Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Prefabrikasyonla kalitede süreklilik sağlanıyor

Prefabrikasyon, yapıyı oluşturan elemanların yerleşik veya gezer üretim tesislerinde üretilerek şantiyede birleştirilmesine dayanan bir yapım teknolojisidir. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yüz yıla yakın bir süredir kullanılmakta olan bu teknolojinin ülkemizde yaygın olarak uygulanmaya başlaması ancak 1960’ların ikinci yarısında mümkün olabilmiştir. İnşaat teknolojisi olarak prefabrikasyonun yatırımcıya, yapımcıya, mimara ve kullanıcıya sağladığı birçok yarar vardır. Konvansiyonel inşaat tekniği ile geçilmesi mümkün olmayan açıklıkları prefabrik olarak geçmek mümkündür. Bunun yanı sıra öngermeli beton tekniği ile yüksek beton sınıfları kullanılarak normal döküm sisteminden çok daha fazla açıklık rahatlıkla geçilebilmektedir.

YAPIM SÜRESİ KISALIYOR

Prefabrikasyon teknolojisi ile yapım süresi çok kısalmaktadır. Dolayısı ile yatırımcının veya bina sahibinin inşaatı en kısa sürede bitirip yapısını işletmeye açması mümkündür. İnşaat harcamalarının yatırım bütçesi içindeki payında bir değişiklik olmayacağı için prefabrikasyon teknolojisi ile yatırımın gerçekleşme şansı artacaktır. Ayrıca, yapım süresi kısa olduğundan enflasyondan minimum düzeyde etkilenecektir. Yapım iklim koşullarına bağlı değildir. Bu nedenle yılın bir bölümünün boşa geçirilmesi gibi bir durumla karşılaşılamaz. Üretim sürecinde kalite sürekli olarak denetlenir. Öngörülen koşulların yerine getirilmesine bağlı olarak sağlanan mühendislik ekonomileri geleneksel yöntemlerle karşılaştırılamayacak ölçüdedir.

KALİTE VE ESTETİK

Prefabrikasyonun özellikleri olan modüler tasarım, küçük toleranslar ve konstrüksüyondaki hassaslık nedeniyle ince işlerin kalite ve estetik düzeyi yüksek olmaktadır. Prefabrike beton elemanlar daha uzun ömürlü olmakta ve bu elemanların kullanıldığı yapılar daha az bakım ve onarım gerektirmektedirler. Prefabrikasyon teknolojisi bugün yaygın olarak sadece sanayi yapılarında kullanılmaktadır. Bunun en önemli nedeni sanayicilerin prefabrikasyonun sağladığı hız ve ekonomiyi kavramış olmalarıdır. Oysa, bu teknolojinin konut, ticari yapılar, otel, hastane, okul gibi diğer yapı türleri için de mimarlara, müteahhitlere ve yatırımcılara sunabileceği çok çeşitli olanaklar bulunmaktadır. Ayrıca, prefabrike beton elemanların bir yapı sisteminin bütünü içinde kullanılmalarının yanında, kısmi prefabrikasyon uygulamalarında da kullanabilmeleri büyük esneklik ve avantaj sağlamaktadır. Örneğin, cephe panelleri, çatı ve balkon parapetleri, merdivenler, yangın merdivenleri, tesisat duvar veya şaftlar gibi çeşitli ürünlerin tümü prefabrike olan bir yapı içinde kullanılabileceği gibi ayrı ayrı da geleneksel bir yapıda yararlanılabilir.

Ülkemizdeki prefabrikasyon teknolojisi bugün çağdaş bir toplumdaki yapı kültürünün gerektirdiği gelişmişlik derecesine ulaşmış bulunmaktadır. Gürbağ’ın temel hedefi, teknolojik, güvenli, kaliteli ve ekonomik yapılar inşa etmektir.