Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Akıllı binalarda lookab ses-görüntü kabloları

Modern tekniklerle geliştirilen akıllı binalarda enerjinin en verimli şekilde kullanılması ve çevresel sistem teknolojilerini bütünleştirerek çalışma performansının arttırılmasını amaçlanır. Enerji kullanımını azaltmak ve verimli hale getirmek için özel mekanik ve elektriksel sistemler geliştirilmiştir. Endüstrinin gelişmesi ve toplumun bir parçası olmasıyla; bina yapımında, kullanımında ve işletilmesinde, kurulan merkezi bilgisayar sistemi ve bu bilgisayarlarda kullanılan özel programlarla sistem içerisinde hizmet alanını genişlettikleri gözlenmektedir.

Bu sayede güvenlik, anons, yangın, haberleşme, kapalı devre kamera sistemi, işletme, enerji kullanımı, asansörlerin yönetimi; hatta çevre koruma çalışmalarında çalışanların işlerinde yoğunlaşmalarını sağlayarak verimi büyük ölçüde arttırmaktadır. Bina içine yerleştirilen gibi aktif cihazlar tüm bilgilerin anında bina yönetim merkezindeki ekranlara yansıtılmasını sağlamaktadır. Alınan bu bilgilerle yapılması istenen uyarılar, anonslar ve yönlendirmeler sayesinde daha hızlı, etkin ve kolay olmaya başlamıştır. Böylece kullanım amacı doğrultusunda en verimli ve güvenilir çalışma ortamı sağlanmaktadır. Akıllı sistemlerin temel işlevlerinden bazıları;
• Yangın ve kaçış anında güvenli bir çıkış noktasına yönlendirme ve kaçış yollarının belirlenmesi sağlanmak.
•  Bina içi arızalı bölgeleri bakım birimlerine zamanında bildirmek.
•  Çevre düzenleyici sistemlerde havalandırma, sulama, ses düzeni sağlamak.
•  Enerji tüketimini sürekli izleyip, kontrol altında tutmak, raporlar verip tüketim durumunu bildirmek.
•  Bina içerisinde bulunanların güvenlik, koruma ve tehlike anında güvenliklerini sağlamak.
•  Elektriksel ve ışıklandırma sistemlerinde optimum elektrik kullanımını sağlamak.
Tüm bu sistemler merkezi bilgisayarlar tarafından kontrol edilen aktif algılayıcılar ve bu aktif cihazları kontrol eden özel yazılımlarla çalışılmaktadır. İyi bir kontrolde amaç, binanın en iyi şekilde ölçme ve değerlendirme yapabilmesi, çeşitli işlemleri kontrol edebilmesi, beklenmeyen durumlarda kendini o duruma göre adapte edip cevap verebilmesidir.

Sistemin bunu sağlayabilmesi için istenen verilerin zamanında aktif cihazlardan merkezi bilgisayarda yer alan özel programlara doğru, sorunsuz ve kayıpsız bir şekilde aktarılmasını sağlamaktan geçmektedir.

Seslendirme sistemlerinde kullanılan cihazların kalitesi kadar sistem dâhilinde kullanılan kablolar da sistemin ses kalitesini etkilemektedir. Seslendirme sistemini kurarken kullanılan kabloların özelliklerine dikkat etmek gerekmektedir. Seslendirme sisteminde mikrofon kablolarını seçerken iletken direncinin küçük, zayıflama ve kapasite değerlerinin düşük olması ve yalıtım direncinin ise tercihen yüksek olması gerekir. Hoparlör kablolarını seçerken iletken direncinin küçük, kapasitans özelliğinin düşük, yalıtım direncinin ve dayanma gerilimlerinin yüksek olması istenir. Bu nedenle kablo seçimi önemli ve çok dikkat edilmesi gereken bir konu olmaktadır.

2M KABLO’nun tescilli markası olan LOOKAB; ses sistemlerinde istenen bu özellikleri sağlamak amacıyla minimum kayıp, yüksek iletkenlik özelliklerine sahip OFHC (Oxygen-Free High Conductivity, Oksijensiz Yüksek İletkenlik) bakır olarak adlandırılan oksitlenme özelliği azaltılmış ve yüksek iletkenlik oranına sahip bakır iletkenler kullanmaktadır. Yüksek frekans sinyalleri iletkenin merkezine yakın dış yüzeyden iletilirler. Bu nedenle iletkenlerde daha fazla yüzey elde edebilmek için çok ince telli iletkenler tercih edilir. Tercih edilen bu ince telli iletkenler düşük akım taşıma kapasitesine sahip olmasına rağmen farklı kesit seçeneklerine sahiptir.

Uygulama alanlarında yapılan en büyük yanlışlardan biri de kullanılması gereken profesyonel ses kabloları yerine, sinyal veya kontrol kablosu kullanımından dolayı hoparlörlerde oluşan parazit ve cızırtılardır.

Seslendirme kablolarında diğer bir önemli özellik ise kapasitedir. Düşük kapasite değerine sahip kablolar yüksek frekans seviyelerinde kullanıcılara daha iyi bir performans sunarlar.

Görüntü uygulamaları sırasında profesyonel görüntü kabloları yerine CATV, CCTV, kablolu TV ve UYDU sistemlerinde kullanılan koaksiyel kablolar kullanmaktadır. Uygulanan bu kabloların zayıflama değerlerinin, olması gerekenden yüksek değerlerde olmasından dolayı uygulamada oluşacak kayıplardan dolayı monitörlere net bir görüntü aktarılamamaktadır. Bu nedenle bazen cansız, bazen de bulanık görüntü olmasına sebep olabilir. Yüksek kalitede görüntü verimi alınması istenilen uygulamalarda mutlaka fiziksel köpürtmeli profesyonel video kabloları kullanılması gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek için 75 Ω empedanslı düşük zayıflama değerlerine sahip LOOKAB  HDTV/SDI Dijital Video serisi kablolar tasarlanmıştır.

LOOKAB ses ve görüntü kabloları profesyonel stüdyo, sahne uygulamaları, yayın sektörü (TV- radyo kanalları), konferans salonları, kültür merkezleri, okul, sinema, tiyatro, otel, stadyum, ses cihazları ve evlerdeki ses ve görüntü uygulamaları gibi  ses ve görüntü düzeneklerinde yüksek esneklik, düşük zayıflama ve hassas ses ve görüntü iletimi amacıyla kullanılmaktadır. Talep olması durumunda PVC malzeme yerine HFFR malzeme kullanılabilmektedir. Bu tip kablolar halojensiz kablolar olarak adlandırılmaktadır ve  yanma esnasında yoğun ve zehirleyici gaz çıkartmazlar. Ağır şartlardaki uygulamalarda multipair kablolarda PUR uygulaması yapılmaktadır. Ayrıca sabit tesis için yangına dayanıklı (yangın sırasında belli bir süre fonksiyonunu sürdüren) hoparlör kabloları da vardır. Tek bir kablo içinde görüntü ve ses ve bazen de data uygulamasının birlikte iletimine olanak sağlayan VCC tipi birleşik LOOKAB kabloları büyük kolaylık sağlamaktadır ve kalitesi ile beğeni kazanmıştır.