Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Tesis yönetimine profesyonel yaklaşımlar

Firmanız ne zaman ve nasıl kuruldu?

[kutusol=3912]Bilgehan BAYKAL: İnnova Bilişim Çözümleri A.Ş., 1999 yılında Genel Müdürlerimiz Aydın Ersöz ve Ümit Atalay tarafından kuruldu. Şirketimiz 2007 yılında, Türkiye’nin önde gelen iletişim ve teknoloji şirketlerini bünyesinde barındıran Türk Telekom Şirketler Grubu bünyesine katıldı. İnnova’nın farklı teknolojilerde bilgi birikimine sahip 700 kişiyi aşkın profesyonel kadrosu bulunuyor. İstanbul, Ankara ve Dubai’deki ana ofislerinin yanı sıra Türkiye’nin çeşitli bölgelerine yayılmış 13 ofisi üzerinden faaliyetlerine devam ediyor.

Firmanızın verdiği hizmetler hakkında bilgi alabilir miyiz?
İnnova, telekomünikasyon, finans, üretim, kamu ve hizmet sektörleri başta olmak üzere birçok sektöre teknoloji çözümleri, iş uygulamaları, sektörel çözümler, Kioks İnnova ve Payflex alanlarında hizmetler sunuyor. Tesis Yönetimi, İnnova’nın iş uygulamalarından sadece biri. İnnova, uluslararası standartlarda ürettiği çözümleri şimdiye kadar 3 kıtada 28 ülkeye ihraç etmeyi başarmıştır.

Tesis yönetim alanında verdiğiniz hizmetler farklı yapılara göre değişkenlik gösteriyor mu?
Tesis yönetimi çözümünün temel işlevleri; alan planlama ve yönetimi, strateji “master” planlaması, portföy analizi, sermaye planlama ve bütçeleme, risk yönetimi, arıza ve bakım, kira ve emlak yönetimi ve acil durum hazırlığı. Tüm noktalar esnek yapıda olduğu için İnnova, müşterinin tam olarak ihtiyaç duyduğu çözümü tespit ediyor. 
Müşteri portföyünüzden bahseder misiniz? Hizmet verdiğiniz müşterileriniz hangileri?
Telekomünikasyon, finans, üretim, kamu, sağlık, spor ve perakende sektörlerine hizmet veriyoruz.

Bir tesisin ihtiyaçları nasıl belirlenir? Otel, rezidans ya da konut olduğunda bu ihtiyaçların tespiti için neler yapılır?
Bir tesisteki büyüme; yeni makinelerin satın alınması/kiralanması, personel sayısının artışı, bakım ve onarım işlemlerinin düzenlenmesi vb. çok ciddi kararların altına imza atılmasını gerektirir. İnnova’nın sunduğu Entegre Tesis ve Altyapı Yönetimi çözümü, içinde yer alan gömülü iş zekası uygulamasıyla, bütün bu hayati kararların alınmasından önce yöneticilere destek sağlar. Zengin raporlama seçenekleri ve yönetim özelliklerine sahip olan Tesis Yönetimi; mevcut durumun değerlendirilmesi, yapılacak değişiklikten sonraki durumun tahmin edilmesi ve risklerin saptanması gibi konularda yöneticinin en büyük ‘karar destek mekanizması’dır.

Bir yapının tesis yönetim hizmetleri veren bir şirket tarafından işletilmesinin yatırımcıya ve son kullanıcıya sağladığı avantajlar nelerdir?
Yapılan araştırmalar, bir tesisin satın alma/kurma maliyetinin toplam sahip olma maliyetinin sadece yüzde 20’sini oluşturduğunu ortaya koyuyor. Buna göre tesisin işletilmesi sırasında ortaya çıkan maliyetler toplamı, tesisin maddi varlığının 4 katına denk geliyor. Bir tesisteki bakım ve işletme maliyetleri bir araya geldiğinde kurumun toplam gelirinin yüzde 10’unu aşan bir tutar ortaya çıkarken; kuruluşların, birçoğunun sahip oldukları tesis alanlarının yarısını dahi kullanmadıkları yapılan araştırmalarda ortaya koyuluyor. Tesis yönetimi ile bu üretime dayalı tesislerin işletilmesindeki tüm süreçleri tasarruf ve verimlilik esaslarına göre yöneten İnnova Tesis Yönetimi çözümü; tesisin işletme maliyetlerini düşürmeyi, tesisle ilgili anlık raporları sunmayı, üretim sürecini kararlı hale getirmeyi ve sonuç olarak karlılığı artırma avantajı sağlıyor. Entegre Tesis ve Altyapı Yönetimi sistemi olarak dünya lideri konumundaki Archibus ürünüyle sunduğu bu çözüm sayesinde İnnova, kurumlara analizden proje teslimine, eğitimden teknik desteğe kadar uçtan uca çözümler sunuyor. Tesisin bugünkü ihtiyaçlarına göre, İnnova’nın tecrübeli ekibi tarafından gerçekleştirilen proje, sonradan doğan ihtiyaçlara yönelik olarak hızla güncellenebiliyor. Bu durum, geliştirme için yapılacak harcamaları azalttığı gibi yatırımların geri dönüşlerini de hızlandırarak müşterinin işine gerçek katma değer sağlıyor. Tesis Yönetimi, üretim tesisleri için yapılan proje yatırımının çok kısa bir sürede geri alınmasını sağlıyor. Çözümün projelendirilerek hayata geçirildiği bir tesis, toplam tesis ve altyapı yönetim maliyetlerinin sadece yüzde 1,6’sını kazanması halinde bile, 12 ay içinde yatırımın geri dönüşünü sağlayabilir. Üstelik araştırmalar, bu sistem kullanılarak maliyetlerin en az yüzde 5 oranında azaltılabildiğini gösteriyor. Ayrıca tesis yönetimi, kurum içindeki bilgi paylaşımını üst seviyeye çıkartmasının yanı sıra üst yönetime doğru ve sürekli bilgi akışı sağlayarak yönetimin çok daha doğru kararlar alabilmesini sağlıyor.

