuldu. Zemin katlarda her konut birimi için düzenlenen özel bahçelerin yerini, üst katlarda “ayazlık” olarak kullanılabilecek geniş teraslar aldı.

Mimari Proje: EAA

Proje sorumlusu: İBRAHİM ÇELEPÖVEN

Proje ekibi: ABDURRAHMAN ÇEKİM, EDA YAZKURT, NAZLI TEKİN SARIYAR, UFUK BERBEROÐLU, DENİZ AKÇA, ESİN EREZ, GÖZDE SAZAK, SELAHATTİN TÜYSÜZ

Proje yeri: GÖKTÜRK-İSTANBUL, TÜRKİYE

Proje tarihi: 2006

Yapım tarihi: 2006

Toplam inşaat alanı: 78.470 M2

İşveren: METAL YAPI

Yapımcı: METAL YAPI

Statik proje: AS

Mekanik proje: BETA TEKNİK

Elektrik proje: ESAN

Maket: EAA

YALOVA RAİF DİNÇKÖK KÜLTÜR MERKEZİ

Akkök tarafından inşa edilecek olan ‘kültür merkezi’nin kentle kuracağı ilişkinin biçimi, bu tasarımın ana ölçütü olarak ortaya çıktı. Farklı mecralarda derinleştirilerek okunmaya çalışılan bir kentin ve onun kullanıcılarının, inşa edilecek yapıya karşı alacakları pozisyonun önemsendiği bu tasarım, ‘pırıltılı’ bir yapının bu özgül yerde oluşturması söz konusu olan ‘baskı’dan uzak durmayı hedefliyor. Çağdaş mimarlık söylemleri adına kolaylıkla düşülebilecek bir tuzak olarak neredeyse her an, her yerde beliriveren ‘buyurgan ve öğretici bir tasarım yönelimi’nden olabildiğince kaçınan yapı, arazinin batı yönüne çekilip en kenara yaslanarak önünde yer alacak olan ‘özel arboretum’a yer açıyor. Böylelikle inşa eden, kullanıcıya kültürün nasıl tüketileceğini ‘o’ yere koyduğu yapı ile öğretmeye kalkmıyor. Tersine, söz konusu tasarım büyük ölçüde bir ‘ucu açıklık’ içeriyor. Yapı, tıpkı bulunduğu coğrafyada inşa edilen eski köşkler gibi suyun üzerine inşa edilecek. Su şehri Yalova’da, kültür merkezinin kullanıcıları hem dışta, hem de iç alanda suyun serinletici etkisinden yararlanacaklar.

Yapı içinde yer alan kitleler, farklı işlevlere göre ve tam kendilerine gereken ölçülerde biçimlendirildi. Farklı kotlarda bağlantı noktaları oluşturan bu kitleleri birbirine bağlayan ‘gezinti rampası’, ziyaretçinin gündelik hayatını bir nebze renklendirmeyi deniyor.

Mimari Proje: EMRE AROLAT

Proje sorumlusu: KEREM PİKER, GÜLSEREN GEREDE TECİM

Proje ekibi: DENİZ SUBAŞI,

GÖZDE SAZAK, RIFAT YILMAZ

Proje yeri: YALOVA

Proje tarihi: 2007-2008

Toplam inşaat alanı: 7.200 M2

İşveren: AKKÖK GRUBU

(LIMITED COMPETITION)

Statik proje: OSM ENGINEERING

Mekanik proje: MAK-EL

Elektrik proje: SENTEZ

TEKFEN KAÐITHANE OFİS PARK

Projenin en kritik kararlarından birisi olarak, bildik ofis yapılarının bütüncül yönelimlerinin aksine, referansını yakın çevrenin yapısal örüntüsünden türeten parçalanmanın ürettiği farklı olasılıklar üzerinde duruldu. Bir tür fragmanlaşmanın, yeteri kadar cazip olduğu, dahası gerek işletme gerek pazarlama süreçlerinde hayli esnek kullanım olanakları sağlayacağı öngörüldü. Paralel olarak devreye sokulan bir tür soyutlama ameliyesinden, özellikle yüzeylere yönelik kararların inceltilmesi yönünde yararlanıldı. Doluluk ve boşluk oranları, renk ve tekstür etkileri, iç ve dış algılar, aydınlık seviyeleri, doğal havalandırma gibi parametreler, yüzey ve malzeme kararlarında etkili ölçütler oldu. Son dönemin jenerik ofis yapılarındakiler ile neredeyse hiçbir akrabalık oluşturmayan bu yönelimlerle, konvansiyonel yatırımcı beklentilerinin tam da cepheden yüzleştirilmesi ve bu anlamda ortak algı ve beğeni platformlarının türetilmesi bu aşamada üstesinden gelinmesi gereken önemli bir sorunsal olarak değerlendirildi. Yatırımcı grubun temsilcilerinin bu anlamda ortaya koymuş olduğu idrak ve sonrasında paylaşılan olumlu insiyatif, bu anlamda hayli kolaylaştırıcı ve açıcı oldu. Bu projenin bölgenin kaçınılmaz olarak yaşayacağı dönüşüm adına kayda değer bir örnek, hatta bir tür ilham kaynağı oluşturması yönünde küçücük bir umut besliyoruz.

Mimari Proje: EAA

Proje ekibi: EMRE AROLAT, GONCA PAŞOLAR, KEREM PİKER, RIFAT YILMAZ, NATALİ TOMBAK, SAMİ METİN ULUDOÐAN, KEREM AÇIKGÖZ, DİLA GÖKALP, MEVLÜT DURNA, NAZLI ÖDEVCİ, DENİZ KÖSEMEN, GÜLENAY ERDEM, SİNEM SAKA, AYSUN DEVREKANLI

Proje yeri: KAÐITHANE, İSTANBUL, TÜRKİYE

Proje tarihi: 2007

Toplam inşaat alanı: 30.000 M2

İşveren: TEKFEN HOLDİNG

Maket: İSMET ARÐA, ARLEN DEMİRCİ, ORKUN KASAP, PERİHAN TULUMOÐLU, TAMER ÜSKÜPLÜ