Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “Model bir kent olacağız…”

Çarpık yapılaşmanın önüne geçeceklerini söyleyen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, konutta modern yapı dönüşümünü önemsediklerini vurguluyor. Poyraz, “Çekmeköy İstanbulumuzun önemli bir çekim merkezi olacaktır” diyor. Ahmet Poyraz ile Çekmeköy´deki yapılaşmayı, belediyenin faaliyetlerini, özel sektöre sağlanan kolaylıkları ve kent planlamasına dönük çalışmalarını konuştuk.

Çekmeköy konut, endüstriyel tesis, AVM ve diğer yapılar açısından kategorik olarak incelendiğinde önümüzdeki 5 yıllık sürece nasıl giriyor?

Ahmet Poyraz: Önümüzdeki 5 yılda Çekmeköy konutta yükselen bir değer olmaya devam edecektir. Çekmeköy Belediyesi olarak modern kent bilinci çerçevesinde girişimcilerin yapacakları projelerinde bu süreci destekleyecek plan ve programlarımızla altyapımızı hazırlamış durumdayız. Biz belediye olarak konut yapılaşmalarında orman, doğa, toprak ve çevre uyumunu korumaya özen göstermekteyiz. Bu perspektifte hareket eden projelerin bölgemizde yoğunlaşmasını görmekten haz duyuyoruz. Bölgemizdeki konut yapılaşmalarında düşük ve orta yoğunluktaki projeler ön plana çıkmaktadır. Belediye olarak bizler de bu projeleri desteklemekteyiz. Maalesef bölgemizde geçmişte yapılmış çarpık yapılaşmalar da bulunmaktadır. Konuttaki modern yapı dönüşümünü önemsiyoruz. Çarpık yapılaşmaların dönüşümünü sağlayacak imar planlarımızın uygulamasıyla bu sorunu da halletmiş olacağız.

Endüstriyel tesislerin, oluşumunda bölgemizdeki çevre, orman ve içme suyu havzaları göz önünde bulundurularak minimize edilmesi yönünde planlamalar yapılmaktadır. İstanbul metropolitan planlarında bölgemizde endüstriyel yapılaşma hedeflenmemektedir.

AVM’lerle ilgili olarak da çevre, ulaşım ve bölgesel ihtiyaç göz önünde bulundurarak çözümler içeren projeler önceliğimizdir. İlçemizin ihtiyacının üzerinde AVM’lerin yoğun olduğu bir kent olması trafik çözümlerini de olumsuz etkilemektedir. Bölgenin ihtiyacını karşılayacak kadar AVM planlamaktayız.

Yapılaşmayla demografik denge arasında nasıl bir ilişki var? Ulaşım ve Arsa üretiminde yapılan özel çalışmalar var mı?

Çekmeköy’de ilçe olma sürecinde her geçen gün model kent bilincinin ön plana çıktığını, demografik yapının da buna paralel geliştiğini görmekteyiz. Metronun planlaması, 1,2 ve planlama sürecindeki 3. Köprü yolunun da bölgemizi etkilemesi ulaşım konusunda ciddi rahatlama sağlayacaktır. Şile yolu güzergahının genişletilmesi ve ilçe içinde vizyon caddelerin oluşturulması bölgenin ulaşım konusundaki sıkıntılarını minimize edecektir. Bahsettiğimiz bu çalışmalar, ulaşım master planına uygun olarak yürütülmektedir. Arsa üretimi konusundaki çalışmalarımız nazım imar planlarımızı ve uygulama imar planlarımızı tamamlayarak artan nüfusu ikame edecek şekilde devam etmektedir.

İlçemizde konut yapılaşması önemli ölçüde arz ve talep dengesi sürdürülebilirliğini devam ettirmektedir. Öyle ki komşu ilçelerimizdeki inşaat firmaları, konutları pazarlarken Çekmeköy bölgesinde satılık konut diye yazılı ve görsel, ulusal

basında pazarlama tekniği olarak kullanmaktadır. Bu

durum gösteriyor ki Çekmeköy İstanbulumuzun önemli bir çekim merkezi olduğunu ortaya koymaktadır.

İlçemizde özel eğitim kurumlarının yatırımlarını hızlandırması ve birçoğunun da okul yeri arayışı içinde olması bizleri sevindirmektedir. Özel sağlık kurumları, üniversiteler ve birçok özel kurumlar Çekmeköyümüzü takip etmekte ve ilçemize gelmek için planlar yapmaktadır.

Yapılarda sürdürülebilirlik ve yapı denetimi açısından ne gibi çalışmalar

yapıyorsunuz?

Çekmeköyümüz de yapı kontrol müdürlüğünün kadrosunu profesyonel çalışanlarla genişlettik. Sıkı denetimlerle yapıların mimari projelerine uygun inşaatlar yapılmasını sağlamaktayız. İnşaatlarda malzeme ve detay konusunda da kontrollü çalışmalarımız devam etmektedir.

Özel sektörle beraber yürüttüğünüz faaliyetler nelerdir? Özel sektöre dönük kolaylıklardan bahseder misiniz?

İlçemizin modern kent dönüşümünde ve gelişiminde özel sektör yatırımlarının önemli olduğuna inanıyoruz. Çekmeköy Belediyesi’nin kaynaklarıyla kentimizin altyapı, ulaşım vb. yatırımlarımızı planlı bir şekilde yürütmekteyiz.

