Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Tuğla ile uzun ömürlü yapılar

Pişmiş kil (Tuğla) günümüzden 10-15 bin yıl önce insanlığın günlük hayatına girmiş ve insanlığa hizmet eden en uzun ömürlü yapı malzemesidir. Geçmişten bugüne günün gereklerine ve teknolojik gelişmelere göre birçok çeşitlilik göstermesine rağmen, içeriğini değiştirmeden, insan sağlığına zarar vermeyen, dekoratif, doğa dostu ve doğal etkenlere en çok dayanan yapı malzemelerinden biridir.

Pişmiş kilin (Tuğlanın) önemini ve özelliğini halen günümüze kadar gelmiş tarihsel yapıların içinde veya bütününü kapsamış şekilde görmekteyiz. İnsanoğlu tuğlayı doğadan kolay elde edilen bir yapı malzemesi olmasından dolayı her dönemde tercih etmiştir. Elde edilen ürün neticesinde kilin ve suyun karışımından elde edilen çamurun, şekillendirilip kurutulduktan sonra pişirilmesinden meydana gelir. Dünya yapı endüstrisinin başlangıcı da zaten tuğla şekillendirme ve pişirme sanatının geliştirilmesiyle meydana gelmiştir.

Tuğlayı oluşturan genel kraterleri terk etmeden, insan sağlığına zarar vermeden, doğal afetlere dayanıklı olacak şekilde sağlam, bakteri ve mikrop oluşumlara izin vermeyen, yağmur ve bağıl nem gibi çevresel etkenlerden yapıları koruyan, insanların yapılarında enerji sarfiyatlarını en aza indirecek şekilde üretmek biz tuğla üreticilerinin en önde gelen hedeflerindendir.

Günümüzde nüfus artışı ve yoğun göç nedeni ile kentlerde değişim süreci baş göstermiştir. Kentlerin tarım arazilerine de doğal kaynaklara da zarar vermeden yeniden yapılandırılması şart olmuştur. Bu nedenle yapılar kent merkezlerinden kenar yaşam bölgelerine doğru inşa edilmeye başlamıştır. Bu yoğunluğa karşı tuğla üreticileri de ihtiyaçlara göre endüstriyel tasarımlar yapmışlar ve ihtiyacı karşılayacak ürünleri üretmişlerdir.

Bugün tuğla üreticileri yapılara uygun hafif, basınca dayanımı yüksek, ısıl etkenlik değeri düşük ürünler üretme yarışı içerisindedir. Bu yarış neticesinde elde edilen ürünler dünya standartlarında tuğla üretilmesine ve bununla beraber binalarda enerji verimliği yönetmeliğine uygun, depreme dayanıklı mamullerin üretilmesine sebep olmaktadır. Ülkemizde yapısal olarak teknoloji ve Ar-Ge´lerini geliştirerek her amaca uygun çeşitli tuğla ürünleri piyasaya arz edilerek diğer alternatif ürünlerin üzerinde pazarda yer bulabilmektedir. Asmolen tavan tuğlalarından, duvar malzemelerine, dış ve iç kaplamadan bahçe ve çatı sistemlerine kadar tuğla, her zaman her yerde kullanılmıştır.