Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Isı yalıtımı ile daha az enerji tüketiliyor

Teknolojinin hızla geliştiği günümüz dünyasında, enerji, hayatımızın artık ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bununla birlikte doğal kaynakların hızla tükenmesi, çevrenin her geçen gün biraz daha kirlenmesi, enerji kullanımı için yüksek miktarda paralar ödenmesi; sadece enerjinin temin edilmesi değil enerjinin verimli kullanılmasını, kayıpların asgariye indirilerek aynı miktarda enerjiden daha fazla fayda sağlanmasını çok daha önemli hale getirmiştir. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm ülkeler, mümkün olan en az enerji ile mümkün olan en büyük verimi sağlamak için çalışmalar yürütmektedir.

Binaların ısıtılması amacıyla büyük oranda fosil yakıtlar kullanılır. Fosil yakıtların yakılması sonucu yanma ürünü olarak açığa çıkan CO2 gazı, hava kirliliğine ve küresel ısınmaya neden olur. Isı yalıtımı uygulamaları ile konfor koşullarının oluşturulmasında kullanılan enerji miktarının azalması, küresel ısınma ve hava kirliliğinin artmasını önler. Yapılarda kurallara uygun şekilde gerçekleştirilen ısı yalıtımının ekonomik ve teknik açıdan pek çok yararı vardır. Bunların en önemlisi enerjinin verimli kullanılmasıdır. Burada yapılması gereken en önemli şey ısı kaybının önlenmesi ve daha az enerji tüketimi için binalarda ısı yalıtımının gerçekleştirilmesidir. Bir binada kullanılan doğal gazın ortalama % 50-60 oranında azalması, her yıl ortalama 108 ton CO2’in emisyonunun atmosfere salınmasını önlemektedir.

Hitit Yalıtım ve Yapı Malzemeleri Ltd. Şti. bünyesinde gerek enerji tasarrufu, gerekse sağlam yapıların inşa edilmesini sağlamak amacıyla, doğa ve dünyamıza olumlu katkılar sunmayı hedefleyerek, ısı yalıtımında en etkili yapı malzemelerinden biri olan EPS´den (Expanded Polystyren) mamul yalıtım malzemeleri üretmekteyiz.

Bu kapsamda, Hit-Board markalı ürünlerimiz; enjeksiyon şartlarında şekillendirilerek 3x60x120 cm, 4x60x120 cm, 5x60x120 cm standart ebatlarda ve 16-30 kg/m3 arasında değişen yoğunluklarda, uygulama kolaylığı sağlayan ve birleşim yerlerinde ısı kaybını önleyen ve daha etkin ısı yalıtımı sağlayan binili özellikleriyle sektörde yerini almıştır. Hit-Panel markalı ürünlerimiz; 400x100x50 cm bloktan, istenilen boyutlarda ve yoğunluklarda panel olarak şekillendirilip kullanıma sunulmaktadır. Hit – asmolen markasıyla ürün gamımızda bulunan EPS’den mamul projelere göre uygulanabilen farklı boyutlarda hafif yapı elemanı asmolenlerle; binalardaki döşeme yükünün azalması sonucunda, depreme karşı mukavemetinin artırılması ile güvenli yapıların oluşmasını sağlamaktadır.

Depreme karşı dirençli binaların yapımında kullanılmak üzere, Ar-Ge çalışmaları sonucunda ve TUBİTAK işbirliği ve analizleriyle geliştirilen ve proje olarak TUBİTAK onayına sunulduktan sonra üretimine geçilen diğer ürünümüz panel duvardır. Kanallı EPS levha ve alçı panelin birleşiminden tasarlanmış panel duvar ile;

+ Depremlerde en önemli etkenlerden biri olan temelin taşıma gücünü artırmak için yapı yükünün azaltılması ve böylece deprem yüklerine karşı yapının direncinin ve mukavemetinin artırılması sağlanır.

+ Proje tadilatlarında malzeme firesi vermeden ve kısa sürede istenilen tadilatların yapılmasına olanak sağlanmaktadır.

+ Bina yapım süreçlerinin kısaltılması sağlanmaktadır.