Özel sektörün bölgemizde yatırım yapabilmesi için imar planlarımızı tamamlama çalışmalarımız devam etmektedir. Bölgemizin gelişmesine paralel yatırımcıların hedefledikleri yapıların fonksiyonlarını planlarımıza işliyoruz. İlçemiz, özel sektörün ilgisini çekmekte, bizler de belediye olarak bu durumu önemsemekteyiz. Özel sektörün belediyemize önerdiği projelerin hukuki altyapılarını tamamlayarak ivedi bir şekilde yatırımcılarımızın enerjisini, zamanını harcatmadan ruhsatlarını kendilerine veriyoruz, işlemlerini sonuçlandırıyoruz.

Çekmeköy Belediyesi ailesi olarak yatırımcının yanında yer almayı önemsiyoruz. Belediyemizin bütün birimleriyle hedefimiz, Çekmeköyümüzün sağlıklı gelişiminin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.

Bölgemizde modern, projeleri iyi çözülmüş, sağlıklı projeler uygulanırken bizler de özel sektörün bu çalışmalarına paralel olarak caddelerimizin, sokaklarımızın altyapı ve asfaltlarını tamamlıyoruz; parklarını ve yeşil alanlarını tamamlama gayreti içinde oluyoruz.

Kent planlamasında neler yapıldı? Kentsel dönüşüme dönük ne gibi çalışmalar yapılıyor?

Kentimizin planlamasını etaplar halinde tamamlayacağız. Çekmeköy’de planlı alanlarımızın yanında plansız alanlarımız da mevcut. Alemdağ, Nişantepe, Ömerli mahallelerimiz ile Sırapınar, Hüseyinli, Koçullu köylerimizin planlama çalışmaları devam etmektedir.

İlçemizin planlama stratejisini belirlerken Çekmeköyümüzün özel sektör ve İstanbullular tarafından tercih edilmesinin ana etkenlerinden olan düşük yoğunluklu konut gelişimi, çevre ve doğa uyumunun gözetilmesi, ekolojik uyumunu sağlayan planlama kararları bizim hassasiyetimizdir.

Köylerimizi planlarken köyün tarihi, sosyal, kültürel ve ekonomik durumunu koruyan planlar yapmaktayız. Kentsel dönüşüm konusunda TOKİ ve GYO’nun ilçemizde projeleri mevcuttur. Nişantepe mahallemizde yaklaşık 1300 dairelik ruhsat taleplerini sonuçlandırdık, yapı ruhsatlarını verdik.

İlçemizde geçmişte yapılan yapı stoku ciddi boyutta olmasa da mevcut olduğunu görmekteyiz. Kısmi kaçak yapıların mevcut olduğu ilçemizdeki bölgelerde, dönüşümün gelecek yıllarda hemşerilerimin kendi istekleri ile oluşacağına inanıyorum. Bizler belediye olarak kentsel dönüşümün altyapısını yani imar planlarımızı hazırlamış durumdayız. Bu durum kaçak yapısı olan hemşerilerimin menfaatine olmuştur. Şöyle ki kaçak yapılarda metrekare satış fiyatları arsa payıyla beraber, reel değerleri yani yapılarda ki metrekare satış fiyatlarının takibi, dörtte bir fiyatı düzeyinde olduğu için hemşerilerimiz bu dönüşümü özel sektör eliyle kendi istekleriyle yapacaklardır. Bu durumu realize edecek altyapımızı belediye olarak hazırlamış durumdayız.

2009 ve 2010 yılında öne çıkan projeleriniz neler olacak?

2009 ve 2010 yılında Çekmeköyümüzde önemli projeleri tamamlamayı hedefledik. Çekmeköy Belediyesi hizmet binamızın temelini attık, inşaatımız hızla devam etmektedir. 2010 yılı sonunda, Çekmeköylü hemşerilerimize bu yeni binamızda hizmet vermeyi hedeflemekteyiz.

Belediye hizmet binamız, yaklaşık 15.000 m2 kapalı alana sahip, modern mimari tasarıma uygun bir projedir. Belediye hizmet binamızın tasarım aşamasında; doğa, çevre uyumu göz önün de bulundurularak hazırlanmıştır. Hizmet binamız çok fonksiyonlu olarak tasarlanmıştır.

Sağlık, eğitim, kültür alanında da önemli projelerimizi tamamlamayı hedefliyoruz. 2010 yılı sonuna kadar ilçemizde üç adet Kültür Merkezi, iki adet Bilgi Evi ve Anaokulu, iki mahallemize de Sağlık Ocağı yapmayı planlamaktayız. Bu saydıklarımızın bir kısmının inşaatları tamamlanmak üzere bir kısmı da proje aşaması devam etmektedir. Bunun yanında bölgemizde kamu yatırımlarının gelmesini sağlayacak, ilköğretim arsaları, lise arsaları, sağlık ocağı arsaları, spor kompleksi yapılabilmesi için arsaların ilgili kamu kurumlarına tahsis edip yatırımların daha hızlı ilçemize gelmesini sağlayacağız.

Kent bilgi sistemini 2010 yılında tamamlıyoruz. Böylece Çekmeköylü hemşerilerimize daha etkin ve daha verimli hizmet vereceğiz.

Bölgemizde İstanbul Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılması planlanan Çavuşbaşı Caddesi ve Nişantepe’deki caddemizin prestij cadde olarak imalatı bitirilip hizmete açılacaktır. İlçemizde orta ve büyük ölçekte parklar yaptık ve yapıyoruz. 2010 yılının sonuna kadar ilçemizdeki imar planlarımızı tamamlamak hedeflerimiz arasındadır.