Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Selçuklu Mimarisi Sivas´tan havalanıyor…

TASARIM SÜRECİ

Sivas Orta Anadolu’nun önemli kentlerinden biridir. Tarih boyunca da önemini korumuştur. Anadolu’ daki medeniyetlerin her defasında önemli bir merkezi olmuştur. Özellikle Selçuklular Dönemi, Sivas’ı tarih içinde özel hale getirmektedir.

Ulaştırma Bakanlığı ve DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından bir dizi bölge terminal binalarının yapılmasına 2000´li yıllarda başlanmıştı. Bazı terminal binalarının kapasitesi artırılmış bazıları yeniden yapılmıştı. Son dönemde en önemli gelişme; bölge terminal binalarında iç ve dış hat

terminal binalarının birlikte yapılması olmuştur. Bu düşünce iç ve dış hat terminal binalarının aynı çatı altında bir arada tasarlanmasını beraberinde getirmektedir. Bu birliktelikten doğan olumlu ve olumsuz sonuçlar tasarımı direk etkilemektedir. Teknoloji olarak da bagaj sistemleri, check-in bankoları tertibi, iletişim teknolojileri, ısıtma soğutma ve aydınlatma sistemleri vs. birlikte ve bağımsız olmaları problemin zorluk derecesini artırmaktadır. Bu birliktelik için tek bir işletim sistemi ile iç ve dış hat terminallerinin işletilmesi de mümkün olmaktadır. Apronun, check-in holünün, uğurlayıcılar holünün, karşılayıcılar holünün, otoparkın ve çevre yolların beraber kullanılıyor olması da avantajlı yanlarıdır. Anadolu´da bölgesel olarak dış hat servisinin verilecek olması da konunun önemli yanlarından biridir.

Terminal bölgesel olunca ilk akla gelen iç ve dış hat terminal binasının yörenin özelliklerini yansıtması olmuştur. Diğer taraftan havaalanları kentin kapılarıdır. Kente yapılan giriş ve çıkışlar, buradan olmaktadır. Bu yüzden havaalanının kimliği özellikle önem kazanmaktadır. Sivas iç ve dış hat terminal binası için kullanıcının da isteği ile yörenin özelliklerini yansıtan bir çalışma yapılması düşüncesi ile tasarıma başlandı.

Şehir merkezindeki Selçuklu eserlerinin günümüze kadar varlığını sürdürmüş olmaları ve restore edilerek kullanılıyor olmaları, Selçuklu Devleti’nin bu bölgedeki hakimiyetini göstermektedir. Sivas iç ve dış hat terminal binasının mimari yaklaşımı ana hatlarıyla:

+ Selçuklu mimarisi tekrar etmeden yorumlanmıştır.

+ Selçuklu eserlerinde çatılarda kullanılmış ve Sivas şehrinin merkezinde varlığını sürdüren eserlerde de bulunan tonoz çatı örtüsü yeniden yorumlanarak iç ve dış hat terminal binasının üst örtüsü olarak tasarıma dahil edilmiştir.

+ Selçuklu mimarisinin giriş cephelerinde kullanılan tuğla ve taş işçiliğine ait geometri ve ölçeğin etkisi iç ve dış hat terminal binasında çağdaş çizgilerle yorumlanmıştır. Yatay, düşey ve diyagonal hatlardan oluşan cephe düzeni içinde çeşitli motiflerin ve açıklıkların oluşması tasarlanmıştır. Cephe malzemesi olarak satine paslanmaz çelik derzli yöresel taş kullanılmıştır.

+ Üst örtü çelik olarak tasarlanmış ve yolcunun hareketinin kolay olabilmesi için büyük açıklık geçilmiştir. Terminal Bloğu’nun gelişmesi düşünülmüştür. Her iki istikamette, kara tarafı ve hava tarafı birlikte gelişebilmektedir.

+ Terminalde yöresel malzeme kullanımına özellikle dikkat edilmiştir. Yöreye ait doğal taş gerek cephelerde, gerek döşemelerde kullanılmış ve yörenin değerini yapıya taşımıştır.

+ Terminal iki kanat altında tasarlanmıştır. Uçan kanatlar, gökyüzü ile ilişki kurarken Selçuklulara da gönderme yapmıştır.

+ Kara tarafı restoranında uğurlayıcılar, yolcularını uçak kalkana kadar görebilmektedirler.

Son senelerde Selçuklu mimarisi diye adlandırılan kemer figürlerinin cepheye taşınması reddedilmiştir.

PROJE KAPSAMINDAKİ TESİS VE SİSTEMLER

+ MEKANİK SİSTEMLER:

+ HVAC (Isıtma, Soğutma ve Havalandırma)

+ Atık su arıtma ve katı atık yakma

+ Yangın ihbar ve söndürme

+ Uçak yakıt hidrant

+ Bagaj ayırma

+ Yolcu köprüleri (makro gelişmede)

+ Merdivenler ve asansör

BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİ:

+ CUTE (ORTAK KULLANIMLI TERMİNAL EKİPMAN)

+ Telefon santrali

+ Uçuş bilgi sistemi

+ CDB (merkezi veri tabanı)

+ Otopark ücretlendirme

+ Zayıf akım ve yapısal kablolama

ELEKTRİK & ELEKTRONİK SİSTEMLERİ:

+ EDM (enerji dağıtım merkezi)

+ Yüksek gerilim ve kuvvetli akım

+ Otomatik uçak park ettirme

+ Jeneratörler

+ UPS (Kesintisiz güç kaynağı)

+ Kapalı devre TV

+ Kartlı geçiş

+ Genel yayın anons sistemi

+ Bina otomasyonu

+ Merkezi saat

+ Güvenlik denetimi

+ X-Ray (8 adet -2 adeti büyük)

+ EDS (otomatik patlayıcı algılama)

+ Interkom sistemi

MALZEME KULLANIMI

+ YEKPAN Yeniden Kazandırılmış Panel : Tamamen atık malzemelerden yeniden üretilmiş panel.

+ Yangın ve duman kapakları, damperli menfez yapılacaktır. Yangın ve duman kapakları, sadece fan çalışınca açılacaktır. Böylece soğuk havanın girişi engellenmiş olacaktır.

+ Hava perdesinin, yeterli sonuç vermemesinden dolayı, rüzgarlık ile hava perdesi birlikte kullanılacaktır.

+ Tesisat şaftları soğuk havayı baca etkisi yaparak, binanın içine taşımaktadır. Her katta kanalların çevresinin tecriti yapılacak ve katlar arası hava akışı önlenecek.