Akıllı bir bina ile normal bir binanın tesis yönetimi ne gibi farklılıklar gösterir?
Akıllı binalarda kartlı geçiş sistemi, iklimlendirme, havalandırma, yangın algılama, alarm, güvenlik, aydınlatma ve asansör sistemleri birbirleriyle entegre edilerek tek merkezden kontrol ediliyor. Akıllı binalar tek merkezden yönetildiği ve datalar kayıt altına alındığı için normal binalara göre işletim kolaylığı ve düşük işletme maliyeti sağlıyor.

Projelendirmeden işletilmesine kadar geçen süreçte, bir binanın tesis yönetimi açısından avantajlı olmasını sağlayan koşullar nelerdir?
Projelendirmeden işletmesine kadar geçen süreçte bir binanın tesis yönetimi açısından avantajlı olması için tesis yönetim firmalarından işletme danışmanlığı alınması önemli. Bu sayede personel maliyetleri minimumda tutulur.

Türkiye’de yapı tesis yönetimi sektörünün durumu nedir? Sektörün başlangıcı, gelişimi, bugün geldiği nokta ve gidişatı hakkında değerlendirmeleriniz nelerdir?
Üretim tesislerindeki maliyetlerin en büyük kısmının işletim sırasında ortaya çıkması, dünyada ‘Entegre Tesis ve Altyapı Yönetimi’ (ETAY) kavramının oluşmasını tetikledi. Böylece yönetimi kolaylaştıran çözümlerin geliştirilmesi sağlandı. Tesis yönetim sistemleri dünyada her geçen gün daha çok kuruluş tarafından tercih ediliyor.

Türkiye’de son 12-13 yıldır yaygınlaşmaya başlayan tesis yönetimi ilk zamanlarda alışveriş merkezleri, büyük fabrikalar ve karma projeler gibi karmaşık yapıların yönetimde tercih ediliyordu. Günümüzde ise konut projelerinden iş merkezleri ve ofislere kadar her alanda bu hizmet veriliyor.

Özellikle tesis yönetim hizmetleri alanında gelişmiş ülkelerde gidişat ne yönde?
Tesis yönetimi dünyada yaklaşık 78 ülkede uzun zamandır profesyonel olarak uygulanıyor ve bazı ülkelerde ise devlet buna destek veriyor. Özellikle Amerika, Kanada, İngiltere, Almanya, Danimarka ve diğer Avrupa ülkeleri faaliyetleriyle tesis yönetim sektöründe öncü görevi görüyor.

Sektörde yaşanan sıkıntılar hakkında bilgi verir misiniz? Bu sıkıntıların aşılması için neler yapılmalı, kimlere nasıl görevler düşüyor?
Teknolojik imkanları kullanan çalışanların istihdam edileceği bu sektörde eleman bulma konusunda sıkıntılar var. Mesleki liseler ve üniversitelerde bu alanlarda verilen eğitimlerin yaygınlaştırılmasıyla personel sıkıntısı çözülebilir.

Gerek yurtdışı gerek Türkiye’de sektörün gidişatı ne yönde? Sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tesis yönetimi işi yapan firmalar yaygınlaşıyor. Tesis yönetimi özellikle büyük şehirlerde tercih ediliyor. Bu hizmeti veren gayrimenkuller daha değerli hale geliyor.