Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs 3. Yurt Kompleksi – TeCe Mimarlık Kıbrıs´a bir yurt kompleksi

Yeni yurtlar kompleksi, inşa edileceği alanda oluşmuş mevcut yapılaşmayı dikkate alan ve kampusun güney kanadında oluşmuş promenad akslarının sürekliliğini pekiştiren bir yaklaşımı ilke edindi. Bu bağlamda güney meydanı ile başlayan ve 2. yurt kompleksine ait blokların arasından geçen yaya aksının sürekliliğini sağlamak hedeflendi. Topografyanın sağladığı olanaklar birbirine paralel bloklar arasında oluşturulan bir iç sokağın kurgulanmasını sağladı. Öğrencilerin aktif şekilde kullanacağı bu sokak sayesinde mikroklimatik açıdan gerekli konfor şartları elde edildi. İklimin ve coğrafyanın gerektirdiği sürekli gölgeli alanlar içinde bir yaşam kurgulandı. Batıdan doğu yönüne uzanan promenad, açık spor alanlarının bulunduğu noktada bir alt meydan ve seyir locası ile bağlandı.

3. yurt kompleksinin ana girişi doğrudan +132 kotundaki mevcut yol güzergahından gelen bir platform ile sağlandı. Giriş platformunun aksı Güzelyurt Ovasına açılan vistalar sunan giriş holü ile bütünleşti. Giriş holünün farklı kotları birbirine bağlayan, zengin bir iç mekan kurgusuna sahip olmasına özen gösterildi. Ana giriş holü yapı içinde kız-erkek kanatlarının ayrımını sağlayan bir mafsal haline getirildi.

Tasarımın bütününde mevcut altyapının korunması ve ek maliyetler çıkarılmaması bir ilke kararı olarak benimsendi ve tüm vaziyet planı kararlarlarında ana kriterlerden biri oldu. Böylelikle yapıların ilk bakışta algılanan bir lineer plan şemasına sahip, eğime paralel bloklar haline gelmesi ayrı bir anlam kazandı.

Yurt odaları, derinliği az, ekonomik birimler halinde çözüldü. Bu sayede bina et kalınlığı azaltıldı ve mevcut altyapıya dokunmadan yerleşebilmek mümkün hale geldi. Her oda Güzelyurt Ovası, iç sokak, kuzeydeki kampus blokları gibi farklı yönlere bakan birimler haline geldi. Bloklar içinde hem gerekli düzeyde bir mahremiyet sağlandı hem de gereksinim duyulacak sosyal etkileşim ve çalışma mekanları yaratıldı.

Cephelerde özellikle doğrudan güneye bakan yönde düzenlenen betonarme prekast elemanların güneş kontrolünü sağladığı, aynı zamanda bu elemanların yapının kimliği haline geldiği bir dil oluştu. Blok bitişlerindeki sağır yüzeylerde az miktarda andezit, kalan cephelerde mantolama sistemine gidildi. Cephe prekastları gerekli yüzeylerde devreye giridiler. Böylelikle hem ekonomik hem de güçlü bir mimari ifadenin oluşması amaçlandı. Yeni yurt binaları bir yandan daha önce inşa edilmiş komşu yapıların dili ile bir diyaloğa girdiler, bir yandan da kendi kimliklerini ortaya koyan bir tavrı sergilediler.

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPÜSÜ 3. YURTLAR KOMPLEKSİ

Tasarım Ekibi:

Cem İlhan – Tülin Hadi

Proje Mimarları:

Keriman Afyonlu, Türkan Kahveci, Aydoğan Özsoy, Şefika Güner

İşveren: ODTÜ Yönetim Kurulu Başkanlığı

Yer: Güzelyurt, Kıbrıs

Hizmet Kapsamı:

Mimari Tasarım, Peyzaj

İnşaat Alanı: 15.000 m2

Proje Tarihi: 2007

Yapım Tarihi: 2008-2009 (devam ediyor)

Ödüller: Davetli Yarışma, 1. Ödül