Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

“İnovasyon başarının temel taşlarından biri”

Yalıtım sektörünü Türkiye´de hızla gelişen genç bir sektör olarak tanımlayan Durmuş Topçu, sektörde eksikliklerin bulunduğunu ancak sektörün önde gelen firmalarının kalite ve standarda uygun üretim gerçekleştirdiklerini dile getiriyor. Topçu, Dow Bina Çözümleri olarak Türkiye´de ısı yalıtım sektörünün vizyonuna, gelişim ve büyümesine katkıda bulunduklarının da altını çiziyor.

Dow Bina Çözümleri´nin inşaat sektörü içindeki çalışmalarından söz eder misiniz?

Durmuş Topçu: Dow Bina Çözümleri, ülkemizde gerçekleştirilen çok büyük projelerde 20 yıldır kullanılan mavi renkli Styrofoam™ XPS ısı yalıtım levhalarını ve diğer ısı yalıtım ürünlerini üretiyor. Dilovası’ndaki üretim tesisleri, Dow’un Avrupa’da Styrofoam™ XPS ısı yalıtım levhası üreten 15 fabrikasından biri. Dow Bina Çözümleri, dünyada ve özellikle hızla gelişmekte olan bölgemizde, ısı yalıtımı ve inşaat malzemeleri konularında ürün ve çözüm yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ürün çalışmalarınızdan, sunduğunuz yeniliklerden ve portföyünüzden bahsedebilir misiniz?

Dow Bina Çözümleri, Dow Chemical’ın inşaat endüstrisine yenilikçi ve etkin çözümler sunmayı hedefleyen iş koludur. Pazar lideri Styrofoam™ mavi ekstrüde polistiren ısı yalıtımı çözümleri, Insta-Stık™ dış cephe ısı yalıtım sistemleri montajını hızlandıran poliüretan bazlı yapıştırıcı ve işbirliği ortakları ile sunduğu diğer sistemler ile Dow Bina Çözümleri inşaat profesyonelleri ve endüstrisine, alanında etkin ve yüksek performanslı ürünleri sunuyor. Dow Bina Çözümleri, yeni nesil üretim teknolojilerini taşıdığı ek tesisleri ile günümüz inşaat profesyonellerinin CE belgeli, yüksek dayanım ve yüksek enerji verimli malzeme ihtiyacını yüzde 100 karşılamayı hedefliyor. Ekonomik kriz sürecinde modernizasyon ve kapasite artırımı için üretim hatlarımıza 40 milyar dolar yatırım yaptık. Bu sayede Mayıs ayından itibaren Styrofoam™ XPS ısı yalıtım levhalarının üretimini Uluslararası CE Belgeli olarak gerçekleştirmeye başladık. CE Belgeli Styrofoam™ ısı yalıtım ürünlerini, Mayıs ayında Yapı İstanbul Fuarı’nda ilk kez yapı sektörü ile buluşturduk. Çevre dostu ve AB üyesi ülkelerin kullandığı şişirme gazlarını kullanarak ürettiğimiz CE Belgeli Styrofoam™ ısı yalıtım ürünlerimiz, uygulayıcılardan ve son kullanıcılardan büyük ilgi gördü. Böylece bahar ve yaz aylarını içine alan tadilat mevsimini iyi bir şekilde değerlendirme fırsatı yakaladık. Styrofoam™ levhalar; düşük ısı iletkenlik değerine sahip olduğu için diğer ısı yalıtımı malzemelerinden daha ince uygulanabiliyor. Su emmediği için dona karşı dayanıklılığı sayesinde bina dışında sıva çatlağı gibi oluşumları, içinde ise küf ve rutubet oluşumunu engelleyerek, binanın bakım ve onarım masraflarını azaltıyor, sağlıklı ve konforlu mekânlar yaratıyor. Doğru yapı fiziği uygulamaları ile binaların taşıyıcı sistemlerini ve donatılarını yoğuşma sonucu oluşan korozyona karşı koruyor, depreme karşı dayanıklılığını artırıyor. Styrofoam™ levhaları diğer ısı yalıtım malzemelerinden ayıran en büyük fark, dış ortam koşullarına ve mekanik etkilere karşı dayanımı sayesinde bina ömrü boyunca değişmeyen performans göstermesi. Teras ve bahçe çatılar gibi su ve yük altında yüksek performans gerektiren uygulamalarda bile, 30 yıl sonra ilk günkü performansa oldukça yakın sonuçlar elde edildiği bağımsız danışmanlarla yapılan testlerle kanıtlanmış durumda… Az önce bahsettiğim gibi Uluslararası CE Belgeli Styrofoam™ ısı yalıtım ürünleri binalarda birçok detayda kullanılıyor. Styrofoam™ ürünleri; çatılarda Roofmate™, zeminlerin yalıtımı için Floormate™, duvarların dıştan yalıtımında Shapemate™ ve duvarların içten yalıtımında Styrofoam™ IB olmak üzere binanın her kesimi için teknik ihtiyaçlar dikkate alınarak geliştirilmiş ürünlerden oluşuyor. Ürün gamımızda Styrofoam™ ısı yalıtım ürünleri dışında; Insta-Stık™ (Dübelsiz Mantolama Sistemleri), Core Composıite (Kompozit Isı Yalıtım Levhaları), Thermomanto (Kırma Çatı Çözümleri) gibi ürünler de yer alıyor.

