Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Proje detayları

YAPININ TANIMI

Söz konusu yapılar A ve B olmak üzere iki tip bloktan oluşan betonarme karkas konut binalarıdır. Bodrum kat yüksekliği 3.50 m, diğer katlar ise 3.00 m olup toplam yapı yüksekliği (ortalama) 54m’dir. Yapılar ortalama yatay (x-x yönü) 62.24 m, diğer yönde ise (y-y yönü) 16.50 m boyutlarındadır. Temel sistemi, 1.50 m kalınlıklı radye jeneral temel olup, ampatman genişliği dörtkenarda da 1.40m’dir. Taşıyıcı sistem, süneklik düzeyi yüksek perdeler ve süneklik düzeyi normal çerçevelerden teşkil edilmiştir. Bu tür yapılar, deprem

yönetmeliğinde, karma yapı olarak isimlendirilmiştir. Perde kalınlıkları 20 cm, 25 cm ve 30 cm olarak seçilmiştir. Döşeme kalınlıkları ise 26 cm’dir. Kullanılan malzeme C30/S420’dir.

STATİK HESAPLAR

Statik hesaplar Probina Orion paket programı ile yapılmıştır. Söz konusu paket program, deprem yönetmeliğinde verilen düzensizlik durumları ile taşıyıcı sistem tanımını otomatik olarak yapmaktadır. Deprem hesabı, spektrum analizi kullanılarak yapılmış, titreşim periyotları hesaplanarak, minimum taban kesme kuvveti tatbik edilmiştir. Kat ötelenmeleri kontrol edilmiş ve kabul edilebilir sınırlar içinde kaldığı

tablolar halinde verilmiştir. Düşey taşıyıcı sisteme ait narinlik etkisi hesaplanarak gerekli artırma katsayıları kullanılmıştır. Kolon ve perde hesapları, kullanılan paket program tarafından, etkileşim diyagramları çizilerek, otomatik olarak hesaplanmıştır. Projenin gerektirdiği özel durumlarda müşavirlik hizmet alımı söz konusu olabilir. Örneğin zemin etüdleri, yangın, bina otomasyonu gibi…

DEPREM YÖNETMELİÐİNİN TASARIM İLKESİ

4.1 hafif şiddetteki depremlerde binalardaki yapısal ve yapısal olmayan elemanlarının hasar görmemesi.

4.2 orta şiddetteki depremlerde yapısal olmayan elemanlarda oluşabilecek hasarın sınırlı ve onarılabilir düzeyde kalması.

4.3 şiddetli depremlerde ise can güvenliğinin sağlanması amacı ile kalıcı yapısal hasar oluşumunun sınırlanmasıdır.

Yukarıdaki üç maddede verilen hususlar tekerrür aralığı 472 yıl olan tasarım depremi için geçerlidir ve 50 yıllık periyotta aşılma olasılığı %10’dur. Yapı önem katsayısının 1.0 yerine 1.5 alınması durumunda, tekerrür aralığı 2475 yıla, 50 yıllık dönemde de aşılma olasılığı %2 olmaktadır.

EK BİLGİ:

İnşaat mühendisliğinde kullanılan parametrenin ivme olmasına rağmen, hafif, orta ve şiddetli deprem kavramı ile, anlaşılması gereken büyüklükler kabaca şu şekilde verilebilir:

+ Richter Ölçeği ile Büyüklük:

+ Hafif büyüklükte deprem M = 3-4 arası

+ Orta büyüklükte Deprem M = 5-6 arası

+ Şiddetli deprem M > 7 (yönetmeliklerde verilen tasarım depremi)

+ Mercalli Ölçeği ile Şiddet:

+ Hafif şiddette deprem I-III arası

+ Orta şiddette deprem IV-V arası

+ Şiddetli deprem V-VII arası

+ Çok Şiddetli deprem VIII-XII arası

Mühendislik ve kontrollük hizmetleri Tulip Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin kendi bünyesinde bulunan teknik kadroyla yapılmaktadır. Proje, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., T.C. Başbakanlık, TOKİ iştirakidir. Statik tasarım, Tulip’in mühendislik kadrosu ve Nodus Mühendislik Müşavirlik ltd. şti. Tarafından üstlenilmiştir. İş güvenliği Tulip Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin kendi bünyesinde ve alt taşeronlarla kurmuş olduğu işçi sağlığı ve güvenliği kadrosuyla sağlanmaktadır. Mevcut zemin şartları ve statik çözüm iksaya gerek bırakmamıştır. Şantiye’deki çalışmalar iş programına uygun şekilde hızla devam etmektedir. Hafriyat çalışmaları ve kaba inşaat tüm hızıyla devam etmektedir. Şartname ve sözleşme gereği çalışan teknik personel: 9 İnşaat Mühendisi, 6 Mimar, 2 Makine Mühendisi, 1 Elektrik Mühendisi, 2 Harita Mühendisi, 9 Tekniker, 200~300 arasında düz işçi çalışmaktadır. Zemin raporu Sinerji Mühendislik İnş. San. ve Tic. Şti. ve Geocon Zemin Uzmanları ve Müh. Ltd. tarafından yapılmıştır. Proje yönetimi Tulip Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin kendi bünyesinde bulunan teknik kadroyla yapılmaktadır.

KABA İNŞAAT İÇİN KULLANILAN MALZEMELER

DEMİR

Kaba İnşaatta kullanılan demirler, nervürlü olup Ø8 ve Ø26 aralığındadır. Kullanılan demirler TSE ve TSEK belgelerine tabi olup çelik çubuk deney raporları Betontek Mühendislik Yapı Teknolojisi Laboratuarı Tic. Ltd. Şti. ve Teknik Yapı Laboratuvarı tarafından yapılmaktadır.

BETON

Kaba İnşaatta kullanılan beton sınıfı C30’dur. Taşıyıcı sistemleri perde kolonlardır. Dökülen betonların deney raporları Betontek Mühendislik Yapı Teknolojisi Laboratuvarı Tic. Ltd. Şti. ve Teknik Yapı Laboratuvarı tarafından yapılmaktadır ve sahadan numune alınıp standart değerlerde olup olmadığı denetlenmektedir.

DİÐER MALZEMELER

Şantiye’de kullanılan tüm malzemeler hiç kullanılmamıştır. Kaba inşaatta kullanılan konvansiyonel kalıp sistemimize uygun kereste, plywood, H tipi iskele, flanşlı (kamalı) kalıp iskelesi, asma iskele, teleskopik iskele malzemeleri kullanılmaktadır.