Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

İstisnai mimarlık için iklimlendirme teknolojisi

Yeni BMW Dünyası firmanın araçlarını sevk edeceği bir merkezden çok daha fazlasını ifade etmektedir. Tüm araçların güncel serilerinden BMW Dünyası’nda sergilenmektedir. Cam ve çelikten imal edilmiş çift koni yeni binanın en önünde konumlandırılarak binanın stilistik karakteristiğini artırır. BMW Dünyası yaklaşık 25,000 m2’lik bir arazi üzerine kuruludur. Bina en uzun noktasında 180 m’nin üzerine uzanır ve yaklaşık 28 m. yüksekliğe sahiptir. İki katın toplam alanı yaklaşık 73,000 m2’dir. Avangard stil yapının çatısı toplam 15,500 m2’lik alanı kaplar. BMW Dünyası’nın geniş, havadar ve aydınlık alanlara sahip mimari özellikleri temel yükleri karşılaması için radyant ısıtma ve soğutma seçiminin yapılmasını teşvik etmiştir. Hedef tüm BMW Dünyası içinde eşit oda sıcaklığı dağılımına ulaşmaktı, bu yüzden temel yükler 5,000 m2 Uponor endüstriyel yerden ısıtma ve soğutma sistemi ile karşılandı. Endüstriyel panel sistemi ile kullanılacak olan 25 x 2.3 mm PE-Xa-borulara ilaveten, uygulayıcılar bina içindeki ekstrem iklim şartları için zemin altı kollektörleri ve hava perdeleri yerleştirdi. Bu eklentiler yılın tüm zamanında ve tüm binada eşit ve konforlu sıcaklık dağılımı sağlanmasını garanti etti.

Soğuk aylarda, BMW Dünyası’nın zeminine entegre edilen, zemin sıcaklık kontrol sistemi konforlu ve enerji-korunumlu 34 °C besleme sıcaklığı ile hava türbülansı oluşturmadan yumuşak radyant sıcaklık oluşturur.

Sıcak günlerde sistem BMW Dünyası’nın aydınlık, havadar ve geniş alanlarından ısıyı alarak zemini konfor soğukluğunda tutabilmek için 17 °C besleme sıcaklığı ile çalışır. Munih’teki BMW Dünyası’nı ısıtmak için kullanılan ısı, şehir bölge ısı dağıtım şebekesinden sağlanmaktadır. Isının dağılımı BMW’den iç bölgesel ısı dağıtım şebekesi ile sağlanır. Bölgesel ısı BMW Dünyası’na hidrolik olarak ayrılmış ısı değiştirici kullanılarak sekonder bir şebeke vasıtasıyla ulaştırılır.

Radyant soğutma sistemi zemin, duvar veya tavan gibi yüzeylerde kullanır. Uponor Pe-Xa borular içerisinde soğuk suyu sirküle ederek konfor sıcaklıklarını sağlar. Soğutulmuş hava, hava ile nakledilmez, ısı soğuk yüzeyler tarafından emilir. Ekipmanının neredeyse tamamı saklı olduğundan, mimari konsepti artırır ve odalara güzel bir görünüm verir.

Radyan ısıtmada olduğu gibi, akış sıcaklığı ve oda sıcaklığı her zaman birbirine yakındır ve konforlu ve hassas soğutma oluşturur. Pik soğutma yükleri azaltıldığı gibi soğutma enerjisi tüketimi azaltılarak makul enerji faturalarına ulaşılır. Radyan soğutma, ısı pompaları gibi çevre dostu enerji kaynakları ile ideal kombinasyon oluşturur. Bu ısıtma ve soğutmayı tek bir sistemde çözme imkanını verir.

Yeni inşa edilen ya da yenilenen, konut veya ofis binaları için, yerden, tavandan veya duvardan soğutma- Uponor sistem ve ürün çeşitliliği tüm projeler için çözümler sunmaktadır.