Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Enerji tasarrufunda cam

Küresel ısınma gerçeği ile birlikte, enerji tasarrufu ve çevre koruma dünya gündemindeki öncelikli konular arasına girmiştir. Dünyada enerji tüketiminin yüzde 20-45’i binalarda gerçekleşmektedir. Binalardaki ısı kayıplarının yaklaşık yüzde 30’u ise yalıtımsız pencerelerden kaynaklanmaktadır. Pencere camlarının, tek cam olarak kullanılması durumunda, güneşin ışığından ve ısısından yararlanılabilmekte, ancak kışın bina içinden dışarıya önemli boyutta ısı kaçışı olmaktadır.

PENCERELERDE ÇİFT CAM KULLANILMALI

Camla ısı yalıtımı sağlamak için pencerelerde tek cam yerine çift cam (yalıtım camı) kullanılmalıdır. Çift cam ünitelerinde yalıtımı sağlayan iki cam arasındaki hava boşluğudur. Trakya Cam’ın her iki camı da renksiz düz cam olan standart çift camı Isıcam Klasik®, ısı kayıplarını tek cama göre yüzde 50 azaltmaktadır.

CAMLA DAHA ETKİN ISI YALITIMI

Camla daha etkin ısı yalıtımı ve dolayısıyla enerji tasarrufu sağlamak amacıyla Trakya Cam’da ve dünyada cam teknolojisinde yapılan yoğun çalışmalar sonucu Low-E kaplamalı camlar geliştirilmiştir. Trakya Cam, Low-E kaplamalı camların kullanıldığı yeni nesil yalıtım camı ünitelerini, Isıcam Sinerji® ve Isıcam Konfor® markalarıyla pazarlamaktadır.

Isıcam Sinerji®, ısı kontrol özelliği sayesinde ısı kayıplarını standart çift cama göre yüzde 50 azaltmaktadır. Böylece ısınmak için harcanan enerji azaltılarak yakıt masraflarından tasarruf sağlanmaktadır. Isıcam Sinerji® güneş ısısından maksimum oranda yararlanırken güneş ışığından ödün vermez. Standart çift cam yerine Isıcam Sinerji® kullanılması durumunda yapılan ek harcama sağlanan enerji tasarrufu ile 1-2 yılda geri döner.

Isıcam Konfor® ise ısı kontrol özelliğine ek olarak, güneş kontrol özelliğine de sahiptir. Isı kaybını standart çift cama göre yüzde 50, güneş ısısını yüzde 40 azaltarak kışın yakıt, yazın da klima masraflarından tasarruf sağlamaktadır. Standart çift cam yerine Isıcam Konfor® kullanılması durumunda, yapılan ilave harcama, yatırım maliyetinden ve enerji harcamasından sağlayanan tasarruf ile 1-2 yılda geri döner.

Sadece ısıtılan konutlarda Isıcam Sinerji®’nin, hem ısıtılan hem de soğutulan konutlarda ise Isıcam Konfor®’un kullanılması önerilmektedir.

Isıcam Sinerji® ve Isıcam Konfor®, diğer yalıtım malzemelerinden farklı olarak, enerji tasarrufunu, temel yaşam kaynağımız olan güneş ışığını engellemeden gerçekleştirmektedir.

3 MİLYAR DOLARLIK ENERJİ TASARRUFU

Dünyada enerji tasarrufu sağlayan ürünler ve uygulamalar global politikalar, yerel kanun, yönetmelik ve teşviklerle desteklenmektedir. Ülkemizde Low-E kaplamalı camların kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı ve buna uygun şekilde revize edilen Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği mevcuttur. Ancak enerji tasarrufu sağlayan Low-E kaplamalı camların yaygınlaştırılması için yönetmeliklere ilave olarak;

+ denetleme mekanizmalarının etkin şekilde uygulanması ve

+ teşvik sistemlerinin oluşturulması (düşük faizli tüketici kredisi ve KDV oranının %18’den %1’e düşürülmesi gibi)

gerekmektedir.

Binalarda Isıcam Sinerji® veya Isıcam Konfor® kullanılması durumunda, oluşacak bireysel tasarruflarla ülke genelinde her yıl 3 milyar dolarlık enerji tasarrufu sağlama imkanı bulunmaktadır.