Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Kayseri Konutları Kayseri için yeni bir yaşam fikri

Kayseri Ambar Mevkii’nde yer alan proje 290 adet konut ve buna hizmet edecek sosyal ve ticari alanları kapsayan bir kooperatif projesidir. Bu kompleks 6 adet farklı kat sayılarına sahip bloktan oluşur. Güneyde, Kayserililer için adeta deniz ile eş değer olan Erciyes Dağ’ ı yer alır. Bu nedenle yapılar güney cephesinden ve manzaradan maksimum faydalanmak üzere güneye doğru alçalırlar ve birbirlerinin bakış açılarını kesmeyecek biçimde yerleşirler. Aynı zamanda bu yerleşme biçimi ile birlikte yapıların birbirleri ile olan mesafeleri açılır ve ortalarında büyük bir iç bahçe yaratılmış olur. Araç trafiğinden de soyutlanmış bu bahçe korunaklı bir sosyal alan haline gelir. Çocuk oyun alanları, yürüme yolları, oturma alanları, süs havuzları ve dahası bu orta alanda yer alır. Zemin katlarda yer alan ve yapıları birbirine bağlayan havuz ve kreş alanları da bu bahçe ile doğrudan ilişki kurar. Bu sayede bu orta alan yapıların içerisine karışmış olur.

Yapıların girişlerinde okuma odaları, toplantı odaları ve çatı katlarında ise sosyal alanlar düzenlenmiştir. Bu sayede kullanıcıların bir araya gelecekleri birçok arayüz oluşturulmuş olur. Bu bir araya gelişler komşuluk ilişkilerinin zenginleşmesini ve kullanıcıların yaşadıkları alana daha fazla sahip çıkmalarını sağlayacaktır.

Bu projede temel amaç düşük gelir ile kaliteli mekanlar elde etmektir. Bu durum mimarinin şekillenme biçiminin önemini ortaya koyar. Birimlerin bir araya geliş biçimlerinin üzerine gidilmiştir. Tek bir kat planının hiçbir değişiklik geçirmeden sadece ayna tersi edilmesi ile üst üste geldiğinde farklılık yaratabilmesi sağlanmıştır. Bu farklılık hem binanın dışında hem de binanın içerisinde, yani koridorlarında görülmektedir. İç mekandaki bu farklılaşma yapısal iç boşluğu şekillendirmekte ve algısal zenginliği artırmaktadır. Katta balkonlar haricinde binayı çepeçevre dolanan

30 cm genişliğinde açık çıkma yer almaktadır. Bu alan pencere önlerinde duvar kalınlığı ile de birleşerek çıkılabilir bir yer tariflemektedir. Bu sayede her bir mekanın önünde küçük de olsa birer balkon üretildiği söylenebilir. Bu çıkmaların duvarlara denk geldiği yerlerin ise topraklanması sağlanarak bitki yetiştirilecek alanlar üretilmiştir. Bu sayede yapıların cepheleri birer peyzaj elamanı haline gelirler. Üretilen bu alanla birlikte bu çıkmayı çepeçevre saran korkuluklar ve bu korkulukları zaman zaman farklı katlarda birbirine bağlayan demir lamalar da bitkilerin yürüyebileceği bir güzergah tariflemiş olur. 1cm-5cm ebatlarında tasarlanan bu lamalar, bakış açısı daraldıkça dolu bir yüzey etkisine bürünür ve bu sayede yapının algısı bakış açılarına göre farklılık oluşturur.