Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Proje detayları

Statik tasarımı Nodus Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yapılan Loca İstanbul projesi, 28 ve 21 katlı 2 adet konut bloğundan oluşmaktadır. Taşıyıcı sistem, süneklik düzeyi yüksek betonarme perdeler ve süneklik düzeyi normal çerçevelerden teşkil edilmiştir. Arazide 30 metreye ulaşan kot farklılıkları nedeniyle, yapı büyük miktarda toprak yüküne maruzdur. Bu toprak yükleri geçici olarak iksa sistemi yardımıyla ankrajlara taşıtılmaktadır. Ama ankrajların önümüzdeki birkaç yıl içerisinde görevlerini yapamayacak duruma gelecek olmalarından dolayı bu yükler statik taşıyıcı sisteme sanki iksa sistemi hiç yokmuş gibi yüklenmiştir. Bu yükseklikte deprem yüklerinin 4 katı büyüklükte yatay kuvvetler oluştuğu için statik taşıyıcı sistemin tasarımında bu husus belirleyici etmen olmuştur.

Rötre, sünme ve bina büyüklüklerinin farklı olmalarından dolayı oluşabilecek ve farklı oturmalardan kaynaklanacak iç kuvvetleri minumum düzeyde tutmak için, sistem 2 ayrı akstan dilatasyon derzleriyle birbirinden ayrılmıştır. Zemin emniyet katsayısı 2,7 kgcm2 gibi yüksek olmasına rağmen 28 katlı A blokta 80 cm çapında ve 25 metre boyunda temel altı fore kazıkları yapılarak yapının güvenliği artırılmıştır.

Taşıyıcı sistem hesapları 2007 yılında yürürlüğe giren yeni deprem yönetmeliği yanında TS500, TS498, ACI-318-05 ve UBC-97 şartnameleri kullanılarak boyutlandırılmıştır. Tüm hesaplar Amerika’da yaygın olarak kullanılan ETABS yazılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu yazılım sayesinde yapının 3 boyutlu davranışı gerçeğe yakın bir şekilde modellenebilmektedir.

Deprem davranışı, 3 farklı senaryoya göre yapılmıştır:

1- Sık gerçekleşen depremlerde (Richter ölçeğine göre 4-5 büyüklüğünde) yapısal sistem elastik bölgede kalacaktır. Yani, gerek taşıyıcı sistemde gerekse de duvar, cephe gibi taşıyıcı olmayan elemanlarda hasar olmayacaktır.

2- Ender gerçekleşen depremlerde (Richter ölçeğine göre 5-6 büyüklüğünde) taşıyıcı sistem hasar görmeyecek, taşıyıcı olmayan diğer elemanlarda ise tamir edilebilir seviyede hasarlara az da olsa rastlanabilir.

3- Çok ender gerçekleşen depremlerde (Richter ölçeğine göre 7.5’ den büyük) taşıyıcı sistemde göçme hiçbir zaman olmayacaktır.

Kullanılan beton, yüksek mukavemetli olup C40 kalitesindedir. Betonarme donatısı ise S420 kalitesinde kullanılmıştır.

Temeller 2 metre yükseklikte rayda temel olup fora kazıklarla desteklenmiş ve herhangi bir oturmanın oluşması önlenmiştir.