Yurt içi ve yurt dışındaki projelerinizden örnekler verebilir misiniz?

Dow Bina Çözümleri, İtalya’da güneş enerjisi kullanımının yaygınlaşmasını hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu olan İtalyan Solar Bilgi Merkezi binasında CE Belgeli Styrofoam ürünleriyle gerçekleştirdiği ısı yalıtımı uygulamalarıyla yüzde 92 enerji tasarrufu sağladı ve karbon emisyonu “0” olan bu evle dünyanın sürdürülebilir geleceği için önemli bir adım attı. Binanın dış duvarlarının ısı yalıtımında, Dow Bina Çözümleri tarafından üretilen 18 cm kalınlığında CE Belgeli Styrofoam XPS Isı Yalıtım Levhaları kullanıldı. Diğer ısı yalıtım malzemeleri ile 25 cm’ye kadar çıkabilecek yalıtım kalınlıkları, Dow Bina Çözümleri’nin ürünleriyle 18 cm’ye düşürülerek, uygulama ve detay çözümlerinde kolaylık sağlandı. Yani diğer malzemelere göre yüzde 28 daha ince uygulanan CE Belgeli Styrofoam ısı yalıtım levhaları aynı ısı yalıtım performansını korudu. Dış duvarların yanı sıra kapı ve pencere pervazları ile eşiklerde de ısı yalıtımı uygulandı. Çatılarda ise nefes alan su yalıtım örtüsü Dow Roofmate VP-N kullanıldı. Günümüzde ultra düşük enerji kullanılarak ısıtılan yapılar “Pasif Ev” olarak adlandırılıyor. “Pasif Ev” sadece ısıtma enerjisini değil iç hava değişimi, aydınlatma ve sıcak su için kullanılan enerjileri de düşük tutmayı hedefleyen bir bütün. Ancak kuşkusuz bu evlerde tasarrufun en büyük kalemini yalıtım oluşturuyor. Dow Bina Çözümleri’nin yalıtım uygulamalarıyla İtalya’da inşa edilen “Pasif Ev” bu hedefleri yakaladı. Dow Bina Çözümleri’nin yurt dışındaki bir diğer örnek projesi ise Hollanda’daki bir yenileme projesi… Bu proje, Ulusal Yenileme Ödülleri kapsamında “Dayanım” dalında ödül aldı. Enerji verimliliği için yenileme çalışmaları yapılan ve Uluslararası CE Belgeli Styrofoam ürünleri ile dış cephesinde ısı yalıtımı uygulanan Prinses Beatrixlaan e.o. Voorburg (Hollanda) projesinin enerji sınıfı, en düşük olan F’den en yüksek verimlilik sınıfı olan A’ya yükseldi. Üç bina ve 199 daireden oluşan Hollanda’daki bu projede, enerji israfının önlenmesi ve bu sayede çevreye etkilerinin de azaltılması hedeflendi. Bu kapsamda başta duvarlar ve çatıda CE Belgeli Styrofoam ürünleriyle ısı yalıtımı ve pencereler ile enerji verimliliği gerektiren diğer alanlarda iyileştirmeler yapılarak, binanın en düşük enerji verimliliği seviyesi olan F’den en yüksek seviye olan A’ya çıkması sağlandı. Türkiye’de de Dow ürünlerinin kullanıldığı birçok referans proje bulunmakla birlikte bunlar arasında özellikle sosyal sorumluluk anlayışımızın uzantıları olarak hayata geçirdiğimiz projelerimizden bahsetmek istiyorum. Dow Bina Çözümleri, Türkiye’de depremzedelerin ev sahibi olmalarını sağlayan Beriköy Habitat Konutları Projesi’nde evlerin ısı yalıtımını üstlendi. Ballıca İlköğretim Okulu’nun da ısı yalıtımını gerçekleştiren firmamız bu projesiyle ödül aldı. Dow Bina Çözümleri olarak İZODER ile birlikte yer aldığımız bir diğer proje kapsamında, Ankara 50. Yıl Yetiştirme Yurdu’na ısı yalıtımı malzemesi sağlayan firmalardan biri olduk. Bu projede ısı yalıtımıyla yüzde 63 enerji tasarrufu elde edildi. Ankara Akyurt Vakfı Huzurevi’nde ısı yalıtımı uygulamasını da Dow Bina Çözümleri’nin bir başka sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdik.

