Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Betek, Enerji Kimlik Belgesi verme yetkisine sahip oldu

AB’ye uyum sürecinde konutlar için getirilen “Enerji Kimlik Belgesi” alma zorunluluğu 2011 yılında yeni yapılan tüm binalar için geçerli olurken, mevcut bina stoğu için 2017 yılına kadar geçerli olacak.  Binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma/soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren bu belge, bakanlığın verdiği yetkiyle Betek Grubu tarafından değerlendirilerek binalara verilebilecek.

Çevre ve sürdürülebilirlik politikalarıyla her geçen gün sektöre ve ülkeye katkıda bulunan, Filli Boya ve Filli Boya Yalıtım (Capatect) markalarıyla sektörde yer alan Betek Grubu bu yetkiyle bir ilke imza atarak mevcut binalara gerekli kriterleri karşıladığı takdirde Enerji Kimlik Belgesi vermeye başlayacak ve binaların enerji tüketimi ve sera gazı salınımını A ile G arasında sınıflandıracak.

Yeni binalar için 2 sene önce başlayan uygulama, 2017 yılında mevcut binalar için de yürürlüğe girdiğinde Enerji Kimlik Belgesi olmayan bina ve dairelerin alım-satım ve kiralama işlemleri yapılamayacak.

Betek Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Gülay Dindoruk konuyla ilgili olarak “ Bizim için ısı yalıtımı, binanın ömrü boyunca binada gerçekleşecek ısı kaçağını azaltma yolunda müşteriye sunduğumuz bir çözüm paketi. Bu doğrultuda geçtiğimiz sene bina sahiplerine ücretsiz termal kamera hizmeti vermeye başladık. Bu hizmet ile amacımız, bina kullanıcılarının ısı yalıtımına olan ihtiyaçlarını kağıt üzerinde değil, yerinde etüt etmek. Bu hizmetin bir ileri aşaması olarak da, ürünlerimizi kullanan ve belirli kriterleri karşılayan konutlara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vereceğiz. Bu sayede hem ürünlerimizi kullanarak ısı yalıtımı yapılan binaların EKB ihtiyacını karşılamış olacağız, hem de ülkemizin 2023 enerji verimliliği hedefleri doğrultusunda mevcut binaların EKB sahibi olmasına katkıda bulunacağız” dedi.
KANUN VE YÖNETMELİKLER BİNANIZA EKB ALMAYI ZORUNLU KILIYOR
Ülkemizdeki binaların enerjiyi daha verimli kullanmaları yolunda gerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili birimlerinin oldukça yoğun çalışmaları bulunuyor. 2007 yılında yayınlanan “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 2008 yılında yayınlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ile yeni yapılan binalar 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren zorunlu olarak Enerji Kimlik Belgesi almaya başladı. Mevcut binalara ise 2017 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğu getirildi.

ŞİMDİYE KADAR 75.000 EKB VERİLDİ
Enerji Kimlik Belgesi (EKB) yeni binaların belediyelerden yapı kullanma izni alması aşamasında zorunlu tutulduğu için, şimdiye kadar yaklaşık 71.000 yeni bina için EKB düzenlendi. Mevcut binaların EKB alması 2017 yılına kadar zorunlu olmasına karşın bugün için herhangi bir kanuni yaptırım olmadığından dolayı şimdiye kadar yaklaşık 4.000 mevcut bina için EKB düzenlendi. Yeni binaları EKB alması için en az “C Sınıfı” olması gerekirken, 2012 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan Enerji Verimliliği Strateji Belgesine göre mevcut binaların neredeyse tümünün 2023 yılına kadar en az “C Sınıfı” olması hedefleniyor. Ülkemizdeki binaların yaklaşık %85’inin ısı yalıtımı içermediği göz önünde bulundurulursa, önümüzdeki 10 yıllık süreçte tüm binaların ısı yalıtımı yapılmak sureti ile enerji verimliliklerini artıracakları ve bu sayede de enerjiden tasarruf yapacakları öngörülüyor.
MEVCUT BİNALAR EKB’Yİ NEDEN ALMALI
Isı yalıtımı ile sağlanan yakıt tasarrufu ve ısı yalıtımı sonrası alınmış EKB’nin binanın değerine sağladığı katkı göz önünde bulundurulursa, mevcut binalara önce ısı yalıtımı yapılması, ardından da EKB alınması hem binaya değer katacak hem de kış aylarında doğalgaz maliyetini düşürecektir. Isı yalıtımı olmayan bir binaya EKB almanın tek faydası, ısı yalıtımı öncesi alınacak apartman/site yönetiminin kararında, binanın enerjiyi ne kadar verimsiz kullandığının belgelendirmesi ve çoğunluk kararın alınmasını kolaylaştırmasıdır. Isı yalıtımı öncesi durumu bilmek elbette ısı yalıtımının sağladığı katkıyı görmek açısından önemlidir, ancak unutulmamalıdır ki, ısı yalıtımı sonrası EKB’nin yenilenmesi gerekecektir, ki bu ek maliyet demektir. Bu sebeplerden dolayı, izlenmesi gereken en doğru yol, önce ısı yalıtımı yaptırmak ardından EKB almaktır.

ISI YALITIMI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ
Ülkemizde enerjinin yaklaşık %37,2’sini binalarda, binalarda harcadığımız toplam enerjinin %70’ini de binaları ısıtmada kullanıyoruz. Bu durum, ülkemizdeki toplam enerjinin %26’sını binaları ısıtmak için harcadığımızı gösteriyor. Sadece bu rakamlar, toplam enerjimizin yaklaşık %75’ini ve doğalgazımızın neredeyse %100’ünü ithal yollarla tedarik ettiğimiz göz önünde bulundurulursa, binalarda enerji verimliliğinin ne kadar önemli olduğunu özetliyor.

Binaların tükettiğimiz enerjinin payı bu kadar yüksek olunca, bu tüketimi azaltmak için alınan ısı yalıtımı gibi tedbirler ve bu tedbirlerin EKB ile belgelendirilmesi son derece önem kazanıyor. Isı yalıtımı sonrası alınmış EKB ile binanın veya o bina içindeki konutların sahibi veya kiracısı hem ısı yalıtımının sağladığı %50 mertebesindeki tasarruftan istifade ediyor, hem de binanın veya konutun alım-satım veya kiralama değerinin artmasını sağlıyor.