Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Botaş LNG HES

Proje Adı: Botaş LNG HES

Proje Tipi: Hidro Elektrik Santrali

Proje Adresi: Botaş LNG İşletme Müdürlüğü / Marmara Ereğlisi / Tekirdağ

Havza Adı: Marmara

Ortalama Debi: 2.30

Proje Debisi: 3.20

Müteahhit Firma:

BOTAŞ LNG İşletme Müdürlüğü

Tel/Fax: 0 282 611 57 00

0 282 613 02 58

Sekonder Enerji (Gwh): 1064

Toplam Enerji (Gwh): 3.053

Yatırım Bedeli: 1.368.280 dolar

Yıllık Gelir: 54.452 dolar (DSİ)

305.300 dolar (Güncel Satış)

Yıllık Gider: 146.158 dolar (DSİ)

Net Fayda: 8.294 dolar (DSİ)

150.850 dolar (Güncel Satış)

İnşaat Süresi: 1 yıl

Proje Detayları:

Tekirdağ İli Marmara Bölgesi, M.Ereğlisi ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. BOTAŞ LNG HES, BOTAŞ LNG İşletme Terminalinde denizden pompayla alınarak soğutma suyu olarak kullanılan ve daha sonra tekrardan Marmara denizine bırakılan sulardan enerji elde etmek amacıyla planlanmıştır. Projenin amacı yalnızca enerji üretimi olup, sulama ve taşkın kontrolü hususlarında inceleme, araştırma ve geliştirme yapılmamıştır. Soğutma suyu olarak kullanılan sular tekrardan denize deşarj edilirken 17 metrelik bir düşüden mevcut bir cebri boru vasıtasıyla düşürülerek denize bırakılmaktadır. Soğutma suyu olarak kullanılan sular denize bırakılmadan önce bir yükleme havuzunda dinlendirildikten sonra 29 metrelik bir cebri boru vasıtasıyla santral binasına iletilir oradan da 1 adet kaplan türbin vasıtasıyla türbinlenerek enerji üretilmektedir. Proje alanı tesislerine BOTAŞ LNG İşletme Terminalinin tesis içi mevcut yolları ile ulaşmak mümkündür. BOTAŞ LNG HES’de üretilen enerji 500 kVA (0.66 / 33 kV) gücündeki trafo çıkışlarında düzenlenecek şalt panoları üzerinden iletilecektir. Şalt odası ana trafo çıkış panosu, ölçüm panoları, iç ihtiyaç panosu ve fider çıkış panosunu barındıracak şekilde düşünülmüştür. Şalt odası panolarının ekonomik ve pratik şartlar göz önünde bulundurularak metal muhafazalı tip olması düşünülmektedir.