Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Kent için inovatif bir yaklaşım…

İstanbul genelinde konutlar ağırlıklı olarak kat mülkiyeti yasası ile tanımlanarak bahçeli evlerin yerine ‘kat karşılığı inşaat’ olarak yapılan betonarme, çok daireli, çok sahipli apartman yapıları ile adedi 1.000.000 civarında tahmin edilen bir kısmı betonarme bir veya birkaç katlı gecekondulardan oluşmaktadır.

İlkel ve depreme korumasız bir doku oluşturan gecekonduların tümüyle temizlenmesi gerekmektedir. Toplam apartman daire adedi ise 2.000.000 civarındadır. Bunların da yaklaşık yarısı ömrünü tamamladığından ve depremde güvenli olmadığından yenilenmesi gereklidir. Özetle, İstanbul’un eski ve/veya illegal konut stokunu yenilemek için kısa sürede 2.000.000 ünite konut ünitesi üretmemiz gerekmektedir.

Deprem riskini biliyoruz, tedirginiz. Canımız, malımız risk; ülke tehdit altında. Yerel ve merkezi yönetim, laf, proje, rapor, tatbikat, inceleme gibi esasen çok önceden yapılması gereken hususlar dışında eski apartmanların oluşturduğu korumasız yapı stoğuna yönelik direkt çözüm getiremiyor.

Proje 3G (kentlerimiz, genç, güzel, güvenli) otofinans bir stratejidir. Çok malikli apartmanlarda güçlendirme teknik, ekonomik, hukuki ve pratik açılardan tercih edilememektedir. Ancak maliklerin müteahhitlere para vererek apartmanlarını yenileme olanakları olmadığı gibi, mevcut yapıları imar hakkını doldurmuş olduğundan yeni yapılacak binada yapımcıya yapım masrafları ve müteahhitlik karını karşılaması için dükkan veya daire de verememektedir. Yapılar yeniden inşa edilememekte, betonarme tabutlar gibi beklemektedir.

Müteahhitler eliyle binalarını yıkıp zemin etütleriyle beraber yeni deprem yönetmeliğine göre inşa etmek, altına garaj ve sığınak koymak, ısı yönetmeliğine uymak, çevreci bina (az enerji, az karbon salınımı) şartlarını yerine getirmek kaydıyla eski deprem yönetmeliğine göre yapılmış betonarme apartmanlara bölgesine göre 1-2 kat ilave imar hakkı verelim. İlave imar

hakkının getirdiği imkân ile İstanbul parsel parsel kendi kendini yenileyecek, eski binalar yıkılıp müteahhitler tarafından yenileri yapılacaktır.

Yollar araçlardan temizlenecek, itfaiye, ambulans sıkışıp kalmayacaktır. Yeni binalar ile çevremize çeki düzen gelecek, enerji ve kaynak tasarrufu sağlanacaktır. Milli servete katkısı bulunan bir projedir. Proje 3G’nin toplu uygulamalar için özel merdiven tasarımıyla düz veya meyilli her türlü araziye proje değişikliği olmadan inşa edilebilecektir. Bu proje ile İstanbul’u yenilerken yok olan yapı kültürümüzü canlandırmak istiyorum.

Malikler yeni, sağlam ve çağdaş dairelere kavuşacaktır. Durgun olan ekonomi lokomotif müteahhitlik sektörünün harekete geçmesiyle ivme kazanacaktır. İşsizlik azalacaktır. Şehrimiz güvenlik ve estetik açılardan çağdaş düzeye ulaşacaktır. Kentlerimiz genç, güzel ve güvenli olacaktır.

KAPSÜL EVLER

TOKİ’nin tünel kalıp sistemiyle inşa ettirdiği birçok açıdan tartışılan toplu konutlardan yaklaşık 3 kat daha hızlı, 3 kat daha ucuz, 3 kat daha kaliteli bir konut yenileme stratejisi için çalıştım; ‘kapsül evler’ projesini hazırladım ve ‘endüstrileşmiş yapı üretimi’ne geçtim. Fabrikalarda sabit mobilyasıyla, bant tekniğiyle zincirleme monoblok üretilen 25 m2’lik kapsül üniteler bir salkım gibi orta sirkülasyon şaftına vinç yardımıyla takılmaktadır. ‘Deprem İzolatörleri’ kullanılmaktadır.

25 m2’lik bir kapsül WC- duş ve mutfakcığı bulunan bir stüdyo konut ünitesi oluşturmaktadır. 2 kapsül yan yana kullanıldığında 2 oda 1 salon 50 m2 daire olmaktadır. Kapsüller 3’lü kullanıldığında 3 oda 1 salon 75 m2’lik daireler elde edilebilmektedir.

Blok yükseklikleri 12 kat ve üstü düşünülmektedir. Tek sirkülasyon şaftlı blokların her katında 1 adet 25 m2’lik stüdyo, 2 adet 50 m2’lik daire ve 1 adet 75 m2’lik daire bulunmaktadır. Bu dağılım bir lego gibi kattan kata değişebilmektedir. Kapsüllerin oda duvarları istenildiği şekilde düzenlenebilmektedir. Temizlenecek eski yapı ve gecekondulara kıyasla aynı alanda daha fazla ünite elde edilebildiğinden hak sahiplerine bedelsiz kapsül ev verilmesi mümkün olabilecektir.

Geri kalmışlık simgesi olan gecekondu, süratle temizlenecek, kentlerimiz depreme hazırlanacak, lokomotif inşaat sektörü ivme kazanacak ve işsizlik azalacaktır. İstanbul’da gecekondu ve evsiz insan kalmamalıdır. Bu bir Türkiye projesidir.