Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

İmsad: “İnşaat sektöründe büyüme sürdürülebilir olmalı”

Açılışı Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı A. Dündar Yetişener yapılan toplantının oturum başkanlığı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fethi Hinginar tarafından yapıldı.  Toplantıya, Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Kerem Alkin, Ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Suna Kotan konuşmacı olarak katıldılar.

“YÜZDE 5,9’LUK BÜYÜME POZİTİF AMA SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI ÖNEMLİ”
TÜİK tarafından açıklanan birinci çeyrek verileri ekonomi çevreleri tarafından beklenenin üstünde olarak yorumlanrken, “Bu verilerde sektörümüzün gidişi bir önceki döneme gore istihdamdaki negatif gelişmeye karşın son üç çeyrek döneme oranla gelişme yönündedir” denildi. “Sektörümüzün bir önceki çeyrek döneme göre % 5.9 büyümesini pozitif görmekle birlikte sürdürülebilir olmasını önemsiyoruz. Sürdürülebilir büyümede kamu yanında özel sektör harcamalarının da beklenen payı alması gerektiğini ifade eden Türkiye İMSAD Başkanı Yetişener, “İç pazarda en büyük sorunlarımız arasında kentsel dönüşümün yarattığı belirsizlik ve standarda uygun olmayan merdiven altı malzemeler geliyor. Son İMSAD araştırma raporumuzda ortaya çıkan ve ekonomi toplantımızda da değindiğimiz kentsel dönüşümün yarattığı belirsizlik, yenilikçi ürünlerin pazarda rekabet edebilmesi ve kalite, denetim konularında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla verimli temaslarda bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. Bu temasların sonucu olarak Sn. Kotan bugün bizimle birlikte. Kendileriyle verimli bir çalışma dönemi başlattığımıza  inanıyorum”dedi.
“SEKTÖRÜMÜZ YENİLİKÇİ ÜRÜNLERİN ÖNEMİNİN FARKINDA OLARAK AR-GE’YE DAHA ÇOK ÖNEM VERMELİ.”
Toplantının oturum başkanlığını yürüten Fethi Hinginar ise şu açıklamaları yaptı: “İnşaat malzemesi sektörü ülkemiz için stratejik bir sektördür. Türk inşaat malzemeleri sektörü dünya çapında rekabet edebildiğimiz nadir sektörlerden biridir. Bu güçlü oyuncu rolünü sürekli kılmak için sektörümüzde yenilikçi ürünlerin öneminin farkında olarak ARGE’ye daha çok önem vermesi gereği İMSAD olarak sürekli gündemimizde yer alan bir konudur. Kentsel dönüşümle ilgili derneğimizin hazırladığı son raporunda çalışmaların güvenli binalar yanında enerjiyi verimli kullanan, akıllı binalara ve sonunda bu binalardan oluşan yeşil yerleşkelere geçiş için önemli bir itici güç olacağı da ortaya çıktı.  İMSAD’ın yönetim kurulu üyesi olduğu Construction Products Europe/ İnşaat Malzemesi Avrupa Platformu’nun geçen hafta Brüksel’de yapılan toplantılarına katıldık. Gördük ki artık sürdürülebilirlik konusu ve çevre dostu inşaat malzemeleri Avrupa sanayisinin de gündem başlıkları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Gerek ihracat pazarlarımız arasında yer alan Avrupa pazarındaki bu düzenlemeleri ve gerekse bu düzenlemelerin iç pazara mevzuat olarak yansımalarını yakından takip ediyoruz.”

Toplantının özel konuğu olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Suna Kotan da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kentsel dönüşümle ilgili son çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

“1.ÇEYREKTEKİ BÜYÜMEDE KAMU HARCAMALARI BELİRLEYİCİ
UNSUR OLDU”
Toplantının ekonomist katılımcıları Dr. Can Fuat Gürlesel ve Prof. Dr. Kerem Alkin yılın birinci çeyrek büyümesinin beklenenin üstünde olarak yorumlandığını belirtti. Toplantıda söz alan Prof. Dr. Kerem Alkin genel değerlendirmesinde yılın ilk çeyreği için şunldrı söyledi: “Yılın 1. Çeyrek döneminde kamu harcamalarının 2 ve 3 haneli artışlara ulaşması oldukça çarpıcı. Diğer taraftan özel sektör harcamaları içinse sıkıntılı tablo artarak devam ediyor.”