Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

PVC pencere profilleriyle geri dönüşüm sağlanıyor

PVC pencere profil üretiminde PVC (polivinilklorür)´nin dayanıklılığının artırılması amacıyla polimer katkı maddeleri (darbe arttırıcı, ısı ve ışık dayanımını yükseltmek amacı ile bazı stabilizatörler ve pigmentler, ayrıca çeşitli dolgu maddeleri ile işleme akmayı kolaylaştıran katkılar ve kaydırıcılar) kullanılır. Polimer katkı maddeleri içinde stabilizatörün önemi oldukça fazladır. Belirtilen katkı maddelerinden zehirli olarak dikkati çeken kurşun ihtiva eden stabilizatörler, uzun yıllardır PVC pencere profil sistemlerinin üretimi aşamasında standart olarak kullanılmaktadır. PVC pencere profillerinin içeriğinde yer alan kurşun bileşenler sağlam bir şekilde malzemeye bağlıdırlar, profillerin pencere üretimi sırasında işlenmesi ve montajı esnasında kurşun bileşenlerin havaya karışması imkansızdır.

DENEYLERİN BİLİMSEL DAYANAÐI YOK

Sektörde tekrar tekrar ortaya çıkan, kurşun stabilizatörler ile üretilmiş mevcut profillerin insan sağlığını tehdit ettiğini ifade ederek son tüketiciyi yanıltan ve tüketicinin tamamen güvenini sarsmayı amaçlayan deneylerin bilimsel dayanağı yoktur. Pratikte kurşunun üretim ve montaj uygulaması sonrası pencere bünyesinden havaya salınması söz konusu değildir. 2010 yılı itibarı ile, Avrupa Kimyasallar Yasası (REACH = Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals – Kimyasalların Tescili, Değerlendirilmesi ve Yetkilendirilmesi) tarafından ağır metaller içinde en yaygın olarak bilinen kurşunun teknik uygulamalar içinde kimyasal madde olarak yasaklanacağı ve bu nedenle artık stabilizatör olarak kullanılamayacağı bildirilmiştir.

Bilindiği üzere, kurşun türünden ağır metaller ve tuzlar vücutta biriktiği sürece tehlikelidir. Uzun yıllardır PVC profil imalatında kullanılan kurşun içeren stabilizatörler ile ilgili günümüze kadar insan sağlığına dair herhangi negatif bir etki rapor edilmemiştir. Belirli bir oranda içeriğinde kurşun stabilizatör yer alan PVC boruların içme suyu şebekelerinde dahi kullanımına izin verilmektedir. PVC pencere profillerinin içeriğinde yer alan kurşun bileşenler sağlam bir şekilde malzemeye bağlıdırlar,

profillerin pencere üretimi sırasında işlenmesi ve pencere montajı esnasında PVC profillerin kurşun bileşenlerinin havaya karışması imkansızdır.

REHAU´NUN ÜRETMİŞ OLDUÐU PVC PROFİLLERİN İRDELENMESİ

Kurşun stabilizatörlere alternatif kalsiyum çinko stabilizatörlerdir. Halihazırda pazarda çevre şartlarında kısmen yüzey kirlenmeleri ve yüzeyde giderilemeyecek sarı lekeler oluşturacak, kalsiyum çinko ile stabilize edilmiş pencere sistemleri mevcuttur. Bu sonuçlara bağlı olarak, Rehau ciddi bir yatırım ile özellikle çevresel etkilere dayanıklı kalsiyum çinko stabilizatörlü bir reçetenin geliştirilmesine ağırlık vermiştir. Bu nedenle, Rehau pencere profil sistemleri 2010 yılına kadar yüksek kalite düzeyine sahip kurşunsuz stabilize edilmiş bir reçeteye geçecektir. Ortaya çıkan ürün, Rehau yüzey kalitesi ve uzun süre iklim etkilerine karşı dayanımda mevcutta kullanılan kurşun stabilizatörlü pencere profillerinden eksik olmayacaktır. Rehau Know-How´u ile geliştirilen ürün, yoğun bir test aşamasından geçerek pazarda yerini alacaktır.

