Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Murat Arif Suyabatmaz; Projeleri

GÜNEŞLİ KULE

Yapının proje alanındaki düzlük alana yerleştirilmesiyle geri kalan eğimli kısım kademeli bir peyzaj olarak tasarlanmıştır. 23 kattan oluşan ofis bloğu, altında uzanan yaklaşık 2500 m2´lik tek katlı ticari bölüm ile peyzajın içerisine yerleşir. Ofis mekanları önlerinde yer alacak bahçeler ile birlikte tasarlanmıştır. Bu sayede yapı zeminde oluşturduğu yeşil alanı, katlara yerleştirdiği bahçelerle üst kotlarda da üretmeye devam etmektedir. Kare planlı bu kulenin ortasında yer alan şaftın etrafına yerleşen ofis mekanları tasarlanan bahçelerin katlarda dilendiği yerde oluşmasını sağlamıştır. Bu esneklikle bina, oluşturulan boşluklarla birlikte tasarlanabilmiş ve farklı kat yüksekliklerine sahip boşlukların (bahçelerin) dolulukla kurduğu bu kompozisyon elde edilmiştir. Yapının dışarısına geçirilmiş ikinci cephe ile de bu doluluk- boşluk sınırlandırılmış ve boşluklar ikincil mekanlar haline gelmişlerdir. Çift cephe sisteminin kullanılması ile yapıda ciddi anlamda enerji tasarrufu sağlanmıştır.

Mimari Proje:

SUYABATMAZ MİMARLIK –

ARİF SUYABATMAZ, HAKAN DEMİREL

Proje ekibi:

MUSTAFA UZMAN, ORHUN ÜLGEN

Proje yeri: GÜNEŞLİ, İSTANBUL

İşveren: MAR YAPI

Tasarım Tarihi: 2009

İnşaat Alanı: 35.000 m2

EKO PARK İSTANBUL

Eko Park İstanbul, yeşil binalara verilen LEED Sertifikasını almayı hedefleyen bir projedir. Dışarıdan 6 adet yüksek yapı olarak algılanan proje, içerisinde bulunduğunuzda ise farklı yüksekliklere sahip tek bir kitle olduğunu ortaya koyar. Yapı farklı metrekarelere sahip ofis katlarından ve alışveriş bölümlerinden oluşmaktadır. Kot farkına yerleşen alışveriş ve yeme-içme alanları oluşturulan kademeli peyzajın tam da göbeğinde yer edinir. Bütün projenin algılandığı bu noktada yerden türeyen yapı, yukarı doğru tırmanmış halini sergiler. Ofis mekanları ise peyzajı kuş bakışı algılar ve 16. kattan bile bu peyzaja dahil olma imkanı sağlar. Mekanların yukarı kotlara çıkıldıkça geri çekilmeleri gök yüzünün algılanmasını sağlar ve yapının ölçeğini hafifletir. Arkasına aldığı gökyüzü ile bir peyzaj elemanının yükselişini ortaya koyar. Tıpkı peyzaj yerden yükselmiş ve aralarına yaşama mekanları almış gibidir. Bu sayede proje, peyzajı sadece üzerine basılan bir öğe olmaktan çıkarıp içerisinde yaşama alanları bulduğumuz bir hale taşır.

Mimari Proje:

SUYABATMAZ MİMARLIK –

ARİF SUYABATMAZ, HAKAN DEMİREL

Proje ekibi:

EDA YAZKURT, ORHUN ÜLGEN

Proje yeri: GÜNEŞLİ, İSTANBUL

İşveren: MAR YAPI

Tasarım Tarihi: 2008

İnşaat Alanı: 100.000 m2

GÜNEŞLİ KONUTLAR

Proje alanının iki ucu arasında 20 metrelik homojen bir kot farklılığı bulunmaktadır. Yapılar bu kot farklılığına aynı homojenlikte kademelenme yaratarak yerleşirler. Oluşturulan kademelenme ile yapılara 6 metre uzunluğundaki köprüler ile ulaşılmaktadır. Bu köprüler farklı kotlardaki peyzaj örüntüsünü birbirine bağlarken altından geçen araç trafiği ile üzerinden geçen yaya trafiğini de birbirinden koparmış olurlar. Bu sayede alanın tümü kullanılabilir peyzaj alanı olarak elde edilmiş olur. Yapı kendi içinde de kademelenme yaratarak dairelerin görüş açılarını kesmez, aynı zamanda oluşan kademelenme ile teraslalara sahip daireler oluşturur. Taşıyıcı sistem kurgusu ve plan şemasıyla farklı daire tiplerinin bir araya gelebileceği esnek bir planlama imkanı sağlamaktadır. Bu sayede pazarlama aşamasında küçük revizyonlar ile proje dilenen daire dağılımına dönüşebilecektir.

Mimari Proje:

SUYABATMAZ MİMARLIK –

ARİF SUYABATMAZ, HAKAN DEMİREL

Proje ekibi: MUSTAFA UZMAN

Proje yeri: GÜNEŞLİ, İSTANBUL

İşveren: MAR YAPI – DOST İNŞAAT

Tasarım Tarihi: 2009

İnşaat Alanı: 45.000 m2

BEYOÐLU SAHNESİ

İstanbul’un en eski tarihsel merkezlerinden biri olan

Beyoğlu-Pera bölgesinde, çevresi tarihi doku ile sarılmış Şişhane meydanında tanımlanan proje alanı, İstanbul’un kültürel açıdan en yoğun bölgelerinden biridir. Yollar, onları çevreleyen küçük birimler ve aralarında oluşturdukları tesadüfi boşluklar ile oluşmuştur bu çevre doku. İçerisine bu büyüklükte bir yapının yerleşmesi sürecinde ise bu yapının işlevinin getirdiği programsal ilişkilerin işleyişinden önce, tanımladığı alan ile çevre arasında kuracağı ilişkinin önemi üzerinde durulmuştur. Bu durum var olan bu yapı yoğunluğunun tersi olarak bir boşluğu tariflemektedir. Tasarım, çevrenin oluşturulacak boşluk ile, bu boşluğun da tasarlanacak yapı ile kurduğu ilişkiye odaklanmaktadır. Tüm çevre ile bağını kuran bu boşluk, alanın tariflenen yapısal bölümlerine doğru da akmaktadır. Kendi kütleleriyle var olan yapısal bölümler geçirgen bir arayüz olarak yerleşen bir tül ile örtülmüştür. Bu şekilde yapının çeperi bir sınır değil bir bağlayıcı olmaktadır. Sahne yapının merkezinde yer alarak etrafında oluşturduğu boşluk ile dış mekana daha da yaklaşır. Yapının dış mekan ile oluşturduğu doluluk-boşluk ilişkisi içeride ikinci kez devam ederek kullanıcının kenti algılamasını sağlar. Yapının giriş ve fuaye bölümleri farklı kotlarda düzenlenerek Haliç’e kadar uzanması hedeflenmiştir.

Mimari Proje:

SUYABATMAZ MİMARLIK –

ARİF SUYABATMAZ, HAKAN DEMİREL

Proje ekibi:

EDA YAZKURT, ORHUN ÜLGEN

Proje yeri: BEYOÐLU, İSTANBUL

İşveren:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Tasarım Tarihi: 2008

İnşaat Alanı: 10.000 m2