Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Tesisat yalıtımı ekonomik iklimlendirme sağlıyor

Tesisat yalıtımı sıcak, ılık ve soğuk hatların ısı yalıtımı, ses yalıtımı ve yangın yalıtımı olarak tanımlanabilir. Merkezi ısıtma ve soğutma sistemlerinde ısıtılmayan hacimlerdeki ısı kayıplarını azaltmak, yoğuşma ve damlamaları önlemek, tesisatın ömrünü uzatmak, kaliteli, güvenli ve ekonomik bir iklimlendirme elde etmek için tesisat yalıtımı büyük önem taşır. Özellikle tatil köyleri gibi geniş bir alana yayılmış yapılaşmalarda tesisatın gerek toprak altı gerekse toprak üstü hatlarında yalıtım bugün “olmazsa olmaz”lar arasına girmiştir.

Tesisat ısı yalıtımı çok randımanlı bir yalıtım olup, yatırımın geri dönüş süresi aylarla ifade edilmektedir. Bunun başlıca nedeni tesisat boru ve kanallarından geçen akışkan sıcaklıkları ile dış ortam sıcaklıkları arasındaki farkların, bina kabuğu yalıtımları ile mukayese edildiğinde çok daha yüksek olmasıdır. Bir kalorifer tesisatında ılık hatta asgari 70°C, buna karşılık bir bina içinde ise azami 23°C sıcaklık hedeflenmektedir. Bu da tesisat yalıtımında çok daha küçük bir hacim için çok daha yüksek sıcaklık farklarında bir ısı kaybının önlenmesi anlamına gelmektedir. Ancak tesisat yalıtımının genelde çok göz önünde olmaması, çoğu kez bu konunun tüketicinin dikkatinden kaçmasına neden olmaktadır. Halbuki yapılacak tesisat yalıtımının sağladığı enerji tasarrufu yanında yoğuşmayı ve tesisatın korozyona uğramasını engellediği ve bina içinde istenmeyen gürültülerin oluşmasına mani olduğu da unutulmamalıdır.

ENERJİ GİDERLERİ DÜŞÜYOR

Klima kanalları ise yaygın olarak hem soğutma hem de ısıtma amaçlı kullanılabilmekte ve günümüzde gerek konfor özellikleri, gerekse yatırım maliyeti ve işletme maliyeti açısından ciddi avantaj getirmektedirler. Bu sistemlerde hem soğutmada hem de ısıtmada enerji giderlerini düşürmek, hem de daha konforlu ve sağlıklı bir havalandırma sağlamak açısından ısı ve ses yalıtımı yapılması ciddi önem taşır. Özellikle mekanları soğutmak için harcanan enerji, ısıtma amaçlı harcanan enerjiye oranla daha fazla ve daha maliyetlidir.

Yer altı hatlarında muhakkak surette ön yalıtımlı boru sistemleri kullanılmasında ciddi fayda vardır. Son zamanlarda özellikle Avrupa’da yaygınlaşan plastik kökenli boru sistemleri, uzun ömürlü olmaları, bakım gerektirmemeleri, kolaylıkla ve kısa sürede monte edilebilmeleri ve sızıntı problemi yaratmamaları gibi avantajlarla ılık(< +95°C) ve soğuk hatlarda tercih edilmektedir. Kızgın buhar hatları söz konusu ise cam elyaflı veya çelik borular tercih edilmelidir. YALITIMDA KALİTE ÇOK ÖNEMLİ

Tesisat yalıtım malzemesinin seçiminde başlıca kriterler ısı iletkenlik katsayısı, buhar difüzyon direnci, alev taşımama özelliği, su emmeme özelliği, hijyenik olması, yandığı zaman çıkardığı duman ve zehirli gazın miktarı, bakteri oluşumuna izin vermemesi, mekanik darbelere karşı dirençli olması, uygulamada düşük fire oranları ve geri dönüşümlü bir malzemeden üretilmesi gibi unsurlar sayılabilir. Malzemenin ekonomikliğine dikkat ederken kalitenin çok önemli olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Başlıca tesisat yalıtım ürünleri olarak ise Polietilen Köpüğü, Kauçuk Köpüğü, Cam Yünü, Taş Yünü, Poliüretan Süngerler, Melamin Köpüğü, vs. sayılabilir.

YÜKSEK MEKANİK DİRENÇ

Günümüzde son teknoloji ürünü olan Poliolefin ürün ise gittikçe yükselen bir kullanım oranı ile çağdaş tesisat yalıtım ürünleri arasında giderek artan bir önem kazanmaktadır. Yeterli esnekliği ile (Rijid ürünler köşe dönüşlerinde ek işçilik gerektirirler ve çok esnek ürünler aşırı yığılma ve sünme nedeniyle hem ürünün iterek uygulanmasını imkansız kılar, hem de dönüş noktalarında incelerek yetersiz yalıtım kalınlıkları ve zaman zaman yoğuşma oluşumuna neden olurlar.) kolay uygulanır olması, uygulamada yüksek mekanik direnci nedeniyle az fire vermesi, yandığı zaman alternatif ürünlere göre çok daha az duman ve zehirli gaz oluşumu, UV direnci nedeniyle ilave bir kaplamaya ihtiyaç göstermemesi, geri dönüşümlü olması ve doğada uzun süre bozulmadan kalan ürünler gibi çevreye zarar vermemesi, üstün yalıtım özelliği ve çok yüksek buhar difüzyon direnç katsayısı gibi teknik özellikleri, yüzde yüz kapalı hücre yapısı nedeniyle yüzeyi hasar görse bile içine nem almaması bu ürünü farklı kılmaktadır. Yeniliklere açık ve çağdaş profesyonel mekanik taahhüt firmalarının tercih ettiği bir ürün olan Thermasmart, 6-114 mm çap aralığında ve 6-25 mm kalınlık aralığında boruları ile 241-3000 bayındırlık poz grubunda ve yine 3-32 mm kalınlıkta levhaları ile 265-3000 bayındırlık poz grubunda yer almaktadır.