Yalıtım sektörünü kalite ve standartlar açısından yeterli buluyor musunuz? Bu konuda sizin yaptığınız çalışmalar var mı?

Yalıtım sektörü Türkiye’de hızla gelişen genç bir sektör… Gelişen her sektör gibi birtakım eksiklikleri de bulunuyor ancak sektörün önde gelen firmaları her türlü kalite ve standarda uygun üretim gerçekleştiriyor. Dow Bina Çözümleri olarak biz de ülkemizdeki ısı yalıtım sektörünün vizyonuna, gelişim ve büyümesine öncülük ettik ve ciddi katkılarda bulunduk. CE Belgeli ürünlerimiz, CE Belgeli sistem çözümlerimiz ile büyüyen ve gittikçe kaliteli ürün ve uygulamaların öne çıktığı bu pazarda 15-20 yıl garantili uygulamalarımız ile yer almak istiyoruz. Son sistem teknolojimiz, kalite kontrol sistemimiz, AR-GE ve test laboratuvarlarına yaptığımız yatırımlarla sektörümüzde fark yaratmaya çalışıyoruz.

Ar-Ge ve İnovasyona dönük yaklaşımlarınızdan bahseder misiniz?

Dow için inovasyon başarının temel taşlarından birini oluşturuyor. Dow’un Ar-Ge faaliyetleri de dünyanın ihtiyaçları doğrultusunda şekil alıyor. Dow olarak kimyanın gelecek nesiller için dünyayı daha güvenli, daha temiz ve daha yeşil bir hale dönüştüreceğine inanarak çalışıyoruz. Bu açıdan “sürekli ilerleme” felsefemizi hayata geçirmenin yolunun Ar-Ge ve inovasyondan geçtiğine inandığımız için bu alanlara ciddi anlamda kaynak ayırıyoruz. Bu sayede uygulama sonrasında ürünlerimizde sorun yaşanmıyor.