Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Isı yalıtımının enerji verimliliği açısından önemi

2 Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe giren 5627 no´lu “Enerji Verimliliği Kanunu”nda enerji verimliliği “binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinde düşüşe yol açmadan enerji tüketiminin azaltılması” olarak tanımlanmıştır. Bu kanun ve sonrasında 26 Ekim 2008 tarihinde çıkan “Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde enerji verimliliğinin denetimini ve danışmanlığını yapmak üzere şirketlere yetki belgesi verilmeye başlanmıştır. 5 Aralık 2009da yürürlüğe girecek “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” yeni yapılan binalara hemen, daha önceden yapılmış binalara ise 10 sene içinde enerji kimliği belgesi verilmesini şart koşmuştur. Bu kimlik belgesi binanın TS 825´e göre yapılmış ısı yalıtım hesaplarına göre düzenlenmekte olup, artık binalarımız tıpkı beyaz eşyalarda olduğu gibi A, B, C, D, E, F, G, H, I sınıfı olarak harcadığı enerjiye göre sınıflandırılacaktır.

Isı yalıtımı enerji verimliliğinin sağlanmasında en başta yer alan ve en önemli faktördür. Binanın yapım planlama ve proje esnasında karar verilip sonrasında uygulanacak uygun yalıtım, daha sonrasında gelecek ısıtma soğutma gibi giderlerin de aşağıya çekilmesini sağlayacaktır. Günümüzde daha ucuza mal etme kaygısıyla önem gösterilmeyen, uygulanmayan ya da gerektiği kadar yapılmayan yalıtım, daha sonrasında kullanıcılara pahalıya mal olmakta ve kullandıkları enerjinin yüzde 30´unu boş yere harcamalarına sebep olmaktadır. İyi bir yalıtım güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve bunun gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla birlikte yapılandırıldığında ise sıfır enerji tüketimi olan, kendi kendine yetebilen evler yapılabilmektedir. Yani “binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesi düşürülmeden enerji tüketimi azaltılmaktadır”.

Tükettiğimiz enerjinin yüzde 30´u binalarda kullanılmaktadır. Binalarda kullandığımız enerjinin de yüzde 85´i ısıtma ve soğutmaya gitmektedir. Bu durumda bu tüketimi azaltmak ve enerji verimliliğini sağlamak için iyi bir yalıtıma ihtiyaç duyulmaktadır. İyi yalıtılmış bir binada yüzde 50´nin üzerinde tasarruf sağlanabilmekte ve enerji

boşa tüketilmemektedir. İZODER´in yaptığı araştırmalar sonucunda mevcut binalarda yalıtımın sağlanmasıyla yılda 7 milyar dolar tasarruf potansiyeli mevcuttur.

Enerji verimliliğini desteklemek için yasal zorunluluklar oluşturulmuş, devlet ve bankalar da teşvikler uygulamayı planlamaktadır. Enerjisini verimli kullanmayan binalara 60.000 TL´ye kadar cezalar kesilmesi söz konusudur. Ayrıca yakın zamanda yürürlüğe girecek olan yönetmelikle artık kullanıcılar güneş enerjisi üreterek, ihtiyaç duydukları enerjiyi binalarında tüketip, ihtiyaç fazlasını ise devlete aldıkları fiyatın üzerinde satabileceklerdir.

İSORAST İLE ENERJİ VERİMLİLİÐİ

Ülkemizde yalıtım bir ön yargı olarak her zaman pahalı bir yatırım olarak görülmekte ve TS 825 yönetmeliğine göre hesap yapılan projeler kontrol eksiklerinden dolayı birebir uygulanmamaktadır. Aksine TS 825 yönetmeliğinin izin verdiği minimum yalıtım değerleriyle yapılan bir inşaat, klasik inşaatlardan yatırım bedeli olarak pahalı olsa dahi, işletme giderlerini kısarak çok kısa sürede kendini amorti etmektedir. Ayrıca sürekli artan yakıt fiyatlarıyla bu süre gitgide kısalmaktadır. Isorast ile yapılan bir sistem ise TS 825´in izin verdiği minimum standartlarda yapılan bir bina ile maliyet olarak birebir aynı olmakla beraber, çok daha fazla tasarruf sağlamaktadır. Isorast ile yapılan bir binada 1 birim işletme gideri varken, bu klasik inşaatlarda 1,6-1,7 civarına gelmekte; bu da kullanıcının yüzde 60-70 civarında daha fazla yakıt gideri olmasına yol açmaktadır. Ayrıca Isorast ile entegre edilerek kullanılan güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi sistemler de pasif evler kurulmasına ve binanın kendi kendine yetecek enerji üretmesini sağlamaktadır.

Soğutma sistemine bakıldığında ise Isorast düşük ısı geçirgenliği ve ısı emişi olan pencerelerle beraber kullanıldığında soğutma giderlerinde yüzde 30´a varan tasarruflar sağlamaktadır. Yaz kış beraber düşünüldüğünde ise 4 aylık bir yaz döneminde (haziran-eylül) yüzde 30 tasarruf, 8 aylık bir kış döneminde (ekim-mayıs) yüzde 50 tasarruf; toplamda yüzde 44 oranında bir tasarrufa denk gelmektedir ki bu rakam yenilenebilir enerji sistemlerinin takviyesiyle daha da üst seviyelere taşınmaktadır.

İŞÇİLİK MASRAFLARI AZALIYOR

Isorast´ın uygulama kolaylıkları, binaların yapımında tüketilen primer enerjileri de minimize etmektedir. Modüler sistemin hafifliği ve kolay uygulanabilirliği, aile bireylerinin bile kimseye ihtiyaç duymadan evlerini inşa etmelerini sağlayabilmektedir. Bu aynı zamanda işçilik masraflarını da azaltmaktadır. Modüler sistemin getirdiği bir diğer avantaj da kalıp gereksinimini ortadan kaldırmasıdır. Böylece kalıp kurup sonrasında sökerek zaman kaybının da önüne geçilmektedir çünkü Isorast modüler sistemi öncelikle strafor beton kalıbı görevi görmekte, sonrasında ise ısı ve ses yalıtımı olarak binanın üzerinde bırakılmaktadır.

SONUÇ

Enerji verimliliğinin yüksek önem taşıdığı ve dünyamızdaki enerji kaynaklarının hızla tükenmeye başladığı günümüzde ileri teknoloji ürünlerine daha fazla önem verilmeli ve kullanımının önü açılmalıdır. Isorast bu konudaki ön yargıları kırmak için çalışmalarını sürdürmekle beraber aynı zamanda enerji verimliliği denetim ve danışmanlık firması olmak üzere Elektrik İşleri Etüt İdaresi’ne başvuru yapmış, tüketicileri ve bina yöneticilerini öncelikle bilinçlendirmek ve sonrasında yetkilendirmek üzere yetki belgesi almayı beklemektedir. Bu konudaki yasal zorunluluklar kullanıcılara aktarılacak, bunun yanısıra ısı yalıtımının enerjiyi verimli kullanmak için hangi oranda faydalı olduğu, iyi bir ısı yalıtımının yatırımının aslında normalden fazla olmadığı ve hatta sonrasında işletme giderlerini düşürdüğü örneklerle ve hesaplamalarla gösterilecektir.

Isorast geleceğin teknolojisini bugünden sizlere sunmaktadır, çünkü sonraki nesillere bırakacağımız mirasın değerinin bilincindedir.