Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Still İstanbul Konutları – TeCe Mimarlık Kurtköy´de toplu konut anlayışı değişiyor…

Proje İstanbul’un hızlı bir şekilde yapılaşan beldelerinden birisi olan Kurtköy’de planlandı. Artık kanıksanmış bir yaklaşım olan ayrık blok nizam tip blokları tekrar etmemek bir ilke olarak kabul edildi. Türkiye’de farklı yapılaşma formatlarının daha çok hayata geçirilebildiği son dönem uygulamaları, toplu konut üretiminde bildik normların dışına çıkılabileceğini ve kabul görebildiğini gösteriyor. Kurtköy’de inşa edilecek bu yerleşimde de yaygın toplu konut uygulamalarını yeniden üretmemeyi hedefleyen bir yaklaşım benimsendi.

133 adet konut ünitesinden oluşan yoğun program iki kitle halinde çözüldü. Konut bloklarının yer aldığı parselin eğimi, dar ve uzun geometrisi ve cadde ile kurduğu ilişki tasarımı şekillendiren ana unsurlar haline geldi. Söz konusu bloklar sırtlarını parsel çeperine yasladılar. Blok girişleri de bu çeperde yer alan açık otopark zonlarından alındı. Böylelikle arsanın geri kalan kısmı, rahatça düzenlenebilir ferah açık alanlar haline geldi.

100 metreyi aşan A blok kitlesi zeminde yer yer boşaltıldı. Bloğun bu şekilde kesintiye uğratılması otopark

ve avlu yönlerindeki yaya akışını kolaylaştıran bir çözüm sundu. 2 kat yüksekliğindeki bu geçitler yapının karakteristik bir öğesi haline geldiler. Blok yer yer alçaltılarak üst kotta teraslar oluşturuldu. Kitleler en üst katlarda birbirlerinden ayrılarak buralarda tüm kat maliklerinin kullanımına açık ortak teras mekanları oluşturuldu.

Bu tip toplu konut uygulamalarındaki temel beklenti olan dairelerin tipleştirilmesi sürecinde olabildiğince değişken daire tipolojileri yaratıldı. Ancak bu değişkenliğin belli bir rasyonelliğe de sahip olması istendi. Sonuçta farklı kat düzlemlerinde değişken daire tipleri oluştu. Verilen program çerçevesinde belirlenen daire tiplerinin dağılımları aynı blok içinde gerçekleştirildi. Böylece 1+1, 2+1 ve 3+1 tip daireler kompakt bir kitlenin hem plan düzleminde hem de farklı katlarında yer aldılar. Konutların yaşama ve uyuma mekanları net bir şekilde ayrıldı. Tüm yaşama mekanları ortadaki rekreatif buluşma mekanlarına bakarken uyuma mekanları arka cephelerde düzenlendi.

STİLL İSTANBUL

Tasarım Ekibi: Cem İlhan – Tülin Hadi

Proje Mimarları: Şefika Güner, Ayşegül Akgül,Gülnaz Güzeloğlu

İşveren: Yeşilyurt İnşaat

Yer: Kurtköy, İstanbul

Hizmet Kapsamı: Mimari Tasarım, Peyzaj

İnşaat Alanı: 18.000 m2

Proje Tarihi: 2007

Yapım Tarihi: 2009

Ödüller: Altın Proje Konut Ödülü