KURŞUNSUZ PROFİL TERCİH EDİLMELİ

Özellikle kurşunsuz profil tercih edilmesi, müşterinin tasarrufundadır. Şu an itibarı ile geçiş dönemi olarak ifade edilebilecek bir aşamada, bu profillerin, özellikle insan sağlığı açısından fark yaratmayacak olmasına rağmen, tercih ediliyor olması tamamen müşterinin talebi üzerinedir. Daha önce de belirtildiği üzere, özellikle konu ile ilgili yapılmış deneyler sonucunda, kalsiyum çinko ile stabilize edilmiş pencere sistemlerinde çevre şartlarında kısmen yüzey kirlenmeleri ve yüzeyde giderilemeyecek sarı lekeler oluşabileceği görülmüştür. Bu husus, tercih edilmiş olmasına rağmen, dezavantaj olarak, ilerleyen dönemlerde montajı yapılmış PVC pencerelerde ortaya çıkabilir. Kurşun, uzun yıllardır süregelen PVC profil imalatında polivinilklorür (PVC)´ye dayanımı artırmak amaçlı ilave edilen polimer katkı maddelerinin önemli bileşenlerinden biridir. Dolayısıyla üretim hızı açısından değerlendirilmesi çok doğru değildir.

ÇEVRE POLİTİKASI OLUŞTURULMALI

Son dönemlerdeki reklamlarda kurşunsuz profil üretiminin özellikle ön plana çıkması Avrupa Birliği´ne, PVC pencere profili üretici firmalarının 2015 yılına kadar kurşun ihtiva etmeyen stabilizatörlere geçme zorunluluğu ile ilgilidir. Avrupa Birliği´nin çevre politikası, hem çevrenin küresel etkileri olan bir alan olması, hem de dünyanın geleceğini ilgilendirmesi nedeniyle büyük önem arz etmektedir. AB içinde çevre politikası oluşturulması, çevre kirliliğinin küresel bir olgu olarak ön plana çıkması ve yaşam kalitesinin yükseltilebilmesi için doğal yaşam koşullarının sağlıklı bir biçimde devam ettirilmesi ve geliştirilmesi açısından gereklidir.

PVC EKOLOJİK AVANTAJLARA SAHİP

Ham madde kazanımından, doğaya uyumlu bir şekilde yok edilmesine kadar üretim zincirinin her durağı araştırılıp alternatif pencere ham maddelerinin değerleri ile karşılaştırılmıştır. Araştırmalar, pencere yapımında kullanılan alternatif ham maddelere oranla PVC’nin aynı ekolojik avantajlara sahip olduğunu saptamıştır. Hem PVC atıkları hem de eski PVC pencereler toplanıp tekrar kullanılabilir. Rehau, alanında ilk olarak hangi üreticiden olursa olsun eski PVC pencerelerinin teslim alınmasına dayanan bir geri dönüşüm konsepti oluşturmuştur. Profil montajından arta kalan parçalar geri alınır ve bundan kazanılan malzeme üretim bandına geri gönderilir.

TASARIMDA ÖZGÜRLÜK SAÐLIYOR

Bir pencere sisteminin performansı, bu sistem içinde üretilen pencerenin kalitesinden anlaşılır. Aynı zamanda inşaat sahibinin isteklerine ve sizin fikirlerinize cevap veren çok yönlülük özelliğine bağlıdır. Rehau profilleri ile üretilen pencere ve cephe giydirme sistemleri, kalite, şekil, renk, dekor, stil ve tasarım özgürlüğü sunmaktadır. Yeni ve eski yapılarda kullanılabilen geniş pencere şekil ve açılma çeşidi yelpazesi bulunan Rehau´da tek açılım pencere ve kapılar, çift açılım pencere ve kapılar, orta kayıtlı ve karolajlı pencere ve kapılar, vasistas ve katlanır pencere ve kapılar, orta kayıtsız çift açılım pencereler, pivot pencereler, sabit pencerelerde camlama, bükümlü ve yarım daire pencereler, parmaklıklı pencereler, içe ve dışa açılan kapılar, paralel sürme, katlanır ve kaldırma sürme kapılar bulunmaktadır. Her çeşit modern camlama çeşidine uygun olan sistemler cam ile talep edilen ses yalıtım değerine ulaşır. Rehau pencere profilleri antistatik olarak işlenmiştir.