Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Oparno Otoyol Köprüsü, Çek Cumhuriyeti

258 m uzunluğundaki bu otoyol köprüsü Çek Cumhuriyeti’nin Bohemya bölgesinde bulunan Oparno Vadisinin üzerinde yer almaktadır. Çevresel nedenlerden dolayı, planlamacılar 13 kısımlı bir kirişli köprünün yapılmasında karar kılmışlardır. Betonarme kemer 135 m’lik bir açıklığa sahiptir ve arasında herhangi bir köprü ayağı olmaksızın vadinin üzerinde durmaktadır. Bu şekilde tüm yükleri sadece basınç yükü olarak temellere aktarmaktadır. Tek bir kaynaktan sağlanıyor olan kapsamlı Peri kalıp ve iskele çözümlerinin yardımıyla, iki ayrı ve paralel yapı eş zamanlı olarak her iki yol doğrultusunda inşa edilmiştir.

TÜM GEREKSİNİMLERİ KARŞILIYOR

Prag merkezli inşaat firması Metrostav ile yakın bir işbirliği içerisinde bulunan Çek ve Alman Peri mühendisleri, tüm gereksinimi karşılayacak çok ekonomik bir çözüm geliştirmişlerdir. Weissenhorn’daki kalıp ve iskele uzmanları, köprünün tüm bölümlerinin (temeller, köprü kenar ve orta ayakları, üst yapı ve kemeri destekleyen yapılar) inşası için çoğunluğu kiralanabilir sistem elemanlarından olmak üzere standart modüler bir sistem kullanırlar. Oparno Köprüsü ele alınacak olursa, burada Variokit ve RCS raylı tırmanır sistemle birlikte Peri Up modüler iskelede kilit bir rol oynamıştır. Bu sistemlerin sahip oldukları esneklik, çok geniş uygulama seçenekleri ve kullanım alanları sunmuştur. Böylece taşıyıcı sistemin inşası çok ekonomik olmuş ve projeye özgü tüm ihtiyaçlara en uygun şekilde adapte edilebilmesi sağlanmıştır.

KEMERLİ TAŞIYICI SİSTEM KONSOLU

Betonarme kemer, iki adet isteğe göre uyarlanmış Peri Variokit kalıp ve iskele birimlerinin yardımıyla yapılmaktadır. Bununla 5-6m’lik kemer bölümlerinin taze beton yükleri güvenli bir şekilde daha önceden tamamlanmış olan yük taşıyabilecek bölümlere aktarılır. Kalıbın taşınması işlemi sırasında, hidrolik üniteler gerekli kaldırma gücünü sağlar. Böylece iş vinçten bağımsız bir şekilde gerçekleştirilerek hava koşullarının vinç üzerinde yaratacağı olumsuz durumlardan da etkilenilmemiş olunur. Peri konsol yapısı ile, sürekli değişen kemer geometrisi ve ağırlıktan kaynaklanan deformasyonların telafisi için gerekli tüm ayarlamalar basitçe ve hızlıca gerçekleştirilir. Peri mühendisleri, kurulum esnasında gerekli olan geçici askıların köprü ayaklarının başlangıçlarında ve tepelerinde olan zorlanan noktalarını da dikkate almışlardır.

KALIP TAŞIYICILI ÜST YAPI

Standart sistem parçalarıyla Peri Variokit, çift gövdeli “T” enkesitli köprü tabliyesinin kalıplanmasını sağlamıştır. 53 m uzunluğundaki kalıp nakil aracı ve kalıp sisteminin kendisi homojen bir taşıyıcı sistem oluşturmak için optimum şekilde yapılandırılmıştır. Köprü ayaklarına denk gelen yerlerde, kalıp basitçe aşağı doğru katlanmıştır. Peri RCS sisteminin vinçten bağımsız çalışmasını da sağlayan mobil hidrolik pompalar kalıp kurulum ve söküm işlemlerinin mümkün olan en uygun ve basit şekilde gerçekleşmesine olanak tanımıştır.

KÖPRÜ AYAKLARINDAKİ RAYLI TIRMANMA

Köprü ayaklarının yükseltilmesi için RCS raylı tırmanır sistemi Peri’nin modüler sistem konseptini en ideal şekilde ifade eden sistemdir. İster yapım aşamasında olan katları saran bir tırmanır koruma paneli olarak, isterse de perde kalıbını taşıyan bir tırmanır kalıp olarak – RCS modüler sistem tırmanma teknolojisinde geniş bir uygulama yelpazesinde uygun maliyetli çözümler sağlar. Çok yönlü bir kullanıma sahiptir. Burada köprü ayakları 3,10 m ile 3,60 m arasında değişen yüksekliklerdeki devirlerle dökülmüştür. Tırmanır rayla birlikte kalıp iskelesi, tüm tırmanma süreci boyunca tırmanma pabuçları ile yapıya kalıcı olarak bağlanmıştır. Böylece kuvvetli rüzgar durumunda doğabilecek olumsuz sonuçlar önlenmiş ve tırmanma her defasında hızlıca ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmiştir. Vario ahşap kirişli perde kalıbı kalıp nakil araçlarına hareketlerini sağlayan tekerleklerle birlikte monte edilmişlerdir ve 90 cm’ye kadar geri çekilebilirler. Mobil RCS tırmanma konsepti vinçten bağımsız tırmanabildiği için maliyetleri minimize eder.

SAYISIZ İNŞAAT İŞİ İÇİN BİR İSKELE SİSTEMİ

Variokit ve RCS ile birlikte Oparno Köprüsü projesinde kullanılan üçüncü sistem – Peri Up Rosette modüler iskele, sahip olduğu çok yönlülüğü bir kez daha kanıtlamıştır. Çalışma platformlarıyla birlikte Peri Up merdivenleri personelin yukarı ulaşmasına ve kemeri destekleyen yapının gerekli geçici dayanaklarını kurmalarına olanak tanır. Bir demiryolu hattı vadi boyunca gitmektedir. Köprünün altına denk gelen yerlerde bu hat koruma maksatlı olarak Peri Up iskele ile örtülmüş ve böylece inşaat süresince demiryolu seferlerinin her zaman olduğu gibi yapılması sağlanmıştır. Özellikle yüksek esneklik kapasitesi ve sistem elemanlarının hafif ancak çok yük taşıyabiliyor olmaları köprü projesinin düzgün bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanımıştır. Kazara kalkmaya karşı kendinden kilitli Peri Up platform elemanları güvenli bir çalışma ortamı meydana getirmişlerdir.

DRESDEN İLE PRAG’I BAÐLAYAN OTOYOL

Almanya’da A17 ve Çek Cumhuriyeti’nde D8 olarak bilinen bu yol Dresden ile Prag’ı birbirine bağlayacaktır. Önce Budapeşte’ye, ardından da İstanbul’a kadar uzanacak olan pan-Avrupa otoyol koridorunun bir parçasıdır. Sadece Bohemya ormanlarındaki kısmındaki 16km’lik bölümde, Rehlovice ve Lovosice arasında, üç kavşak, iki tünel ve toplamda 29 köprü inşa edilecektir. Otoyolun halihazırda inşa aşamasında olan kısımlarının çoğu koruma altındaki bölgelerden geçmektedir. Bu nedenle son derece katı çevresel koruma yönetmelikleri uygulanmaktadır. Hem planlamacılar hem de müteahhit karayolunun bu özel bölümünün inşaasını gerşekleştirirken bu yönetmeliklere uymak zorundadır.